คำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์


คือ คำสุภาพที่ใช้ให้เหมาะสมกับฐานะของบุคคลต่างๆ คำราชาศัพท์เป็นการกำหนดคำและภาษาที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมอันดีงามของไทย แม้คำราชาศัพท์จะมีโอกาสใช้ในชีวิตน้อย แต่เป็นสิ่งที่แสดงถึงความละเอียดอ่อนของภาษาไทยที่มีคำหลายรูปหลายเสียงในความหมายเดียวกัน และเป็น ลักษณะพิเศษของภาษาไทย โดยเฉพาะ ซึ่งใช้กับบุคคลกลุ่มต่างๆ ดังต่อไปนี้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
พระบรมวงศานุวงศ์
พระภิกษุสงฆ์ สามเณร
ขุนนาง ข้าราชการ
สุภาพชน

โดยประกอบด้วย
- คําราชาศัพท์หมวดร่างกาย
- คําราชาศัพท์หมวดเครื่องใช้ต่างๆ
- คําราชาศัพท์หมวดคำกิริยา
- คําราชาศัพท์หมวดเครือญาติ
- คําราชาศัพท์หมวดพระสงฆ์
Add to list
Free
80
4.0
User ratings
131
Installs
10,000+
Concerns
0
File size
660 kb
Screenshots
Screenshot of คำราชาศัพท์ Screenshot of คำราชาศัพท์ Screenshot of คำราชาศัพท์ Screenshot of คำราชาศัพท์
About คำราชาศัพท์
คือ คำสุภาพที่ใช้ให้เหมาะสมกับฐานะของบุคคลต่างๆ คำราชาศัพท์เป็นการกำหนดคำและภาษาที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมอันดีงามของไทย แม้คำราชาศัพท์จะมีโอกาสใช้ในชีวิตน้อย แต่เป็นสิ่งที่แสดงถึงความละเอียดอ่อนของภาษาไทยที่มีคำหลายรูปหลายเสียงในความหมายเดียวกัน และเป็น ลักษณะพิเศษของภาษาไทย โดยเฉพาะ ซึ่งใช้กับบุคคลกลุ่มต่างๆ ดังต่อไปนี้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
พระบรมวงศานุวงศ์
พระภิกษุสงฆ์ สามเณร
ขุนนาง ข้าราชการ
สุภาพชน

โดยประกอบด้วย
- คําราชาศัพท์หมวดร่างกาย
- คําราชาศัพท์หมวดเครื่องใช้ต่างๆ
- คําราชาศัพท์หมวดคำกิริยา
- คําราชาศัพท์หมวดเครือญาติ
- คําราชาศัพท์หมวดพระสงฆ์

Android Market Comments
No comments in the Android market yet