ฤกษ์ดี วันมงคล

ฤกษ์ดี วันมงคล


ฤกษ์ดี วันมงคล ถือเป็นเรื่องสำคัญของคนไทยเราที่สืบทอดเป็นความเชื่อโบราณจากรุ่นสู่รุ่นเกี่ยวกับการเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆ ก็จะต้องเตรียมหาฤกษ์หาวันมงคล เพราะเชื่อว่าถ้าเราเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ ในวันที่ดีก็จะช่วยทำให้การใช้ชีวิตต่อๆ ไปราบรื่นดีตามไปด้วย และสำหรับคนที่กำลังจะหา วันดี ฤกษ์ดี วันมงคล ฤกษ์มงคล ในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ ดูได้ที่แอปพลิเคชั่น "ฤกษ์ดี วันมงคล" ได้ที่นี่ที่เดียว

+++

ฤกษ์ หมายถึง คราวหรือเวลา ความปลอดภัยหรือความสำเร็จสมประสงค์ อำนวยความเป็นศิริมงคลแก่ผู้ประกอบการนั้น ๆ
ฤกษ์ แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ ฤกษ์บนและฤกษ์ล่าง

+ฤกษ์บน เป็นชัยมงคลเบื้องสูง โดยถือตำแหน่งของพระจันทร์และดาวพระเคราะห์ต่าง ๆ เป็นหลัก คือ กำหนดโดยจันทร์ พระจันทร์ต้องดีไม่เป็นอริ มรณะ และวินาศแก่ผู้ประกอบการ พระจันทร์โคจรให้คุณเช่นจันทร์ครุสุริยา ทางโหราศาสตร์ใด้กำหนดฤกษ์ไว้ 9 ฤกษ์ ได้แก่
ทลิทโทฤกษ์ มหัทธโณฤกษ์ โจโรฤกษ์
ภูมิปาโลฤกษ์ เทศาตรีฤกษ์ เทวีฤกษ์
เพชฌฆาตฤกษ์ ราชาฤกษ์ สมโณฤกษ์

+ฤกษ์ล่าง ซึ่งเหมาะเป็นชัยมงคลทางเบื้องใต้ฟ้า หรือเบื้องต่ำบนพื้นดิน โดยมนุษย์เป็นผู้กำหนดขึ้น โดยให้วันทั้ง 7 ประกอบด้วยดิถี ขึ้น แรม และเดือน ปี เป็นหลักในการคำนวณนับ เช่น วันธงชัย วันอธิบดี วันอุบาทว์ และวันโลกาวินาศ และมีดิถี คือ ขึ้น แรม ดิถีธงชัย ดิถีพิฆาต อีกทั้งวันจม วันฟู วันลอย กทิงวัน อัคนิโรธ ทักทิน ยมขันธ์ จัดเป็นฤกษ์ย่อยต่าง ๆ รวมเรียกว่า "ฤกษ์ล่าง" หรือ (ภูมิดล)

หมายเหตุ : ฤกษ์ที่ให้ไว้ในแอปพลิเคชั่นนี้นั้นคำนวณจากหลักฤกษ์บนและฤกษ์ล่างประกอบกัน

+ทำไมต้องเลือก ฤกษ์คลอดบุตร
คนเราเลือกเกิดไม่ได้ แต่คุณสามารถเลือกวันเกิด วันมงคล ที่ดีๆ ให้กับลูกหลานได้ คือหา ฤกษ์เกิด (วันเกิด, ชะตากำเนิด) กำหนดดวงชะตาให้เขาเกิดมาเป็น "คนดวงดี" ได้ วันที่เกิดมาในโลกนี้มีเพียงวันเดียวครั้งเดียวในชีวิต เกิดมาวันไหนแล้วก็ต้องใช้วันเดือนปีเกิดหรือดวงชะตานั้นไปตลอดชีวิต ฉะนั้นชะตากำเนิด (ดวงเกิด) เป็นเรื่องสำคัญมากในทางโหราศาสตร์ไทย (เวลาจะดูดวงหมอดูจะถามวันเดือนปี เวลาเกิดก่อนเสมอเพื่อเอาไปคำนวณแล้วพยากรณ์ว่าดวงหรือร้ายอย่างไร)

