תִּכְּלַאל – סידור תפילה תימני

תִּכְּלַאל – סידור תפילה תימני


לק"י חודש סיון ה'תשע"ב ליצירה ב'שכ"ג לשטרות

תִּכְּלַאל – סידור תפילה בנוסח הקדום והזן של קהילות קודש תימן יע"א – בלדי

אודות

> חשיבות לברך מתוך סידור

מה טוב לברך מתוך סידור שלא יסיח דעתו, ולכוין בכל מלה ומלה. וכבר כתב ה"משנה ברורה'' (סימן קפ''ה סעיף א') ''והמדקדק, יזהר לברך לכתחילה תוך הספר ולא בעל פה''.
התפלה היא עבודה שבלב, והיא דורשת עקביות ורצון איתן, לכוין בה מה שמוציא מפיו, ולא לחשוב דברים אחרים, וגם לומר את כל ההוספות המיוחדות שיש בזמנים משתנים כגון 'יעלה ויבוא' בראש חודש וכדומה. ועל כן, טוב יעשה האדם אם יתרגל להתפלל מתוך סידור, ויועיל לו הדבר בראש חודש שלא ישכח לומר 'יעלה ויבוא', ורמז לכך ממגילת אסתר (ט, כה) "אמר עם הספר" – כלומר אם הוא אומר את התפלה עם הספר פתוח לפניו, אז "ישוב מחשבתו הרעה" - לא יטעה ולא יחשוב דברים לא ראויים בתפלה.

> מכשירים של ימינו

בשנים האחרונות רבו סוגי המכשירים הממוחשבים, הנמצאים בכל מקום, מה שגרם שפותחו הרבה סוגי אפליקציות עבור שומר תורה ומצוות, ואף סידורי תפילה ישנם לרוב. האפליקציות הם בעיקר לבני שאר ק"ק בנוסחים שונים לספרדים ואשכנזים, וכאן באה דרישה מהציבור ק"ק תימני לפתח אפליקציה לסידור בנוסח ק"ק תימן – בלדי, אשר השימוש בו נחוץ מאוד להם.

> מטרת פיתוח האפליקציה

לאלו שכבר ישנם בידם את המכשירים הסלולריים וזקוקים להתפלל מתוכו. ואין בזה בכדי לתת גושפנקא לסוגי מכשירים אלו, אשר גדולי עולם יצאו נגד החזקתם, פרט לאלו שקבלו היתר מיוחד מרבותיהם. על כן אזרנו חיל בס"ד לרכוש את הטקסטים המנוקדים על פי הגירסאות והנוסחים המקובלים, על מנת לזכות את הרבים.

> מעלות הסידור

- הסידור הבלדי הראשון ברשת המקוונת גירסא 0.7 הכוללת את תפילות ימות החול ואת תפילות והברכות המצויות מדי יום ביומו ומדי מועד ואירוע במעגל השנה ובמעגל החיים.
- הסידור ערוך בעימוד מיוחד, המותאם למכשירים הסלולריים השונים, בכתב גדול ובניקוד מלא.
- התפילות השייכות לשבת וימים טובים אינם מופיעים בסידור, מפני שהשימוש במכשיר הסלולרי אסור לחלוטין בשבת ויו"ט.
- התפילות משולבות עם הסברים וקטעי הלכות קצרים.
- הסידור הינו ללא דילוג ובלי הפניות לעיון במקום אחר, אלא הכל מסודר שלב אחר שלב.
- ניתן לדילוג מהיר לברכה מסויימת ולמקטע הבא או הקודם.
- ניווט מהיר על ידי מפת תוכן הסידור.
- הסידור מוצג במכשיר ללא חיבור לרשת המקוונת.
- הסידור מחולק חינם להצלחת התורמים ולרפואת בני משפחתם.

> שים לב! נתק את המכשיר משיחות וצלצולים באמצע התפילה וכן בזמן השהות בבית הכנסת.

> זכור! עיון בסידור תפילה מודפס תועלתו גדולה מאוד וממולצת ביותר!

> שפע ברכות! יחולו על העוזרים והתומכים בפעולותינו להפצת מסורת חכמי תימן.

> מתפלל יקר! באם תמצא טעות נא שלח אלינו. נשמח לשמוע הערות בונות.

בברכה
העורך והמו"ל הצב"י מאיר ליאור לוי (שעתאל) יצ"ו

© כל הזכיות שמורות לארגון "אור ההלכה" להפצת מסורת חכמי תימן
טלפון: 02-6420535 דוא"ל: [email protected]

זכות השימוש בסידור יעמוד
לע"נ אביאל ישראל בן משה חיים יצחק-הלוי תנצב"ה

Recent changes:
1. תיקוני שגיאות מינוריים.
2.הוספת חיוג אוטומטי ל-קול יהודי תימן
Add to list
Free
93
4.7
User ratings
314
Installs
10,000+
Concerns
0
File size
18059 kb
Screenshots
Video of תִּכְּלַאל – סידור תפילה תימני Screenshot of תִּכְּלַאל – סידור תפילה תימני Screenshot of תִּכְּלַאל – סידור תפילה תימני Screenshot of תִּכְּלַאל – סידור תפילה תימני Screenshot of תִּכְּלַאל – סידור תפילה תימני
About תִּכְּלַאל – סידור תפילה תימני
לק"י חודש סיון ה'תשע"ב ליצירה ב'שכ"ג לשטרות

