สาระธรรม: ธรรมะสั้นๆ30วินาที

สาระธรรม: ธรรมะสั้นๆ30วินาที


สาระธรรม เป็นแอพพลิเคชั่นที่รวบรวม สาระธรรมของ ท่านพุทธทาสภิกขุ, พระพรหมคุณาภรณ์, ท่านว.วชิรเมธี, หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ, และ พระไพศาล วิสาโล และสามารถเล่นเสียงประกอบสาระธรรมได้อัตโนมัติ

ซึ่งมีแนวความคิดมาจาก เมื่อ 2-3ปีที่แล้ว ผู้จัดทำได้ยินเสียง "สาระธรรมเพื่อมวลชน" ทางวิทยุอยู่บ่อยครั้ง ทำให้อยากจะรวบรวมว่า บทสาระธรรมเพื่อมวลชน นั้นมีทั้งหมดกี่ตอน และได้พบว่าเว็บไซต์ของ "กรมประชาสัมพันธ์" ได้มีการเผยแพร่ข้อความ, เสียง, และวิดีโอ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ ประกอบกับในช่วงนี้การใช้แอพพลิเคชั่นบนมือถือกันอย่างกว้างขวาง ผู้จัดทำจึงมีแนวความคิดที่จะนำบทธรรมะจากเว็บไซต์ของ "กรมประชาสัมพันธ์" มาจัดทำเป็นแอพพลิเคชั่นบนมือถือ เพื่อให้บทธรรมะนี้ได้เข้าถึงผู้ใช้งานให้มากที่สุด และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ธรรมะนี้ด้วย

เวอร์ชั่น 3.0
- เพิ่มสาระธรรมชุดใหม่ของ พระไพศาล วิสาโล

เวอร์ชั่น 2.0
-เพิ่มหมวดและสาระธรรมของ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ใหม่
-เพิ่มหมวดและสาระธรรมของ พระไพศาล วิสาโล ใหม่
-แก้ไขคำชุดสาระธรรมเดิม
-เพิ่มการแสดงข้อความ "พรุ่งนี้วันพระ" และ "วันนี้วันพระ"
-ปรับปรุงเอกสารวิธีใช้งาน

เวอร์ชั่น 1.0
-สามารถแสดงข้อความสาระธรรม เล่นเสียงสาระธรรมได้
-สามารถเลื่อนข้อความถัดไปและย้อนกลับได้
-สามารถแชร์แอพฯ สาระธรรม และแชร์ข้อความสาระธรรมแต่ละเรื่องได้
-สามารถบันทึกสาระธรรมเข้าไปในหมวดที่ชอบได้
-สามารถกำหนดชนิด, ขนาด, และสีของตัวอักษรได้
-สามารถกำหนดการเล่นเสียงได้

Recent changes:
เวอร์ชั่น 4.0
-เพิ่มหมวดและสาระธรรม สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ใหม่

เวอร์ชั่น 3.0
- เพิ่มสาระธรรมชุดใหม่ของ พระไพศาล วิสาโล

เวอร์ชั่น 2.0
-เพิ่มหมวดและสาระธรรมของ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ใหม่
-เพิ่มหมวดและสาระธรรมของ พระไพศาล วิสาโล ใหม่
-แก้ไขคำชุดสาระธรรมเดิม
-เพิ่มการแสดงข้อความ "พรุ่งนี้วันพระ" และ "วันนี้วันพระ"
-ปรับปรุงเอกสารวิธีใช้งาน
Add to list
Free
91
4.6
User ratings
1358
Installs
50,000+
Concerns
0
File size
18049 kb
Screenshots
Video of สาระธรรม: ธรรมะสั้นๆ30วินาที Screenshot of สาระธรรม: ธรรมะสั้นๆ30วินาที Screenshot of สาระธรรม: ธรรมะสั้นๆ30วินาที Screenshot of สาระธรรม: ธรรมะสั้นๆ30วินาที Screenshot of สาระธรรม: ธรรมะสั้นๆ30วินาที Screenshot of สาระธรรม: ธรรมะสั้นๆ30วินาที Screenshot of สาระธรรม: ธรรมะสั้นๆ30วินาที Screenshot of สาระธรรม: ธรรมะสั้นๆ30วินาที Screenshot of สาระธรรม: ธรรมะสั้นๆ30วินาที
About สาระธรรม: ธรรมะสั้นๆ30วินาที
สาระธรรม เป็นแอพพลิเคชั่นที่รวบรวม สาระธรรมของ ท่านพุทธทาสภิกขุ, พระพรหมคุณาภรณ์, ท่านว.วชิรเมธี, หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ, และ พระไพศาล วิสาโล และสามารถเล่นเสียงประกอบสาระธรรมได้อัตโนมัติ