++โปรดอ่าน เพื่อความเข้าใจ++
แอปพลิเคชั่น ฤกษ์ดี วันมงคล นี้ เป็นฤกษ์ยามทั่วไปแบบกว้างๆ ไม่จำเพาะเจาะจง
หากต้องการฤกษ์ยามที่จำเพาะเจาะจงสำหรับบุคคล มีรายละเอียดมากขึ้น จะต้องคำนวณโดยเฉพาะเป็นรายบุคคลไป เช่น
-ฤกษ์คลอดบุตร จะต้องเอาดวงชะตาของแม่มาผูกดวงแล้วหาฤกษ์ดีและเป็นมงคล ไม่เป็น อริ มรณะ วินาศ ต่อกันระหว่างแม่กับลูก
-ฤกษ์เปิดร้าน ก็ต้องเอาดวงชะตาของเจ้าของกิจการมาผูกดวงแล้วหาฤกษ์ที่ดีและเป็นมงคล ไม่เป็น อริ มรณะ วินาศ ต่อเจ้าของกิจการ
-ฤกษ์ออกรถ ต้องเอาดวงชะตาของเจ้าของรถมาผูกดวงแล้วหาฤกษ์ที่ดีและเป็นมงคล ไม่เป็น อริ มรณะ วินาศ ต่อเจ้าของรถ
-ฤกษ์แต่งงาน ต้องเอาดวงของคู่บ่าวสาวมาผูกดวงแล้วหาฤกษ์ที่ดีและเป็นมงคล ไม่เป็น อริ มรณะ วินาศ ต่อกัน ไม่เป็นศัตรูต่อกัน
-ฤกษ์มงคลอื่นๆ ก็เช่นกัน หากต้องการฤกษ์เฉพาะบุคคลจะต้องเอาดวงของคนๆ นั้นมาผูกเพื่อหาฤกษ์ก่อน

Recent changes:
update link ข่าวแวดวงดูดวง
Add to list
Free
80
4.0
User ratings
280
Installs
10,000+
Concerns
1
File size
6448 kb
Screenshots
Screenshot of ฤกษ์ดี วันมงคล Screenshot of ฤกษ์ดี วันมงคล Screenshot of ฤกษ์ดี วันมงคล Screenshot of ฤกษ์ดี วันมงคล Screenshot of ฤกษ์ดี วันมงคล Screenshot of ฤกษ์ดี วันมงคล Screenshot of ฤกษ์ดี วันมงคล Screenshot of ฤกษ์ดี วันมงคล
About ฤกษ์ดี วันมงคล
ฤกษ์ดี วันมงคล ถือเป็นเรื่องสำคัญของคนไทยเราที่สืบทอดเป็นความเชื่อโบราณจากรุ่นสู่รุ่นเกี่ยวกับการเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆ ก็จะต้องเตรียมหาฤกษ์หาวันมงคล เพราะเชื่อว่าถ้าเราเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ ในวันที่ดีก็จะช่วยทำให้การใช้ชีวิตต่อๆ ไปราบรื่นดีตามไปด้วย และสำหรับคนที่กำลังจะหา วันดี ฤกษ์ดี วันมงคล ฤกษ์มงคล ในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ ดูได้ที่แอปพลิเคชั่น "ฤกษ์ดี วันมงคล" ได้ที่นี่ที่เดียว

+++

ฤกษ์ หมายถึง คราวหรือเวลา ความปลอดภัยหรือความสำเร็จสมประสงค์ อำนวยความเป็นศิริมงคลแก่ผู้ประกอบการนั้น ๆ
ฤกษ์ แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ ฤกษ์บนและฤกษ์ล่าง

+ฤกษ์บน เป็นชัยมงคลเบื้องสูง โดยถือตำแหน่งของพระจันทร์และดาวพระเคราะห์ต่าง ๆ เป็นหลัก คือ กำหนดโดยจันทร์ พระจันทร์ต้องดีไม่เป็นอริ มรณะ และวินาศแก่ผู้ประกอบการ พระจันทร์โคจรให้คุณเช่นจันทร์ครุสุริยา ทางโหราศาสตร์ใด้กำหนดฤกษ์ไว้ 9 ฤกษ์ ได้แก่
ทลิทโทฤกษ์ มหัทธโณฤกษ์ โจโรฤกษ์
ภูมิปาโลฤกษ์ เทศาตรีฤกษ์ เทวีฤกษ์
เพชฌฆาตฤกษ์ ราชาฤกษ์ สมโณฤกษ์