תִּכְּלַאל – סידור תפילה בנוסח הקדום והזן של קהילות קודש תימן יע"א – בלדי

אודות

> חשיבות לברך מתוך סידור

מה טוב לברך מתוך סידור שלא יסיח דעתו, ולכוין בכל מלה ומלה. וכבר כתב ה"משנה ברורה'' (סימן קפ''ה סעיף א') ''והמדקדק, יזהר לברך לכתחילה תוך הספר ולא בעל פה''.
התפלה היא עבודה שבלב, והיא דורשת עקביות ורצון איתן, לכוין בה מה שמוציא מפיו, ולא לחשוב דברים אחרים, וגם לומר את כל ההוספות המיוחדות שיש בזמנים משתנים כגון 'יעלה ויבוא' בראש חודש וכדומה. ועל כן, טוב יעשה האדם אם יתרגל להתפלל מתוך סידור, ויועיל לו הדבר בראש חודש שלא ישכח לומר 'יעלה ויבוא', ורמז לכך ממגילת אסתר (ט, כה) "אמר עם הספר" – כלומר אם הוא אומר את התפלה עם הספר פתוח לפניו, אז "ישוב מחשבתו הרעה" - לא יטעה ולא יחשוב דברים לא ראויים בתפלה.

> מכשירים של ימינו

בשנים האחרונות רבו סוגי המכשירים הממוחשבים, הנמצאים בכל מקום, מה שגרם שפותחו הרבה סוגי אפליקציות עבור שומר תורה ומצוות, ואף סידורי תפילה ישנם לרוב. האפליקציות הם בעיקר לבני שאר ק"ק בנוסחים שונים לספרדים ואשכנזים, וכאן באה דרישה מהציבור ק"ק תימני לפתח אפליקציה לסידור בנוסח ק"ק תימן – בלדי, אשר השימוש בו נחוץ מאוד להם.

> מטרת פיתוח האפליקציה

לאלו שכבר ישנם בידם את המכשירים הסלולריים וזקוקים להתפלל מתוכו. ואין בזה בכדי לתת גושפנקא לסוגי מכשירים אלו, אשר גדולי עולם יצאו נגד החזקתם, פרט לאלו שקבלו היתר מיוחד מרבותיהם. על כן אזרנו חיל בס"ד לרכוש את הטקסטים המנוקדים על פי הגירסאות והנוסחים המקובלים, על מנת לזכות את הרבים.

> מעלות הסידור

- הסידור הבלדי הראשון ברשת המקוונת גירסא 0.7 הכוללת את תפילות ימות החול ואת תפילות והברכות המצויות מדי יום ביומו ומדי מועד ואירוע במעגל השנה ובמעגל החיים.
- הסידור ערוך בעימוד מיוחד, המותאם למכשירים הסלולריים השונים, בכתב גדול ובניקוד מלא.
- התפילות השייכות לשבת וימים טובים אינם מופיעים בסידור, מפני שהשימוש במכשיר הסלולרי אסור לחלוטין בשבת ויו"ט.
- התפילות משולבות עם הסברים וקטעי הלכות קצרים.
- הסידור הינו ללא דילוג ובלי הפניות לעיון במקום אחר, אלא הכל מסודר שלב אחר שלב.
- ניתן לדילוג מהיר לברכה מסויימת ולמקטע הבא או הקודם.
- ניווט מהיר על ידי מפת תוכן הסידור.
- הסידור מוצג במכשיר ללא חיבור לרשת המקוונת.
- הסידור מחולק חינם להצלחת התורמים ולרפואת בני משפחתם.

> שים לב! נתק את המכשיר משיחות וצלצולים באמצע התפילה וכן בזמן השהות בבית הכנסת.

> זכור! עיון בסידור תפילה מודפס תועלתו גדולה מאוד וממולצת ביותר!

> שפע ברכות! יחולו על העוזרים והתומכים בפעולותינו להפצת מסורת חכמי תימן.

> מתפלל יקר! באם תמצא טעות נא שלח אלינו. נשמח לשמוע הערות בונות.

בברכה
העורך והמו"ל הצב"י מאיר ליאור לוי (שעתאל) יצ"ו

© כל הזכיות שמורות לארגון "אור ההלכה" להפצת מסורת חכמי תימן
טלפון: 02-6420535 דוא"ל: [email protected]

זכות השימוש בסידור יעמוד
לע"נ אביאל ישראל בן משה חיים יצחק-הלוי תנצב"ה

Recent changes:
1. תיקוני שגיאות מינוריים.
2.הוספת חיוג אוטומטי ל-קול יהודי תימן
User reviews of תִּכְּלַאל – סידור תפילה תימני
Write the first review for this app!
Android Market Comments
A Google User
Jan 16, 2015
Amazing This is the official online siddur
A Google User
Oct 31, 2014
David sabri Very good thing
A Google User
Sep 17, 2014
Thank you!! I definitely would have paid for it.
A Google User
May 4, 2014
האפליקציה קצת לא נוחה... אבל בסך הכל היא סבבה:)
A Google User
Jul 16, 2013
פשוט מעולה! סידורים אחרים צריכים ללמוד מכם איך לסדר ולהציג את הסידור.