การเขียนบัตรอวยพร

การเขียนบัตรอวยพร


แอพพลิเคชั่นคู่มือการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) หน่วยประสบการณ์การเขียนร้อยแก้ว

จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอนและฝึกฝนเพิ่มเติมอันจะมีผลโดยตรงต่อการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย
ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุผลสำเร็จมากยิ่งขึ้น

ในการเขียนร้อยแก้ว มีทั้งหมด ๕ เรื่อง ดังนี้

- หน่วยประสบการณ์ที่ ๑ การเขียนบัตรอวยพรในวันสำคัญ
- หน่วยประสบการณ์ที่ ๒ การเขียนจดหมายส่วนตัว
- หน่วยประสบการณ์ที่ ๓ การเขียนเรื่องตามความคิด
- หน่วยประสบการณ์ที่ ๔ การเขียนเรียงความ
- หน่วยประสบการณ์ที่ ๕ การเขียนบันทึกประจำวัน
Add to list
Free
86
4.3
User ratings
3
Installs
100+
Concerns
0
File size
17656 kb
Screenshots
Screenshot of การเขียนบัตรอวยพร Screenshot of การเขียนบัตรอวยพร
About การเขียนบัตรอวยพร
แอพพลิเคชั่นคู่มือการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) หน่วยประสบการณ์การเขียนร้อยแก้ว

จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอนและฝึกฝนเพิ่มเติมอันจะมีผลโดยตรงต่อการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย
ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุผลสำเร็จมากยิ่งขึ้น

ในการเขียนร้อยแก้ว มีทั้งหมด ๕ เรื่อง ดังนี้

- หน่วยประสบการณ์ที่ ๑ การเขียนบัตรอวยพรในวันสำคัญ
- หน่วยประสบการณ์ที่ ๒ การเขียนจดหมายส่วนตัว
- หน่วยประสบการณ์ที่ ๓ การเขียนเรื่องตามความคิด
- หน่วยประสบการณ์ที่ ๔ การเขียนเรียงความ
- หน่วยประสบการณ์ที่ ๕ การเขียนบันทึกประจำวัน

Android Market Comments
No comments in the Android market yet