+ฤกษ์ล่าง ซึ่งเหมาะเป็นชัยมงคลทางเบื้องใต้ฟ้า หรือเบื้องต่ำบนพื้นดิน โดยมนุษย์เป็นผู้กำหนดขึ้น โดยให้วันทั้ง 7 ประกอบด้วยดิถี ขึ้น แรม และเดือน ปี เป็นหลักในการคำนวณนับ เช่น วันธงชัย วันอธิบดี วันอุบาทว์ และวันโลกาวินาศ และมีดิถี คือ ขึ้น แรม ดิถีธงชัย ดิถีพิฆาต อีกทั้งวันจม วันฟู วันลอย กทิงวัน อัคนิโรธ ทักทิน ยมขันธ์ จัดเป็นฤกษ์ย่อยต่าง ๆ รวมเรียกว่า "ฤกษ์ล่าง" หรือ (ภูมิดล)

หมายเหตุ : ฤกษ์ที่ให้ไว้ในแอปพลิเคชั่นนี้นั้นคำนวณจากหลักฤกษ์บนและฤกษ์ล่างประกอบกัน

+ทำไมต้องเลือก ฤกษ์คลอดบุตร
คนเราเลือกเกิดไม่ได้ แต่คุณสามารถเลือกวันเกิด วันมงคล ที่ดีๆ ให้กับลูกหลานได้ คือหา ฤกษ์เกิด (วันเกิด, ชะตากำเนิด) กำหนดดวงชะตาให้เขาเกิดมาเป็น "คนดวงดี" ได้ วันที่เกิดมาในโลกนี้มีเพียงวันเดียวครั้งเดียวในชีวิต เกิดมาวันไหนแล้วก็ต้องใช้วันเดือนปีเกิดหรือดวงชะตานั้นไปตลอดชีวิต ฉะนั้นชะตากำเนิด (ดวงเกิด) เป็นเรื่องสำคัญมากในทางโหราศาสตร์ไทย (เวลาจะดูดวงหมอดูจะถามวันเดือนปี เวลาเกิดก่อนเสมอเพื่อเอาไปคำนวณแล้วพยากรณ์ว่าดวงหรือร้ายอย่างไร)

++โปรดอ่าน เพื่อความเข้าใจ++
แอปพลิเคชั่น ฤกษ์ดี วันมงคล นี้ เป็นฤกษ์ยามทั่วไปแบบกว้างๆ ไม่จำเพาะเจาะจง
หากต้องการฤกษ์ยามที่จำเพาะเจาะจงสำหรับบุคคล มีรายละเอียดมากขึ้น จะต้องคำนวณโดยเฉพาะเป็นรายบุคคลไป เช่น
-ฤกษ์คลอดบุตร จะต้องเอาดวงชะตาของแม่มาผูกดวงแล้วหาฤกษ์ดีและเป็นมงคล ไม่เป็น อริ มรณะ วินาศ ต่อกันระหว่างแม่กับลูก
-ฤกษ์เปิดร้าน ก็ต้องเอาดวงชะตาของเจ้าของกิจการมาผูกดวงแล้วหาฤกษ์ที่ดีและเป็นมงคล ไม่เป็น อริ มรณะ วินาศ ต่อเจ้าของกิจการ
-ฤกษ์ออกรถ ต้องเอาดวงชะตาของเจ้าของรถมาผูกดวงแล้วหาฤกษ์ที่ดีและเป็นมงคล ไม่เป็น อริ มรณะ วินาศ ต่อเจ้าของรถ
-ฤกษ์แต่งงาน ต้องเอาดวงของคู่บ่าวสาวมาผูกดวงแล้วหาฤกษ์ที่ดีและเป็นมงคล ไม่เป็น อริ มรณะ วินาศ ต่อกัน ไม่เป็นศัตรูต่อกัน
-ฤกษ์มงคลอื่นๆ ก็เช่นกัน หากต้องการฤกษ์เฉพาะบุคคลจะต้องเอาดวงของคนๆ นั้นมาผูกเพื่อหาฤกษ์ก่อน

Recent changes:
update link ข่าวแวดวงดูดวง

Android Market Comments
A Google User
Aug 19, 2014
กู๊ด..ดีครับชอบครับ..ทำให้เราไม่ประมาท
A Google User
May 20, 2014
saimai ชอบครับ
A Google User
Dec 16, 2013
ฤกษ์ดี วันมงคล มีติดเครื่องไว้ ไม่เสียหลาย
Version 1000000
Version 1000000