สูตรฟิสิกส์ ม.ปลาย

สูตรฟิสิกส์ ม.ปลาย


ในบางครั้ง ฟิสิกส์ ถูกกล่าวว่าเป็น แก่นแท้ของวิทยาศาสตร์ (fundamental science) เนื่องจากสาขาอื่น ๆ ของวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เช่น ชีววิทยา หรือ เคมี ต่างก็มองได้ว่าเป็น ระบบของวัตถุต่าง ๆ หลายชนิดที่เชื่อมโยงกัน โดยที่เราสามารถสามารถอธิบายและทำนายพฤติกรรมของระบบดังกล่าวได้ด้วยกฎต่าง ๆ ทางฟิสิกส์ ยกตัวอย่างเช่น คุณสมบัติของสารเคมีต่าง ๆ สามารถพิจารณาได้จากคุณสมบัติของโมเลกุลที่ประกอบเป็นสารเคมีนั้น ๆ โดยคุณสมบัติของโมเลกุลดังกล่าว สามารถอธิบายและทำนายได้อย่างแม่นยำ โดยใช้ความรู้ฟิสิกส์สาขาต่าง ๆ เช่น กลศาสตร์ควอนตัม, อุณหพลศาสตร์ หรือ ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นต้น app นี้จะรวบรวมสูตรที่จำเป็นต้องใช้เรียนใน ม.4 ถึงม.6

จุดเด่นของ app นี้
• สืบค้นได้
• Bookmark รายการโปรดได้
• App มีขนาดเล็ก
• Zoom หน้าสูตรได้ตามที่ต้องการ
• ใช้งานง่านไม่ซับซ้อน
Add to list
Free
84
4.2
User ratings
295
Installs
10,000+
Concerns
0
File size
2158 kb
Screenshots
Screenshot of สูตรฟิสิกส์ ม.ปลาย Screenshot of สูตรฟิสิกส์ ม.ปลาย Screenshot of สูตรฟิสิกส์ ม.ปลาย Screenshot of สูตรฟิสิกส์ ม.ปลาย Screenshot of สูตรฟิสิกส์ ม.ปลาย Screenshot of สูตรฟิสิกส์ ม.ปลาย Screenshot of สูตรฟิสิกส์ ม.ปลาย Screenshot of สูตรฟิสิกส์ ม.ปลาย
About สูตรฟิสิกส์ ม.ปลาย
ในบางครั้ง ฟิสิกส์ ถูกกล่าวว่าเป็น แก่นแท้ของวิทยาศาสตร์ (fundamental science) เนื่องจากสาขาอื่น ๆ ของวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เช่น ชีววิทยา หรือ เคมี ต่างก็มองได้ว่าเป็น ระบบของวัตถุต่าง ๆ หลายชนิดที่เชื่อมโยงกัน โดยที่เราสามารถสามารถอธิบายและทำนายพฤติกรรมของระบบดังกล่าวได้ด้วยกฎต่าง ๆ ทางฟิสิกส์ ยกตัวอย่างเช่น คุณสมบัติของสารเคมีต่าง ๆ สามารถพิจารณาได้จากคุณสมบัติของโมเลกุลที่ประกอบเป็นสารเคมีนั้น ๆ โดยคุณสมบัติของโมเลกุลดังกล่าว สามารถอธิบายและทำนายได้อย่างแม่นยำ โดยใช้ความรู้ฟิสิกส์สาขาต่าง ๆ เช่น กลศาสตร์ควอนตัม, อุณหพลศาสตร์ หรือ ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นต้น app นี้จะรวบรวมสูตรที่จำเป็นต้องใช้เรียนใน ม.4 ถึงม.6

จุดเด่นของ app นี้
• สืบค้นได้
• Bookmark รายการโปรดได้
• App มีขนาดเล็ก
• Zoom หน้าสูตรได้ตามที่ต้องการ
• ใช้งานง่านไม่ซับซ้อน

User reviews of สูตรฟิสิกส์ ม.ปลาย
Write the first review for this app!
Android Market Comments
No comments in the Android market yet