ธรรมะทีวีช่องความดี 24 ชั่วโมง

ธรรมะทีวีช่องความดี 24 ชั่วโมง


"ถ้าเรามีธรรมะพอ คนก็จะมีสุขมากกว่านี้" คำกล่าวของท่านพุทธทาสภิกขุ ได้แสดงให้เห็นว่า หากเราพัฒนาคนด้วยหลักธรรม ก็เป็นการช่วยกันสร้างสังคมและพัฒนาประเทศให้เกิดความสุข มูลนิธิใจเผยแผ่ธรรมะ จึงได้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2548 ด้วยมุ่งสู่การเป็นกำลังหนุนเสริมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา อีกทั้งมุ่งมั่นดำเนินรอยตามองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระศาสนูปถัมภก ผู้มั่นคงต่อพระพุทธศาสนา
Add to list
Free
92
4.6
User ratings
94
Installs
1,000+
Concerns
3
File size
9487 kb
Screenshots
Video of ธรรมะทีวีช่องความดี 24 ชั่วโมง Screenshot of ธรรมะทีวีช่องความดี 24 ชั่วโมง Screenshot of ธรรมะทีวีช่องความดี 24 ชั่วโมง Screenshot of ธรรมะทีวีช่องความดี 24 ชั่วโมง
About ธรรมะทีวีช่องความดี 24 ชั่วโมง
"ถ้าเรามีธรรมะพอ คนก็จะมีสุขมากกว่านี้" คำกล่าวของท่านพุทธทาสภิกขุ ได้แสดงให้เห็นว่า หากเราพัฒนาคนด้วยหลักธรรม ก็เป็นการช่วยกันสร้างสังคมและพัฒนาประเทศให้เกิดความสุข มูลนิธิใจเผยแผ่ธรรมะ จึงได้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2548 ด้วยมุ่งสู่การเป็นกำลังหนุนเสริมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา อีกทั้งมุ่งมั่นดำเนินรอยตามองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระศาสนูปถัมภก ผู้มั่นคงต่อพระพุทธศาสนา

Android Market Comments
No comments in the Android market yet