กฤษณาสอนน้อง

กฤษณาสอนน้อง


กฤษณาสอนน้อง
ข้อมูลเบื้องต้น
พระนิพนธ์: สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส

บทประพันธ์

สัททุลวิกกีฬิตฉันท์ ๑๙
๏ ขอถวายภิวาทนศาสดาดิลกธรรม์
ทั่วสงฆ์อันทรงสรรพ์ คุณา
นบพรหมินทร์วชรินทรวิษณุศิวา
รวิศศิดารา จำรัส
ฉ้อกามาคัคนาคิรินทร์สินธุพนัส
ภูมิพฤกษ์กำพูฉัตร ธำรง
ทวยเทพทิพยพิมาน ณ สถานสถิตทุกองค์
อีกแมนสมมุติทรง ธเรศ
เชิญปกป้องภยผองพิบัติอุปัทวเหตุ
นานาประเภทพยาธิ อย่าพาน
แต่ตูผู้จะนิพนธุ์ยุบลบทบรรหาร
แห่งราชโยงการ ดำรัส
ให้รังสฤษฎ์กฤษณาสุภาษิตสวัสดิ์
เลบงฉันท์รำพันอรรถ ภิปราย
แปลกแปลงแสดงพจนเพรงเชลงลักษณะบรรยาย
ชาวชนบทธิบาย ประดาษ
ไป่สมเสนอ บ่ เสมอสมานมุขประกาศ
อโยธยาคณาปราชญ์ ทั้งมวล
รังสรรค์สารพอจักขานจักคู่พจนควร
เสนอสนองสำนวนเนือง กวี
หวังโอวาทอนุศาสน์นุสนธิ์สกลสตรี
แสวงสวามิภักดี ฤ วาย ฯะ

อ่านต่อ...
*ยังไม่ได้เพิ่มเสียงประกอบ
Add to list
Free
96
4.8
User ratings
11
Installs
1,000+
Concerns
0
File size
2052 kb
Screenshots
Screenshot of กฤษณาสอนน้อง Screenshot of กฤษณาสอนน้อง Screenshot of กฤษณาสอนน้อง
About กฤษณาสอนน้อง
กฤษณาสอนน้อง
ข้อมูลเบื้องต้น
พระนิพนธ์: สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส

บทประพันธ์

สัททุลวิกกีฬิตฉันท์ ๑๙
๏ ขอถวายภิวาทนศาสดาดิลกธรรม์
ทั่วสงฆ์อันทรงสรรพ์ คุณา
นบพรหมินทร์วชรินทรวิษณุศิวา
รวิศศิดารา จำรัส
ฉ้อกามาคัคนาคิรินทร์สินธุพนัส
ภูมิพฤกษ์กำพูฉัตร ธำรง
ทวยเทพทิพยพิมาน ณ สถานสถิตทุกองค์
อีกแมนสมมุติทรง ธเรศ
เชิญปกป้องภยผองพิบัติอุปัทวเหตุ
นานาประเภทพยาธิ อย่าพาน
แต่ตูผู้จะนิพนธุ์ยุบลบทบรรหาร
แห่งราชโยงการ ดำรัส
ให้รังสฤษฎ์กฤษณาสุภาษิตสวัสดิ์
เลบงฉันท์รำพันอรรถ ภิปราย
แปลกแปลงแสดงพจนเพรงเชลงลักษณะบรรยาย
ชาวชนบทธิบาย ประดาษ
ไป่สมเสนอ บ่ เสมอสมานมุขประกาศ
อโยธยาคณาปราชญ์ ทั้งมวล
รังสรรค์สารพอจักขานจักคู่พจนควร
เสนอสนองสำนวนเนือง กวี
หวังโอวาทอนุศาสน์นุสนธิ์สกลสตรี
แสวงสวามิภักดี ฤ วาย ฯะ

อ่านต่อ...
*ยังไม่ได้เพิ่มเสียงประกอบ

Android Market Comments
No comments in the Android market yet