Телефонски именик

Телефонски именик


Телефонскиот именик на Македонски Телеком овозможува пребарување:
- по име, презиме и адреса на приватни лица
- по име, дејност и адреса на правни лица
- по телефонски број

Освен тоа, нуди пребарување по меѓународни кодови на сите држави, како и приказ на сите повикувачки кодови во Македонија.
Именикот ги содржи само податоците на корисници фиксни линии на Македонски Телеком АД - Скопје.

************

Telefonskiot imenik na Makedonski Telekom ovozmozhuva prebaruvanje:
- po ime, prezime i adresa na privatni lica
- po ime, dejnost i adresa na pravni lica
- po telefonski broj

Osven toa, nudi prebaruvanje po megjunarodni kodovi na site drzhavi, kako i prikaz na site povikuvachki kodovi vo Makedonija.
Imenikot gi sodrzhi samo podatocite na korisnici fiksni linii na Makedonski Telekom AD - Skopje.

************

Phone book (white pages) of Makedonski Telekom provides search by:
- name, surname and address of residents
- name, industry and address of legal entities
- phone number

Besides that, the application offers search through the database of all international codes and city codes in Macedonia.
The phone book contains only data for fix (land) lines of Makedonski Telekom AD - Skopje.
Add to list
Free
70
3.5
User ratings
184
Installs
10,000+
Concerns
3
File size
329 kb
Screenshots
Screenshot of Телефонски именик Screenshot of Телефонски именик Screenshot of Телефонски именик Screenshot of Телефонски именик
About Телефонски именик
Телефонскиот именик на Македонски Телеком овозможува пребарување:
- по име, презиме и адреса на приватни лица
- по име, дејност и адреса на правни лица
- по телефонски број

Освен тоа, нуди пребарување по меѓународни кодови на сите држави, како и приказ на сите повикувачки кодови во Македонија.
Именикот ги содржи само податоците на корисници фиксни линии на Македонски Телеком АД - Скопје.

************

Telefonskiot imenik na Makedonski Telekom ovozmozhuva prebaruvanje:
- po ime, prezime i adresa na privatni lica
- po ime, dejnost i adresa na pravni lica
- po telefonski broj

Osven toa, nudi prebaruvanje po megjunarodni kodovi na site drzhavi, kako i prikaz na site povikuvachki kodovi vo Makedonija.
Imenikot gi sodrzhi samo podatocite na korisnici fiksni linii na Makedonski Telekom AD - Skopje.

************

Phone book (white pages) of Makedonski Telekom provides search by:
- name, surname and address of residents
- name, industry and address of legal entities
- phone number

Besides that, the application offers search through the database of all international codes and city codes in Macedonia.
The phone book contains only data for fix (land) lines of Makedonski Telekom AD - Skopje.

Android Market Comments
A Google User
Sep 1, 2015
Smeshno Kaj vi e Vinica be ? Toj ne e mk grad ?
A Google User
Aug 31, 2015
Simeon
A Google User
Feb 25, 2015
Katatrofa
A Google User
Jan 24, 2015
Aplikacijata e top i sosema ispravna Na HTC besprekorno Raboti 😃
A Google User
Jan 17, 2015
Парцијално функционира Функционира само пребарувањето по телефонски број (и листата повикувачки броеви за РМ), останатото не.