มุตโตทัย (ฉบับรวม)

มุตโตทัย (ฉบับรวม)


มุตโตทัย ของ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ
แนวทางการปฏิบัติให้ถึงความหลุดพ้น มุตโตทัย
บันทึกโดยพระอาจารย์วิริยังค์ สิรินฺธโร ( ปัจจุบันพระเทพเจติยาจารย์ วัดธรรมมงคล กรุงเทพฯ ) ณ
วัดป่าบ้านนามน กิ่ง อ. โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร พ.ศ. ๒๔๘๖

พร้อมเสียงอ่าน โดย พระอาจารย์ สุดใจ เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด

ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อธรรมดังต่อไปนี้

๑. การปฏิบัติ เป็นเครื่องยังพระสัทธรรมให้บริสุทธิ์
๒. การฝึกตนดีแล้วจึงฝึกผู้อื่น ชื่อว่าทำตามพระพุทธเจ้า
๒. การฝึกตนดีแล้วจึงฝึกผู้อื่น ชื่อว่าทำตามพระพุทธเจ้า
๔. มูลฐานสำหรับทำการปฏิบัติ
๕. มูลเหตุแห่งสิ่งทั้งหลายในสากลโลกธาตุ
๖. มูลการของสังสารวัฏฏ์
๗. อรรคฐาน เป็นที่ตั้งแห่งมรรคนิพพาน
๘. สติปัฏฐาน เป็น ชัยภูมิ คือสนามฝึกฝนตน
๙. อุบายแห่งวิปัสสนา อันเป็นเครื่องถ่ายถอนกิเลส
๑๐. จิตเดิมเป็นธรรมชาติใสสว่าง แต่มืดมัวไปเพราะอุปกิเลส
๑๑. การทรมานตนของผู้บำเพ็ญเพียร ต้องให้พอเหมาะกับอุปนิสัย
๑๒. มูลติกสูตร
๑๓. วิสุทธิเทวาเท่านั้นเป็นสันตบุคคลแท้
๑๔. อกิริยาเป็นที่สุดในโลก - สุดสมมติบัญญัต
๑๕. สัตตาวาส ๙
๑๖. ความสำคัญของปฐมเทศนา มัชฌิมเทศนา และปัจฉิมเทศนา
๑๗. พระอรหันต์ทุกประเภทบรรลุทั้งเจโตวิมุตติ ทั้งปัญญาวิมุตติ

* Application นี้จัดทำขึ้นเพื่อร่วมเผยแผ่ หลักธรรมคำสอน แนวทางการปฏิบัติให้ถึงความหลุดพ้น ของ
พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ (มั่น ภูริทัตโต) โดยไม่หวังรายได้
ข้อมูลต่างๆ เป็นการรวบรวมจาก Internet ที่ได้มีผู้รวบรวมอยู่ก่อน หากมีข้อมูลผิดพลาดเกี่ยวกับการให้เครดิตผู้รวบรวม
และ รวมถึงผู้จัดทำเสียงอ่าน ทางทีมงานขออภัยมา ณ ที่นี้ และหากมีข้อมูลที่ถูกต้องแล้ว ทางทีมงานจะทำการแก้ไข
อย่างเร็วที่สุด ด้วย จิตคารวะ
Add to list
Free
93
4.7
User ratings
342
Installs
5,000+
Concerns
2
File size
42717 kb
Screenshots
Screenshot of มุตโตทัย (ฉบับรวม) Screenshot of มุตโตทัย (ฉบับรวม) Screenshot of มุตโตทัย (ฉบับรวม) Screenshot of มุตโตทัย (ฉบับรวม) Screenshot of มุตโตทัย (ฉบับรวม) Screenshot of มุตโตทัย (ฉบับรวม)
About มุตโตทัย (ฉบับรวม)
มุตโตทัย ของ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ
แนวทางการปฏิบัติให้ถึงความหลุดพ้น มุตโตทัย
บันทึกโดยพระอาจารย์วิริยังค์ สิรินฺธโร ( ปัจจุบันพระเทพเจติยาจารย์ วัดธรรมมงคล กรุงเทพฯ ) ณ
วัดป่าบ้านนามน กิ่ง อ. โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร พ.ศ. ๒๔๘๖

พร้อมเสียงอ่าน โดย พระอาจารย์ สุดใจ เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด

ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อธรรมดังต่อไปนี้

๑. การปฏิบัติ เป็นเครื่องยังพระสัทธรรมให้บริสุทธิ์
๒. การฝึกตนดีแล้วจึงฝึกผู้อื่น ชื่อว่าทำตามพระพุทธเจ้า
๒. การฝึกตนดีแล้วจึงฝึกผู้อื่น ชื่อว่าทำตามพระพุทธเจ้า
๔. มูลฐานสำหรับทำการปฏิบัติ
๕. มูลเหตุแห่งสิ่งทั้งหลายในสากลโลกธาตุ
๖. มูลการของสังสารวัฏฏ์
๗. อรรคฐาน เป็นที่ตั้งแห่งมรรคนิพพาน
๘. สติปัฏฐาน เป็น ชัยภูมิ คือสนามฝึกฝนตน
๙. อุบายแห่งวิปัสสนา อันเป็นเครื่องถ่ายถอนกิเลส
๑๐. จิตเดิมเป็นธรรมชาติใสสว่าง แต่มืดมัวไปเพราะอุปกิเลส
๑๑. การทรมานตนของผู้บำเพ็ญเพียร ต้องให้พอเหมาะกับอุปนิสัย
๑๒. มูลติกสูตร
๑๓. วิสุทธิเทวาเท่านั้นเป็นสันตบุคคลแท้
๑๔. อกิริยาเป็นที่สุดในโลก - สุดสมมติบัญญัต
๑๕. สัตตาวาส ๙
๑๖. ความสำคัญของปฐมเทศนา มัชฌิมเทศนา และปัจฉิมเทศนา
๑๗. พระอรหันต์ทุกประเภทบรรลุทั้งเจโตวิมุตติ ทั้งปัญญาวิมุตติ

* Application นี้จัดทำขึ้นเพื่อร่วมเผยแผ่ หลักธรรมคำสอน แนวทางการปฏิบัติให้ถึงความหลุดพ้น ของ
พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ (มั่น ภูริทัตโต) โดยไม่หวังรายได้
ข้อมูลต่างๆ เป็นการรวบรวมจาก Internet ที่ได้มีผู้รวบรวมอยู่ก่อน หากมีข้อมูลผิดพลาดเกี่ยวกับการให้เครดิตผู้รวบรวม
และ รวมถึงผู้จัดทำเสียงอ่าน ทางทีมงานขออภัยมา ณ ที่นี้ และหากมีข้อมูลที่ถูกต้องแล้ว ทางทีมงานจะทำการแก้ไข
อย่างเร็วที่สุด ด้วย จิตคารวะ

Android Market Comments
A Google User
Aug 5, 2015
Sadhu Sadhu น้อมกราบสาธุครับ Sadhu Sadhu
A Google User
Jul 28, 2015
สาธุ สาธุ สาธุ ให้ธรรมเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง ... ขออนุโมทนาบุญ..
A Google User
Jun 25, 2014
สาธุครับ ผมมีความเลื่อมศัยและศรัทรา และเคยอ่านสมุดเกี่ยวกับประวัติพระอาจารย์มั่นมาแล้วครับ เกิดนิมิตรฝันดีมากเลยครับ ผมอยากให้มีเผยแพร่ ออกมาอีกครับ สาธุครับ
A Google User
Apr 5, 2014
Awesome Great
A Google User
Apr 5, 2014
ขอบคุณครับ^^