กาพย์ห่อโคลงนิราศธารโศก

กาพย์ห่อโคลงนิราศธารโศก


กาพย์ห่อโคลงนิราศธารโศก

ข้อมูลเบื้องต้น

พระนิพนธ์: เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์
บทประพันธ์
บทนำและชมโฉม

เจ้าฟ้าธรรม ท่านแท้ พยายาม
ธิเบศร์ กุมารนาม บอกแจ้ง
ไชยเชษฐ ปัฐคาม ภิรภาพ
สุริยวงศ์ ทรงกาพย์แกล้ง กล่าวเกลี้ยงโคลงการ ฯ
กาพย์โคลงชมเถื่อนถ้ำ ไพรพง
เจ้าฟ้าธิเบศร์ทรง แต่งไว้
อักษรบวรผจง พจนาดถ์
ใครอ่านวานว่าให้ เรื่อยต้องกลโคลง ฯ

อ่านต่อ...
Add to list
Free
100
5.0
User ratings
3
Installs
100+
Concerns
0
File size
9135 kb
Screenshots
Screenshot of กาพย์ห่อโคลงนิราศธารโศก Screenshot of กาพย์ห่อโคลงนิราศธารโศก
About กาพย์ห่อโคลงนิราศธารโศก
กาพย์ห่อโคลงนิราศธารโศก

ข้อมูลเบื้องต้น

พระนิพนธ์: เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์
บทประพันธ์
บทนำและชมโฉม

เจ้าฟ้าธรรม ท่านแท้ พยายาม
ธิเบศร์ กุมารนาม บอกแจ้ง
ไชยเชษฐ ปัฐคาม ภิรภาพ
สุริยวงศ์ ทรงกาพย์แกล้ง กล่าวเกลี้ยงโคลงการ ฯ
กาพย์โคลงชมเถื่อนถ้ำ ไพรพง
เจ้าฟ้าธิเบศร์ทรง แต่งไว้
อักษรบวรผจง พจนาดถ์
ใครอ่านวานว่าให้ เรื่อยต้องกลโคลง ฯ

อ่านต่อ...

Android Market Comments
No comments in the Android market yet