การเขียนบัตรอวยพร-ปฐมนิเทศ

การเขียนบัตรอวยพร-ปฐมนิเทศ


แอพพลิเคชั่นคู่มือการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) หน่วยประสบการณ์การเขียนร้อยแก้ว

จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอนและฝึกฝนเพิ่มเติมอันจะมีผลโดยตรงต่อการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย
ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุผลสำเร็จมากยิ่งขึ้น

ในการเขียนร้อยแก้ว มีทั้งหมด ๕ เรื่อง ดังนี้

- หน่วยประสบการณ์ที่ ๑ การเขียนบัตรอวยพรในวันสำคัญ
- หน่วยประสบการณ์ที่ ๒ การเขียนจดหมายส่วนตัว
- หน่วยประสบการณ์ที่ ๓ การเขียนเรื่องตามความคิด
- หน่วยประสบการณ์ที่ ๔ การเขียนเรียงความ
- หน่วยประสบการณ์ที่ ๕ การเขียนบันทึกประจำวัน
Add to list
Free
80
4.0
User ratings
2
Installs
100+
Concerns
0
File size
18587 kb
Screenshots
Screenshot of การเขียนบัตรอวยพร-ปฐมนิเทศ Screenshot of การเขียนบัตรอวยพร-ปฐมนิเทศ
About การเขียนบัตรอวยพร-ปฐมนิเทศ
แอพพลิเคชั่นคู่มือการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) หน่วยประสบการณ์การเขียนร้อยแก้ว

จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอนและฝึกฝนเพิ่มเติมอันจะมีผลโดยตรงต่อการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย
ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุผลสำเร็จมากยิ่งขึ้น

ในการเขียนร้อยแก้ว มีทั้งหมด ๕ เรื่อง ดังนี้

- หน่วยประสบการณ์ที่ ๑ การเขียนบัตรอวยพรในวันสำคัญ
- หน่วยประสบการณ์ที่ ๒ การเขียนจดหมายส่วนตัว
- หน่วยประสบการณ์ที่ ๓ การเขียนเรื่องตามความคิด
- หน่วยประสบการณ์ที่ ๔ การเขียนเรียงความ
- หน่วยประสบการณ์ที่ ๕ การเขียนบันทึกประจำวัน

Android Market Comments
No comments in the Android market yet