อะไรเอ๋ย?1

อะไรเอ๋ย?1


สิ่งหรือถ้อยคำที่ผูกขึ้นเป็นเงื่อนงำเพื่อให้แก้ให้ทาย
-------------------
วิธีเล่น "อะไรเอ่ย"
-------------------
ผู้ทายจะเริ่มต้นการทายด้วยคำขึ้นต้นว่า "อะไรเอ่ย"
ต่อจากนั้นก็จะเริ่มทายถึงสิ่งของ คน ต้นไม้ ผักสด ผลไม้ สัตว์ ฯลฯ
โดยนำลักษณะเด่นหรือนำไปเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นที่ใกล้เคียงกัน
เป็นการชี้แนะเพื่อให้ทายถูก อาจมีปัญหาเชาวน์ ซึ่งผู้ตอบจะต้องมีความรู้รอบตัว
และมีความจำอย่างดีว่า คำตอบนั้นคืออะไร ถ้าทายถูกจะเป็นผู้ตั้งปัญหา
ถ้าทายผิดจะต้องตอบปัญหาใหม่ หรือผู้ถามจะถามคนเดียวต่อไปเรื่อย ๆ ก็ได้
-------------------
ประโยชน์ที่ได้รับ
-------------------
-ผู้เล่นได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ขบขัน เป็นการพัฒนาจิตใจให้แจ่มใส
-ฝึกให้ผู้เล่นเป็นผู้มีนิสัยช่างสังเกต ช่างคิด ฉลาดเฉลียวในการฝึกปัญญาของผู้เล่น
-ผู้เล่นจะได้รับความรู้ด้านต่าง ๆ เช่น สำนวนภาษา สังคมวิทยา และธรรมชาติวิทยา
-เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
-เป็นการสร้างความสามัคคีสร้างมนุษยสัมพันธ์ในหมู่ผู้เล่นอีกด้วย
-เป็นการพัฒนาการใช้ภาษา
-เป็นการฝึกให้มีไหวพริบ เชาวน์ ปัญญาดี


อะไรเอ่ย

Recent changes:
- Version 0.0.4
เพิ่ม คำถาม/เฉลยคำตอบ มากขึ้นกว่าเดิม
-------------------------
Question(อะไรเอ่ย)
Add to list
Free
80
4.0
User ratings
259
Installs
50,000+
Concerns
0
File size
10669 kb
Screenshots
Screenshot of อะไรเอ๋ย?1 Screenshot of อะไรเอ๋ย?1
About อะไรเอ๋ย?1
สิ่งหรือถ้อยคำที่ผูกขึ้นเป็นเงื่อนงำเพื่อให้แก้ให้ทาย
-------------------
วิธีเล่น "อะไรเอ่ย"
-------------------
ผู้ทายจะเริ่มต้นการทายด้วยคำขึ้นต้นว่า "อะไรเอ่ย"
ต่อจากนั้นก็จะเริ่มทายถึงสิ่งของ คน ต้นไม้ ผักสด ผลไม้ สัตว์ ฯลฯ
โดยนำลักษณะเด่นหรือนำไปเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นที่ใกล้เคียงกัน
เป็นการชี้แนะเพื่อให้ทายถูก อาจมีปัญหาเชาวน์ ซึ่งผู้ตอบจะต้องมีความรู้รอบตัว
และมีความจำอย่างดีว่า คำตอบนั้นคืออะไร ถ้าทายถูกจะเป็นผู้ตั้งปัญหา
ถ้าทายผิดจะต้องตอบปัญหาใหม่ หรือผู้ถามจะถามคนเดียวต่อไปเรื่อย ๆ ก็ได้
-------------------
ประโยชน์ที่ได้รับ
-------------------
-ผู้เล่นได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ขบขัน เป็นการพัฒนาจิตใจให้แจ่มใส
-ฝึกให้ผู้เล่นเป็นผู้มีนิสัยช่างสังเกต ช่างคิด ฉลาดเฉลียวในการฝึกปัญญาของผู้เล่น
-ผู้เล่นจะได้รับความรู้ด้านต่าง ๆ เช่น สำนวนภาษา สังคมวิทยา และธรรมชาติวิทยา
-เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
-เป็นการสร้างความสามัคคีสร้างมนุษยสัมพันธ์ในหมู่ผู้เล่นอีกด้วย
-เป็นการพัฒนาการใช้ภาษา
-เป็นการฝึกให้มีไหวพริบ เชาวน์ ปัญญาดี


อะไรเอ่ย

Recent changes:
- Version 0.0.4
เพิ่ม คำถาม/เฉลยคำตอบ มากขึ้นกว่าเดิม
-------------------------
Question(อะไรเอ่ย)

Android Market Comments
A Google User
Mar 7, 2013
tg ygg
A Google User
Mar 7, 2013
tg ygg
A Google User
Dec 15, 2012
อึดอัด อ่านไม่ครบ