หลวงปู่ทา จารุธัมโม

หลวงปู่ทา จารุธัมโม


หลวงปู่ทา จารุธัมโม" เกิดในสกุล "อารีวงค์ "เกิดวันที่ 1 เมษายน2452 ขึ้น 11 ค่ำเดือน4ปีระกา ตำบลคูเมือง อ.วารินชำราบ อุบลราชธานีอายุ 15 ปี ท่านบวชเป็นสามเณรครบอายุ
20 ปี จึงญัตติจากสามเณรเป็นพระฝ่ายมหานิกายที่วัดใหญ่ชีทวน อุบลราชธานีและจำพรรษาที่นั้น 5พรรษาแต่ไม่สามารถดืมด่ำในรสพระธรรมดั่งตั้งใจจึงลาสิขาบท วัยหนุ่ม
ท่านเคยล้มป่วยปางตาย น้าชาย-หญิงของท่านสวดอ้อนวอนพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ขอให้ท่านหายป่วยและสัญญาว่าถ้าหายป่วยจะให้ท่านบวช จากนั้นก็ให้ท่านภาวนา
พุทโธ จนหายเป็นปกติ ทำให้ท่านเชื่อมั่นในพุทธศาสนา ต่อมาหลวงปู่เสาร์ กนฺตส๊โล และหลวงปู่มี ญาณมุนีพร้อมคณะเดินทางธุดงค์กรรมฐานมาที่บ้านชีทวน หลวงปู่ทาฟัง
ธรรมะจากหลวงปู่เสาร์และหลวงปู่มี จึงตั้งจิตขอบวชไม่สึก จากนั้นเดินทางไปขอบวชกับหลวงปู่มี ญาณมุนี ที่เสนาสนะบ้านสูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ฉายา "จารุ
ธัมโม"แปลว่า "ผู้มีธรรมอันงามพร้อม" ปี2500 หลวงปู่สีลา อิสฺสโร ศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เดินธุดงค์กรรมฐานมาพบเขาและถ้ำมืดเหมาะสำหรับภาวนา จึงมาเรียนหลวงปู่มี
ให้ทราบ หลวงปู่มีจึงนำศิษย์เดินทางมาธุดงค์ที่"ถ้ำมืด" หรือถ้ำซับมืด บ้านซับม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา แต่เกิดไข้มาเลเรียจนหลวงปู่มีป่วยหนักจึงถอนธุดงค์กลับ ต่อมา
ปี2506หลวงปู่มีและหลวงปู่ทาจึงเดินทางมาธุดงค์ที่ถ้ำซับมืดอีกครั้ง ปี2512หลวงปู่ทาเดินทางมาจำพรรษาที่ถ้ำซับมืด อย่างเรียบง่าย ถือสันโดษ สมถะ เปี่ยมล้นด้วยเมตตา
"หลวงปู่ทา จารุธัมโม" ได้ละสังขาร วันที่ 30พฤษภาคม 2550 รวมสิริอายุ 98ปี 65พรรษา ธรรมะหลวงปู่ทา จารุธัมโม
ที่มา dhammalives.com
Add to list
Free
92
4.6
User ratings
16
Installs
1,000+
Concerns
0
File size
1465 kb
Screenshots
Screenshot of หลวงปู่ทา จารุธัมโม Screenshot of หลวงปู่ทา จารุธัมโม
About หลวงปู่ทา จารุธัมโม
หลวงปู่ทา จารุธัมโม" เกิดในสกุล "อารีวงค์ "เกิดวันที่ 1 เมษายน2452 ขึ้น 11 ค่ำเดือน4ปีระกา ตำบลคูเมือง อ.วารินชำราบ อุบลราชธานีอายุ 15 ปี ท่านบวชเป็นสามเณรครบอายุ
20 ปี จึงญัตติจากสามเณรเป็นพระฝ่ายมหานิกายที่วัดใหญ่ชีทวน อุบลราชธานีและจำพรรษาที่นั้น 5พรรษาแต่ไม่สามารถดืมด่ำในรสพระธรรมดั่งตั้งใจจึงลาสิขาบท วัยหนุ่ม
ท่านเคยล้มป่วยปางตาย น้าชาย-หญิงของท่านสวดอ้อนวอนพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ขอให้ท่านหายป่วยและสัญญาว่าถ้าหายป่วยจะให้ท่านบวช จากนั้นก็ให้ท่านภาวนา
พุทโธ จนหายเป็นปกติ ทำให้ท่านเชื่อมั่นในพุทธศาสนา ต่อมาหลวงปู่เสาร์ กนฺตส๊โล และหลวงปู่มี ญาณมุนีพร้อมคณะเดินทางธุดงค์กรรมฐานมาที่บ้านชีทวน หลวงปู่ทาฟัง
ธรรมะจากหลวงปู่เสาร์และหลวงปู่มี จึงตั้งจิตขอบวชไม่สึก จากนั้นเดินทางไปขอบวชกับหลวงปู่มี ญาณมุนี ที่เสนาสนะบ้านสูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ฉายา "จารุ
ธัมโม"แปลว่า "ผู้มีธรรมอันงามพร้อม" ปี2500 หลวงปู่สีลา อิสฺสโร ศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เดินธุดงค์กรรมฐานมาพบเขาและถ้ำมืดเหมาะสำหรับภาวนา จึงมาเรียนหลวงปู่มี
ให้ทราบ หลวงปู่มีจึงนำศิษย์เดินทางมาธุดงค์ที่"ถ้ำมืด" หรือถ้ำซับมืด บ้านซับม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา แต่เกิดไข้มาเลเรียจนหลวงปู่มีป่วยหนักจึงถอนธุดงค์กลับ ต่อมา
ปี2506หลวงปู่มีและหลวงปู่ทาจึงเดินทางมาธุดงค์ที่ถ้ำซับมืดอีกครั้ง ปี2512หลวงปู่ทาเดินทางมาจำพรรษาที่ถ้ำซับมืด อย่างเรียบง่าย ถือสันโดษ สมถะ เปี่ยมล้นด้วยเมตตา
"หลวงปู่ทา จารุธัมโม" ได้ละสังขาร วันที่ 30พฤษภาคม 2550 รวมสิริอายุ 98ปี 65พรรษา ธรรมะหลวงปู่ทา จารุธัมโม
ที่มา dhammalives.com

User reviews of หลวงปู่ทา จารุธัมโม
Write the first review for this app!
Android Market Comments
No comments in the Android market yet