ภาษาอาเซียน (Asean Languages)

ภาษาอาเซียน (Asean Languages)


แอพพลิเคชั่น "ภาษาอาเซียน" เป็นแอพพลิเคชั่นเพื่อการศึกษา จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาที่ใช้สื่อสารกันในแต่ละประเทศของภูมิภาคอาเซียน อันได้แก่ กัมพูชา ไทย บรูไน พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย ซึ่งแอพพลิเคชั่นภาษาอาเซียนนี้ได้บรรจุคำศัพท์พื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวันของแต่ละประเทศเอาไว้ รวมถึงตัวอย่างการใช้คำศัพท์และที่สำคัญคือมีการเพิ่มเสียงพูดเข้าไปด้วยในตัวแอพฯ โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ของคำศัพท์ออกเป็นดังนี้ คือ

1) การทักทาย (สวัสดี, ขอบคุณ, ขอโทษ ฯลฯ)
2) อาหาร
2.1 อาหาร
2.2 เครื่องดื่ม
2.3 ของหวาน
2.4 เครื่องปรุง
2.5 เนื้อสัตว์/ผัก
2.6 อื่น
3) การนับเลข
4)เวลา
4.1 เวลาช่วงเช้า
4.2 เวลาช่วงบ่าย
4.3 เวลาช่วงค่ำ
5)วัน เดือน
6) ช้อปปิ้ง (ราคาเท่าไร ?, ลดราคาได้ไหม ? ฯลฯ)
6.1 ตัวอย่างการเรียกชื่อสินค้า
7) สกุลเงิน (หน่วยเงิน,เหรียญและธนบัตรที่ใช้บ่อย)
8) การเดินทาง (โรงพยาบาลอยู่ที่ไหน ?, สถานีรถไฟอยู่ที่ไหน ? ฯลฯ)
8.1 สถานที่
8.2 พาหนะ
8.3 ทิศทาง
9) สุขภาพ (ปวดหัว, เป็นไข้, เจ็บคอ ฯลฯ)
10) สิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องน้ำ, สบู่ ฯลฯ)
11) อื่นๆ
11.1 ความรู้สึก
11.2 ท่าทาง กิริยาอาการ
12) ภาษาบอกรักของฅนในกลุ่มประเทศอาเซียน

อนึ่ง ทางทีมผู้พัฒนาได้เฝ้าสังเกตและทำการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมแอพพลิเคชั่นอยู่ "ทุกลมหายใจ" เข้าออก หากท่านผู้ใช้มีข้อเสนอแนะหรือพบข้อบกพร่องประการใดต้องการชี้แจง ท่านสามารถติดต่อทีมผู้พัฒนาได้ทาง : http://plus.google.com/+BoxbeyondBlogspot ทุกวัน ! ทุกเวลา ! ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทางทีมผู้พัฒนาขอขอบพระคุณ ^w^

