เรียนรู้อาเซียน

เรียนรู้อาเซียน


เพื่เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน(ASEAN) หรือ A E C สำหรับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา หรือผู้สนใจทั่วไป ผู้พัฒนาแอพฯ จึงได้รวบรวมความรู้เกียวกับประเทศสมาชิกอาเซียน การเรียนรู้อาเซียน จะทำให้เราสามารถปรับตัวและเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาชมอาเซียนที่จะถึงในปี 2515 นี้ สำหรับประเทศสมาชิกอาเซี่ยนมีทั้งหมด 10 ประเทศ ได้แก่

1. Brunei Darussalam (บรูไน ดารุสซาลาม)
2. Kingdom of Cambodia (ราชอาณาจักรกัมพูชา)
3. Republic of Indonesia (สาธารณรัฐอินโดนีเซีย)
4. Lao People’s Democratic Republic (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว - สปป ลาว)
5. Malaysia (มาเลเซีย)
6. Republic of the Union of Myanmar (สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า)
7. Republic of the Philippines (สาธารณรัฐฟิลิปปินส์)
8. Republic of Singapore (สาธารณรัฐสิงคโปร์)
9. Kingdom of Thailand (ราชอาณาจักรไทย)
10. Socialist Republic of Vietnam (สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม)

** ควรเชื่อมต่อระบบ WiFi หรือ 3G ก่อนการใช้งาน
** แอพพลิเคชั่นนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับเจ้าของคลิปวิดิโอ เป็นการรวบรวมคลิปวิดิโอจาก Youtube ที่มีผู้อับโหลดไว้ในมุมมองสาธารณะ ทางทีมงานจึงได้รวบรวมข้อมูลต่างๆที่นำเสนอมาไว้ในโปรแกรมเดียวกัน เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน
Add to list
Free
85
4.3
User ratings
27
Installs
1,000+
Concerns
0
File size
3095 kb
Screenshots
Screenshot of เรียนรู้อาเซียน Screenshot of เรียนรู้อาเซียน Screenshot of เรียนรู้อาเซียน Screenshot of เรียนรู้อาเซียน Screenshot of เรียนรู้อาเซียน
About เรียนรู้อาเซียน
เพื่เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน(ASEAN) หรือ A E C สำหรับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา หรือผู้สนใจทั่วไป ผู้พัฒนาแอพฯ จึงได้รวบรวมความรู้เกียวกับประเทศสมาชิกอาเซียน การเรียนรู้อาเซียน จะทำให้เราสามารถปรับตัวและเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาชมอาเซียนที่จะถึงในปี 2515 นี้ สำหรับประเทศสมาชิกอาเซี่ยนมีทั้งหมด 10 ประเทศ ได้แก่

1. Brunei Darussalam (บรูไน ดารุสซาลาม)
2. Kingdom of Cambodia (ราชอาณาจักรกัมพูชา)
3. Republic of Indonesia (สาธารณรัฐอินโดนีเซีย)
4. Lao People’s Democratic Republic (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว - สปป ลาว)
5. Malaysia (มาเลเซีย)
6. Republic of the Union of Myanmar (สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า)
7. Republic of the Philippines (สาธารณรัฐฟิลิปปินส์)
8. Republic of Singapore (สาธารณรัฐสิงคโปร์)
9. Kingdom of Thailand (ราชอาณาจักรไทย)
10. Socialist Republic of Vietnam (สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม)

** ควรเชื่อมต่อระบบ WiFi หรือ 3G ก่อนการใช้งาน
** แอพพลิเคชั่นนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับเจ้าของคลิปวิดิโอ เป็นการรวบรวมคลิปวิดิโอจาก Youtube ที่มีผู้อับโหลดไว้ในมุมมองสาธารณะ ทางทีมงานจึงได้รวบรวมข้อมูลต่างๆที่นำเสนอมาไว้ในโปรแกรมเดียวกัน เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน
User reviews of เรียนรู้อาเซียน
Write the first review for this app!
Android Market Comments
No comments in the Android market yet
Version 1000000
Version 1000000