AA PTA

AA PTA


Bezpłatna aplikacja mobilna AA PTA, stanowiąca podręczny przewodnik uczestnika Akademii Alergologii Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Zawiera szereg niezbędnych informacji organizacyjnych dotyczących lokalizacji, możliwości zakwaterowania i dojazdu.

Aplikacja oprócz informacji organizacyjnych może zawierać opisy produktów leczniczych i badań klinicznych chronionych obowiązującym prawem autorskim i ustawą - Prawo farmaceutyczne, stąd przeznaczona jest wyłącznie dla osób posiadających uprawnienia do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi, w szczególności uczestników, wystawców lub partnerów Akademii Alergologii Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Jeżeli nie jesteś osobą uprawnioną do wystawiania recept lub osobą prowadzącą obrót produktami leczniczymi, nie jesteś wystawcą lub partnerem Akademii nie powinieneś korzystać z tej aplikacji. Polskie Towarzystwo Alergologiczne jak również producent aplikacji AltaSoft s.c. nie ponoszą odpowiedzialności za żadne pośrednie ani bezpośrednie szkody spowodowane korzystaniem z aplikacji, w tym za wpływ na Twoje urządzenie, uszkodzenia lub utratę danych powstałych w wyniku zainstalowania lub korzystania z aplikacji, nie gwarantują również, że spełni Twoje oczekiwania. Aplikacja ta jest dostarczana tak jak jest, bez jakiejkolwiek gwarancji (wyrażonej czy dorozumianej). Instalując aplikację jednocześnie potwierdzasz, że jesteś osobą uprawnioną do wystawiania recept lub prowadząca obrót produktami leczniczymi, uczestnikiem, wystawcą lub partnerem Akademii Alergologii i akceptujesz warunki umowy.
Add to list
Free
60
3.0
User ratings
2
Installs
50+
Concerns
0
File size
5550 kb
Screenshots
Screenshot of AA PTA Screenshot of AA PTA Screenshot of AA PTA
About AA PTA
Bezpłatna aplikacja mobilna AA PTA, stanowiąca podręczny przewodnik uczestnika Akademii Alergologii Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Zawiera szereg niezbędnych informacji organizacyjnych dotyczących lokalizacji, możliwości zakwaterowania i dojazdu.

Aplikacja oprócz informacji organizacyjnych może zawierać opisy produktów leczniczych i badań klinicznych chronionych obowiązującym prawem autorskim i ustawą - Prawo farmaceutyczne, stąd przeznaczona jest wyłącznie dla osób posiadających uprawnienia do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi, w szczególności uczestników, wystawców lub partnerów Akademii Alergologii Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Jeżeli nie jesteś osobą uprawnioną do wystawiania recept lub osobą prowadzącą obrót produktami leczniczymi, nie jesteś wystawcą lub partnerem Akademii nie powinieneś korzystać z tej aplikacji. Polskie Towarzystwo Alergologiczne jak również producent aplikacji AltaSoft s.c. nie ponoszą odpowiedzialności za żadne pośrednie ani bezpośrednie szkody spowodowane korzystaniem z aplikacji, w tym za wpływ na Twoje urządzenie, uszkodzenia lub utratę danych powstałych w wyniku zainstalowania lub korzystania z aplikacji, nie gwarantują również, że spełni Twoje oczekiwania. Aplikacja ta jest dostarczana tak jak jest, bez jakiejkolwiek gwarancji (wyrażonej czy dorozumianej). Instalując aplikację jednocześnie potwierdzasz, że jesteś osobą uprawnioną do wystawiania recept lub prowadząca obrót produktami leczniczymi, uczestnikiem, wystawcą lub partnerem Akademii Alergologii i akceptujesz warunki umowy.

Android Market Comments
No comments in the Android market yet