சிங்கப்பூர்

சிங்கப்பூர்


சிங்கப்பூர் தீவு சுற்றுலாவாசிகலுக்கு ஒரு அருமையான சொர்கத்தை காண்பது போன்ற உணர்வை ஏற்படுத்துகிறது, அது மட்டுமின்றி எல்லா வளமும் அமைந்த அமைதியாக வசிக்க உகந்த உணர்வுபூர்வமான இடமும் ஆகும். சிங்கபூருக்கு அதிக வருமானம் சுற்றுலவாசிகளிநாள் வருகிறது. சிங்கப்பூர் சுற்றுலவாசிகலை அன்புடன் வரவேற்கிறது. அதுமட்டுமின்றி சிங்கபூரில் எந்த சூழ்நிலைகளையும் கையாள ஏற்றவாறு எயந்திரங்க்லம் உள்ளது. சுற்றலவாசிகள் நம் சிங்கபூரை எளிதாக அடைய சிங்கபூரின் அரசாங்க அமைப்புகள் வழிவகுத்துள்ளது.

சிங்கப்பூர் சந்தை பொருளாதாரத்தை பொறுத்தவரை நியாயமான மற்றும் தெளிவான அணுகுமுறையையே கையாளுகிறது. அரசாங்க துறை தனியார் துறையுடன் நெருக்கமாக செயல்படுகிறது. அரசாங்க துறையும் தனியார் துறையும் அமைதியாகவும் அன்யோநியமகாவும் பொருளாதரத்தை உயர்த்த செயல்படுகிறது. தனியார் மற்றும் அரசாங்க துரையின் செயல்பாடுகள் சிங்கபூரை ஒரு பொருளாதார மையமாக்குகிறது. ஊடகங்கள் எப்போதும் சுறுசுறுப்புடன் செயல்பட்டு சிங்கபூர் மற்றும் உலகில் நடக்கும் தினசரி நிகழ்வுகளை மக்களிடம் கொண்டு சேர்க்க பெரும் பங்கு வகுக்கிறது.
Add to list
Free
100
5.0
User ratings
1
Installs
10+
Concerns
0
File size
0 kb
Screenshots
Screenshot of சிங்கப்பூர் Screenshot of சிங்கப்பூர் Screenshot of சிங்கப்பூர்
About சிங்கப்பூர்
சிங்கப்பூர் தீவு சுற்றுலாவாசிகலுக்கு ஒரு அருமையான சொர்கத்தை காண்பது போன்ற உணர்வை ஏற்படுத்துகிறது, அது மட்டுமின்றி எல்லா வளமும் அமைந்த அமைதியாக வசிக்க உகந்த உணர்வுபூர்வமான இடமும் ஆகும். சிங்கபூருக்கு அதிக வருமானம் சுற்றுலவாசிகளிநாள் வருகிறது. சிங்கப்பூர் சுற்றுலவாசிகலை அன்புடன் வரவேற்கிறது. அதுமட்டுமின்றி சிங்கபூரில் எந்த சூழ்நிலைகளையும் கையாள ஏற்றவாறு எயந்திரங்க்லம் உள்ளது. சுற்றலவாசிகள் நம் சிங்கபூரை எளிதாக அடைய சிங்கபூரின் அரசாங்க அமைப்புகள் வழிவகுத்துள்ளது.

சிங்கப்பூர் சந்தை பொருளாதாரத்தை பொறுத்தவரை நியாயமான மற்றும் தெளிவான அணுகுமுறையையே கையாளுகிறது. அரசாங்க துறை தனியார் துறையுடன் நெருக்கமாக செயல்படுகிறது. அரசாங்க துறையும் தனியார் துறையும் அமைதியாகவும் அன்யோநியமகாவும் பொருளாதரத்தை உயர்த்த செயல்படுகிறது. தனியார் மற்றும் அரசாங்க துரையின் செயல்பாடுகள் சிங்கபூரை ஒரு பொருளாதார மையமாக்குகிறது. ஊடகங்கள் எப்போதும் சுறுசுறுப்புடன் செயல்பட்டு சிங்கபூர் மற்றும் உலகில் நடக்கும் தினசரி நிகழ்வுகளை மக்களிடம் கொண்டு சேர்க்க பெரும் பங்கு வகுக்கிறது.

Android Market Comments
No comments in the Android market yet