ซึ่งมีแนวความคิดมาจาก เมื่อ 2-3ปีที่แล้ว ผู้จัดทำได้ยินเสียง "สาระธรรมเพื่อมวลชน" ทางวิทยุอยู่บ่อยครั้ง ทำให้อยากจะรวบรวมว่า บทสาระธรรมเพื่อมวลชน นั้นมีทั้งหมดกี่ตอน และได้พบว่าเว็บไซต์ของ "กรมประชาสัมพันธ์" ได้มีการเผยแพร่ข้อความ, เสียง, และวิดีโอ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ ประกอบกับในช่วงนี้การใช้แอพพลิเคชั่นบนมือถือกันอย่างกว้างขวาง ผู้จัดทำจึงมีแนวความคิดที่จะนำบทธรรมะจากเว็บไซต์ของ "กรมประชาสัมพันธ์" มาจัดทำเป็นแอพพลิเคชั่นบนมือถือ เพื่อให้บทธรรมะนี้ได้เข้าถึงผู้ใช้งานให้มากที่สุด และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ธรรมะนี้ด้วย

เวอร์ชั่น 3.0
- เพิ่มสาระธรรมชุดใหม่ของ พระไพศาล วิสาโล

เวอร์ชั่น 2.0
-เพิ่มหมวดและสาระธรรมของ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ใหม่
-เพิ่มหมวดและสาระธรรมของ พระไพศาล วิสาโล ใหม่
-แก้ไขคำชุดสาระธรรมเดิม
-เพิ่มการแสดงข้อความ "พรุ่งนี้วันพระ" และ "วันนี้วันพระ"
-ปรับปรุงเอกสารวิธีใช้งาน

เวอร์ชั่น 1.0
-สามารถแสดงข้อความสาระธรรม เล่นเสียงสาระธรรมได้
-สามารถเลื่อนข้อความถัดไปและย้อนกลับได้
-สามารถแชร์แอพฯ สาระธรรม และแชร์ข้อความสาระธรรมแต่ละเรื่องได้
-สามารถบันทึกสาระธรรมเข้าไปในหมวดที่ชอบได้
-สามารถกำหนดชนิด, ขนาด, และสีของตัวอักษรได้
-สามารถกำหนดการเล่นเสียงได้

Recent changes:
เวอร์ชั่น 4.0
-เพิ่มหมวดและสาระธรรม สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ใหม่

เวอร์ชั่น 3.0
- เพิ่มสาระธรรมชุดใหม่ของ พระไพศาล วิสาโล

เวอร์ชั่น 2.0
-เพิ่มหมวดและสาระธรรมของ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ใหม่
-เพิ่มหมวดและสาระธรรมของ พระไพศาล วิสาโล ใหม่
-แก้ไขคำชุดสาระธรรมเดิม
-เพิ่มการแสดงข้อความ "พรุ่งนี้วันพระ" และ "วันนี้วันพระ"
-ปรับปรุงเอกสารวิธีใช้งาน

Android Market Comments
Vinon Jat Insight enforcement at fate
May 29, 2015
Thanks My Mon
A Google User
May 13, 2015
ขอบคุณครับ แอฟดีๆ ที่จะทำให้เข้าถึงธรรมะง่ายๆ
A Google User
Feb 5, 2015
อนุโมทนาด้วยคะ
A Google User
Jan 19, 2015
มีประโยชน์มากๆ
A Google User
Oct 12, 2014
ได้ความคิดดีๆจากแอ๊บนี้