พุทธวจน

พุทธวจน


โปรแกรม พุทธวจน ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรวบรวมคำสอนที่ตรัสออกจากพระโอษฐ์ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะโดยตรง และสื่อธรรมะในรูปแบบต่างๆ ที่คณะสงฆ์วัดนาป่าพง (ซึ่งมีพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล เป็นประธานสงฆ์) ได้แสดงธรรมะจากการทรงจำคำของตถาคต ถ่ายทอดด้วยการใช้พุทธวจนอธิบายพุทธวจนโดยไม่ใช้ความเห็นของตน และเชื่อมโยงพุทธวจนบทต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ เห็นความละเอียดละออของเนื้อธรรมะ และความสอดรับเชื่อมโยงกันของคำพระศาสดา อาทิ หนังสือพุทธวจน-ปิฎก ๓๓ เล่ม, หนังสือพุทธวจนเล่มเล็กย่อยตามหมวดธรรม, วิดีโอและเสียงการแสดงธรรมในสถานที่ต่างๆ เป็นต้น

Recent changes:
- ซ่อนแทบด้านบนในหน้าถ่ายทอดสด
Add to list
Free
95
4.8
User ratings
2253
Installs
50,000+
Concerns
1
File size
16227 kb
Screenshots
Screenshot of พุทธวจน Screenshot of พุทธวจน Screenshot of พุทธวจน Screenshot of พุทธวจน Screenshot of พุทธวจน Screenshot of พุทธวจน Screenshot of พุทธวจน Screenshot of พุทธวจน
About พุทธวจน
โปรแกรม พุทธวจน ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรวบรวมคำสอนที่ตรัสออกจากพระโอษฐ์ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะโดยตรง และสื่อธรรมะในรูปแบบต่างๆ ที่คณะสงฆ์วัดนาป่าพง (ซึ่งมีพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล เป็นประธานสงฆ์) ได้แสดงธรรมะจากการทรงจำคำของตถาคต ถ่ายทอดด้วยการใช้พุทธวจนอธิบายพุทธวจนโดยไม่ใช้ความเห็นของตน และเชื่อมโยงพุทธวจนบทต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ เห็นความละเอียดละออของเนื้อธรรมะ และความสอดรับเชื่อมโยงกันของคำพระศาสดา อาทิ หนังสือพุทธวจน-ปิฎก ๓๓ เล่ม, หนังสือพุทธวจนเล่มเล็กย่อยตามหมวดธรรม, วิดีโอและเสียงการแสดงธรรมในสถานที่ต่างๆ เป็นต้น

Recent changes:
- ซ่อนแทบด้านบนในหน้าถ่ายทอดสด

User reviews of พุทธวจน
Write the first review for this app!
Android Market Comments
A Google User
Mar 15, 2015
ดีครับ
A Google User
Feb 27, 2015
ขออนุโมทนา แก้ผู้ทำapplication นี้ด้วย เป็นสิ่งที่ น่าสนใจ ที่ทำapplication นี้ เพื่อเป็นการส่งเสริม และเผยแพร่ คำสอน ของพระพุทธองค์ ให้แก่ลูกหลานต่อไป
A Google User
Feb 16, 2015
สมบูรณ์ในสาระสำคัญ ขอขอบคุณและเป็นกำลังใจให้กับกลุ่มคนทำงาน ขอให้ทุกท่านเจริญงอกงามในทานศีลภาวนา บนทางแห่งศีลสมาธิปัญญาครับ
A Google User
Feb 10, 2015
ที่สุดแห่งพุทธธรรม และที่สุดแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
A Google User
Dec 22, 2014
ดวงตาเห็นธรรม อย่างแท้จริง
Version 1000000
Version 1000000