Recent changes:
เวอร์ชั่น 1.0.7
-สามารถสไลด์เพื่อเปลี่ยนหมวดหมู่ของภาษานั้นๆได้

เวอร์ชั่น 1.0.8
-ปรับปรุงหน้าจอเริ่มต้นให้เข้าสู่เมนูได้เร็วขึ้น

เวอร์ชั่น 1.1
-เปลี่ยน Navigation bar เป็น Action bar
Add to list
Free
84
4.2
User ratings
959
Installs
50,000+
Concerns
0
File size
7308 kb
Screenshots
Screenshot of ภาษาอาเซียน (Asean Languages) Screenshot of ภาษาอาเซียน (Asean Languages) Screenshot of ภาษาอาเซียน (Asean Languages) Screenshot of ภาษาอาเซียน (Asean Languages) Screenshot of ภาษาอาเซียน (Asean Languages) Screenshot of ภาษาอาเซียน (Asean Languages) Screenshot of ภาษาอาเซียน (Asean Languages) Screenshot of ภาษาอาเซียน (Asean Languages) Screenshot of ภาษาอาเซียน (Asean Languages) Screenshot of ภาษาอาเซียน (Asean Languages) Screenshot of ภาษาอาเซียน (Asean Languages)
About ภาษาอาเซียน (Asean Languages)
แอพพลิเคชั่น "ภาษาอาเซียน" เป็นแอพพลิเคชั่นเพื่อการศึกษา จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาที่ใช้สื่อสารกันในแต่ละประเทศของภูมิภาคอาเซียน อันได้แก่ กัมพูชา ไทย บรูไน พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย ซึ่งแอพพลิเคชั่นภาษาอาเซียนนี้ได้บรรจุคำศัพท์พื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวันของแต่ละประเทศเอาไว้ รวมถึงตัวอย่างการใช้คำศัพท์และที่สำคัญคือมีการเพิ่มเสียงพูดเข้าไปด้วยในตัวแอพฯ โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ของคำศัพท์ออกเป็นดังนี้ คือ

1) การทักทาย (สวัสดี, ขอบคุณ, ขอโทษ ฯลฯ)
2) อาหาร
2.1 อาหาร
2.2 เครื่องดื่ม
2.3 ของหวาน
2.4 เครื่องปรุง
2.5 เนื้อสัตว์/ผัก
2.6 อื่น
3) การนับเลข
4)เวลา
4.1 เวลาช่วงเช้า
4.2 เวลาช่วงบ่าย
4.3 เวลาช่วงค่ำ
5)วัน เดือน
6) ช้อปปิ้ง (ราคาเท่าไร ?, ลดราคาได้ไหม ? ฯลฯ)
6.1 ตัวอย่างการเรียกชื่อสินค้า
7) สกุลเงิน (หน่วยเงิน,เหรียญและธนบัตรที่ใช้บ่อย)
8) การเดินทาง (โรงพยาบาลอยู่ที่ไหน ?, สถานีรถไฟอยู่ที่ไหน ? ฯลฯ)
8.1 สถานที่
8.2 พาหนะ
8.3 ทิศทาง
9) สุขภาพ (ปวดหัว, เป็นไข้, เจ็บคอ ฯลฯ)
10) สิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องน้ำ, สบู่ ฯลฯ)
11) อื่นๆ
11.1 ความรู้สึก
11.2 ท่าทาง กิริยาอาการ
12) ภาษาบอกรักของฅนในกลุ่มประเทศอาเซียน

อนึ่ง ทางทีมผู้พัฒนาได้เฝ้าสังเกตและทำการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมแอพพลิเคชั่นอยู่ "ทุกลมหายใจ" เข้าออก หากท่านผู้ใช้มีข้อเสนอแนะหรือพบข้อบกพร่องประการใดต้องการชี้แจง ท่านสามารถติดต่อทีมผู้พัฒนาได้ทาง : http://plus.google.com/+BoxbeyondBlogspot ทุกวัน ! ทุกเวลา ! ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทางทีมผู้พัฒนาขอขอบพระคุณ ^w^

Recent changes:
เวอร์ชั่น 1.0.7
-สามารถสไลด์เพื่อเปลี่ยนหมวดหมู่ของภาษานั้นๆได้

เวอร์ชั่น 1.0.8
-ปรับปรุงหน้าจอเริ่มต้นให้เข้าสู่เมนูได้เร็วขึ้น

เวอร์ชั่น 1.1
-เปลี่ยน Navigation bar เป็น Action bar

Android Market Comments
daro piseth
Jul 6, 2015
Ak ggg
A Google User
Jun 26, 2015
Seha
A Google User
Apr 9, 2015
Good
A Google User
Mar 2, 2015
Use Like
A Google User
Dec 20, 2014
Singapore main language ENGLISH Really could be a useful little tool but no English. Though younger Singaporeans speak English and Mandarin, the Chinese that founded the Country have preferred dialects such as Hokkien, Cantonese, Teochew, Hakka, or Hainanese. The other official Languages not included are Tamil. If the developers add English, their Star ratings would skyrocket!