Allure HD

Allure HD


เรียนรู้เทคนิคการถ่ายแบบจากนางแบบนิตยสาร Alure ในรูปแบบ HD ซึ่งมีวิธีการถ่ายทำที่สวยงาม ทั้งภาพ และการโพสท่าของเหล่านางแบบ ซึ่งสามารถนำเทคนิคการถ่ายทำจากวิดีโอไปใช้ในการถ่ายแบบในรูปแบบของภาพนิ่งและเคลื่อนใหว เพื่อฝึกประสบการณ์ในการถ่ายแบบ และเบื้องหลังวีธีการถ่ายแบบของเหล่านางแบบจาก Alure
ขอขอบคุณนิตยสาร Alure

## app นี้มีจุดมุ่งหมายการให้เรียนรู้มุมกล้องของการถ่ายแบบ การใช้แสง การโพสท่าของนางแบบ เพื่อให้เกิดภาพสวยงาม เพื่อประโยชณ์ของผู้ที่ต้องการเรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพเคลื่อนใหวของนางแบบ ##
Add to list
Free
80
4.0
User ratings
322
Installs
50,000+
Concerns
0
File size
3478 kb
Screenshots
Screenshot of Allure HD Screenshot of Allure HD Screenshot of Allure HD Screenshot of Allure HD Screenshot of Allure HD Screenshot of Allure HD

About Allure HD
เรียนรู้เทคนิคการถ่ายแบบจากนางแบบนิตยสาร Alure ในรูปแบบ HD ซึ่งมีวิธีการถ่ายทำที่สวยงาม ทั้งภาพ และการโพสท่าของเหล่านางแบบ ซึ่งสามารถนำเทคนิคการถ่ายทำจากวิดีโอไปใช้ในการถ่ายแบบในรูปแบบของภาพนิ่งและเคลื่อนใหว เพื่อฝึกประสบการณ์ในการถ่ายแบบ และเบื้องหลังวีธีการถ่ายแบบของเหล่านางแบบจาก Alure
ขอขอบคุณนิตยสาร Alure

## app นี้มีจุดมุ่งหมายการให้เรียนรู้มุมกล้องของการถ่ายแบบ การใช้แสง การโพสท่าของนางแบบ เพื่อให้เกิดภาพสวยงาม เพื่อประโยชณ์ของผู้ที่ต้องการเรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพเคลื่อนใหวของนางแบบ ##

Visit Website
User reviews of Allure HD
Write the first review for this app!
Android Market Comments
A Google User
Sep 3, 2014
Naveed Bawj
A Google User
Jul 22, 2014
Nice
A Google User
Jul 7, 2014
Mimi Honey love it
A Google User
Jun 9, 2014
Sn The so
A Google User
May 3, 2014
ok it's free