Search

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

Did you develop this app? Access more services »

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์


Application ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นโปรแกรมสำหรับอุปกรณ์มือถือต่างๆ ที่รวบรวมเนื้อหากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไว้อย่างครบถ้วน

โดยการใช้งานนั้นง่ายและสะดวกเนื่องจากความสามารถของ application 2 ชนิด คือ

1. ฟังค์ชั่น ค้นหา เพียงแค่พิมพ์ข้อความที่ต้องการลงไป โดยการกดค้างไว้ที่ข้อความแล้วคำสั่ง Find (ค้นหา)จะขึ้นมา
2. ฟังค์ชั่นอัพเดทอัตโนมัติในอนาคตหากมีการแก้ไขต่างๆ

หมายเหตุ การโหลด ครั้งแรกอาจใช้เวลาพอสมควร เนื่องจาก เนื้อหามีขนาดใหญ่


ถ้าท่านมีความเห็นหรือข้อปรับปรุงใดๆ สามารถส่ง e-mail ถึงผู้พัฒนา application ได้ที่ด้านล่างของหน้า download หรือเรต และ comment ให้เราจะขอบคุณอย่างสูงเพื่อการพัฒนาต่อไป

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ย่อ: ป.พ.พ.) เป็นประมวลกฎหมายแพ่ง อันเป็นกฎหมายสารบัญญัติ (substantive law) แห่งประเทศไทย เริ่มร่างครั้งแรกใน ร.ศ. 127 ตรงกับ พ.ศ. 2451 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายหลังการประกาศใช้กฎหมายลักษณะอาญาเมื่อปีเดียวกัน เพื่อริเริ่มขอยกเลิกบรรดาสนธิสัญญาที่ราชอาณาจักรสยามทำไว้กับต่างประเทศอันมีผลให้สยามต้องเสียเปรียบในด้านสิทธิสภาพนอกอาณาเขตและเอกราชทางการศาล[1]

การจัดทำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยนั้นมี ประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน (Bürgerliches Gesetzbuch) และประมวลกฎหมายแพ่งญี่ปุ่น (民法 Minpō ?) เป็นแม่แบบหลัก กับทั้งมีประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศส (Code civil des Français) และประมวลกฎหมายแพ่งสวิส (Zivilgesetzbuch) เป็นแม่แบบรอง ประกอบกับกฎหมายเดิมของสยามเอง กับทั้งกฎหมายของชาติอื่น ๆ และกฎหมายระหว่างประเทศอีกประปราย[2] โดยงานร่างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ดำเนินไปอย่างเชื่องช้า เฉพาะการร่างบรรพแรกจากที่วางโครงการไว้ทั้งหมดหกบรรพนั้น ก็กินเวลานานถึงสิบห้าปี ใช้งบประมาณมหาศาล และมีการเปลี่ยนคณะกรรมการร่างถึงสี่ชุด ทุกชุดมีชาวฝรั่งเศสเป็นสมาชิก โดยเฉพาะชุดแรกเป็นชาวฝรั่งเศสทั้งหมด หลังจากนั้นจึงเริ่มทยอยร่างและประกาศใช้บรรพอื่น ๆ จนครบ ทั้งหมดกินเวลากว่าสามสิบปี ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมเรื่อยมาจนปัจจุบันตามสถานการณ์

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มีโครงสร้างแบ่งเป็นหกบรรพ ประกอบด้วย บรรพ 1 หลักทั่วไป, บรรพ 2 หนี้, บรรพ 3 เอกเทศสัญญา, บรรพ 4 ทรัพย์สิน, บรรพ 5 ครอบครัว และบรรพ 6 มรดก ตามลำดับ โดยตั้งแต่เริ่มมีผลใช้บังคับครั้งแรกใน พ.ศ. 2468 จวบจนถึงบัดนี้ ประมวลกฎหมายดังกล่าวมีอายุเกือบหนึ่งศตวรรษแล้ว
Add to list
Free
82
4.1
User ratings
31
Installs
1,000+
Concerns
1
File size
5633 kb
Screenshots
Screenshot of ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ Screenshot of ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ Screenshot of ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

About ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
Application ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นโปรแกรมสำหรับอุปกรณ์มือถือต่างๆ ที่รวบรวมเนื้อหากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไว้อย่างครบถ้วน

โดยการใช้งานนั้นง่ายและสะดวกเนื่องจากความสามารถของ application 2 ชนิด คือ

1. ฟังค์ชั่น ค้นหา เพียงแค่พิมพ์ข้อความที่ต้องการลงไป โดยการกดค้างไว้ที่ข้อความแล้วคำสั่ง Find (ค้นหา)จะขึ้นมา
2. ฟังค์ชั่นอัพเดทอัตโนมัติในอนาคตหากมีการแก้ไขต่างๆ

หมายเหตุ การโหลด ครั้งแรกอาจใช้เวลาพอสมควร เนื่องจาก เนื้อหามีขนาดใหญ่


ถ้าท่านมีความเห็นหรือข้อปรับปรุงใดๆ สามารถส่ง e-mail ถึงผู้พัฒนา application ได้ที่ด้านล่างของหน้า download หรือเรต และ comment ให้เราจะขอบคุณอย่างสูงเพื่อการพัฒนาต่อไป

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ย่อ: ป.พ.พ.) เป็นประมวลกฎหมายแพ่ง อันเป็นกฎหมายสารบัญญัติ (substantive law) แห่งประเทศไทย เริ่มร่างครั้งแรกใน ร.ศ. 127 ตรงกับ พ.ศ. 2451 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายหลังการประกาศใช้กฎหมายลักษณะอาญาเมื่อปีเดียวกัน เพื่อริเริ่มขอยกเลิกบรรดาสนธิสัญญาที่ราชอาณาจักรสยามทำไว้กับต่างประเทศอันมีผลให้สยามต้องเสียเปรียบในด้านสิทธิสภาพนอกอาณาเขตและเอกราชทางการศาล[1]

การจัดทำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยนั้นมี ประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน (Bürgerliches Gesetzbuch) และประมวลกฎหมายแพ่งญี่ปุ่น (民法 Minpō ?) เป็นแม่แบบหลัก กับทั้งมีประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศส (Code civil des Français) และประมวลกฎหมายแพ่งสวิส (Zivilgesetzbuch) เป็นแม่แบบรอง ประกอบกับกฎหมายเดิมของสยามเอง กับทั้งกฎหมายของชาติอื่น ๆ และกฎหมายระหว่างประเทศอีกประปราย[2] โดยงานร่างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ดำเนินไปอย่างเชื่องช้า เฉพาะการร่างบรรพแรกจากที่วางโครงการไว้ทั้งหมดหกบรรพนั้น ก็กินเวลานานถึงสิบห้าปี ใช้งบประมาณมหาศาล และมีการเปลี่ยนคณะกรรมการร่างถึงสี่ชุด ทุกชุดมีชาวฝรั่งเศสเป็นสมาชิก โดยเฉพาะชุดแรกเป็นชาวฝรั่งเศสทั้งหมด หลังจากนั้นจึงเริ่มทยอยร่างและประกาศใช้บรรพอื่น ๆ จนครบ ทั้งหมดกินเวลากว่าสามสิบปี ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมเรื่อยมาจนปัจจุบันตามสถานการณ์

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มีโครงสร้างแบ่งเป็นหกบรรพ ประกอบด้วย บรรพ 1 หลักทั่วไป, บรรพ 2 หนี้, บรรพ 3 เอกเทศสัญญา, บรรพ 4 ทรัพย์สิน, บรรพ 5 ครอบครัว และบรรพ 6 มรดก ตามลำดับ โดยตั้งแต่เริ่มมีผลใช้บังคับครั้งแรกใน พ.ศ. 2468 จวบจนถึงบัดนี้ ประมวลกฎหมายดังกล่าวมีอายุเกือบหนึ่งศตวรรษแล้ว

User reviews of ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
Write the first review for this app!
Android Market Comments
No comments in the Android market yet