เรียนอ่าน ภาษาไทย บทที่ 3

เรียนอ่าน ภาษาไทย บทที่ 3


เรียนภาษาไทย 3 เรียนอ่าน
แอพพลิเคชั่นนี้จะสอนให้คุณเรียนรู้การอ่านภาษาไทยและคุณจะได้เรียนรู้การประสมคำในภาษาไทยเป็นการเอาตัวพยัญชนะมาประสมกับตัวสระจะออกมาเป็นคำคำเดียวกัน
แอพพลิเคชั่นนี้ยังจะสอนคำศัพท์ในภาษาไทยคำที่คุณเรียนรู้จะมีภาพประกอบซึ่งมาจากความหมายของคำศัพท์นั้นๆ

เมื่อคุณสามารถอ่านคำศัพท์ทั้งหมดในแอพพลิเคชั่นนี้ได้ก็แสดงว่าคุณพร้อมที่จะเรียนรู้ในบทเรียนต่อไปเมื่อคุณรู้ว่าตัวอักษรทั้งหมดของพยัญชนะไทยแล้วสิ่งที่คุณพร้อมที่จะเรียนรู้ต่อไปคือเสียงสระ หลังจากที่คุณเรียนเสียงสระในภาษาไทยคุณจะต้องพร้อมที่จะเรียนรู้วิธีการอ่านแอพพลิเคชั่นภาษาไทยนี้ทำโดยครูสอนภาษาอังกฤษที่มีประสบการณ์TEFLสำหรับนักเรียน/นักศึกษาไทยหลักสูตรนี้ฟรี แต่ช่วยค่าใช้จ่ายในการพัฒนาซึ่งเราได้เสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเล็กน้อยในการโฆษณาบนแอพพลิเคชั่น ขออภัยในความไม่สะดวก

Learn Thai language lesson 3

This application will teach you to read the Thai language. You will learn to join two Thai language letters together.

This application will also teach you Thai vocabulary. Every word you learn will have a picture.
When you can read all the words in this application you will be ready for the next lesson.

Good Luck
Ajarn
Add to list
Free
83
4.2
User ratings
160
Installs
10,000+
Concerns
5
File size
5522 kb
Screenshots
Screenshot of เรียนอ่าน ภาษาไทย บทที่ 3 Screenshot of เรียนอ่าน ภาษาไทย บทที่ 3 Screenshot of เรียนอ่าน ภาษาไทย บทที่ 3
About เรียนอ่าน ภาษาไทย บทที่ 3
เรียนภาษาไทย 3 เรียนอ่าน
แอพพลิเคชั่นนี้จะสอนให้คุณเรียนรู้การอ่านภาษาไทยและคุณจะได้เรียนรู้การประสมคำในภาษาไทยเป็นการเอาตัวพยัญชนะมาประสมกับตัวสระจะออกมาเป็นคำคำเดียวกัน
แอพพลิเคชั่นนี้ยังจะสอนคำศัพท์ในภาษาไทยคำที่คุณเรียนรู้จะมีภาพประกอบซึ่งมาจากความหมายของคำศัพท์นั้นๆ

เมื่อคุณสามารถอ่านคำศัพท์ทั้งหมดในแอพพลิเคชั่นนี้ได้ก็แสดงว่าคุณพร้อมที่จะเรียนรู้ในบทเรียนต่อไปเมื่อคุณรู้ว่าตัวอักษรทั้งหมดของพยัญชนะไทยแล้วสิ่งที่คุณพร้อมที่จะเรียนรู้ต่อไปคือเสียงสระ หลังจากที่คุณเรียนเสียงสระในภาษาไทยคุณจะต้องพร้อมที่จะเรียนรู้วิธีการอ่านแอพพลิเคชั่นภาษาไทยนี้ทำโดยครูสอนภาษาอังกฤษที่มีประสบการณ์TEFLสำหรับนักเรียน/นักศึกษาไทยหลักสูตรนี้ฟรี แต่ช่วยค่าใช้จ่ายในการพัฒนาซึ่งเราได้เสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเล็กน้อยในการโฆษณาบนแอพพลิเคชั่น ขออภัยในความไม่สะดวก

Learn Thai language lesson 3

This application will teach you to read the Thai language. You will learn to join two Thai language letters together.

This application will also teach you Thai vocabulary. Every word you learn will have a picture.
When you can read all the words in this application you will be ready for the next lesson.

Good Luck
Ajarn
Android Market Comments
No comments in the Android market yet