Bkav HeartBleed Detector

Bkav HeartBleed Detector


Bkav HeartBleed Detector là công cụ giúp người sử dụng kiểm tra điện thoại của mình có bị dính lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng gần đây - HeartBleed (“Trái tim rỉ máu”) hay không? Rà quét các ứng dụng đã cài đặt trên điện thoại, chỉ ra những ứng dụng có thể bị ảnh hưởng bởi lỗ hổng này, gây rò rỉ dữ liệu cá nhân quan trọng.

* Về lỗ hổng bảo mật HeartBleed

Đây là một lỗ hổng nghiêm trọng trong hệ thống giao dịch trực tuyến toàn cầu đã đặt hàng triệu người dùng vào nguy cơ mất thông tin, mất tiền khi tham gia thanh toán online. Lỗ hổng nằm trong phần mềm OpenSSL, là thư viện mà các website quan trọng thường dùng để mã hóa dữ liệu, như các website ebanking, thương mại điện tử hay những dịch vụ e-mail như Yahoo, Google… Khai thác lỗ hổng OpenSSL, tội phạm mạng có thể chiếm được phiên giao dịch của người dùng để thực hiện chuyển tiền vào tài khoản khác nếu website là dịch vụ ebanking, truy cập hộp thư của người dùng nếu là dịch vụ e-mail.

Tương tự như các trang web, điện thoại di động và các ứng dụng di động cũng dễ bị tổn thương bởi lỗ hổng Heartbleed, bởi vì các ứng dụng thường xuyên kết nối với máy chủ và dịch vụ web để hoàn thành các chức năng khác nhau. Các chuyên gia ước tính có khoảng hơn 3 triệu thiết bị chạy Android đang đối mặt với lỗ hổng Heartbleed.

* Cần làm gì để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn?

Sử dụng Bkav HeartBleed Detector để kiểm tra phiên bản hệ điều hành trên điện thoại của bạn và những ứng dụng đang cài đặt xem có bị ảnh hưởng bởi lỗ hổng này không? Cập nhật phiên bản mới cho hệ điều hành, ứng dụng bị ảnh hưởng.

Bạn có thể kiểm tra website mà bạn đang sử dụng thông qua công cụ chuyên biệt của công ty BKAV: http://sslscan.bkav.com.vn/

Cài đặt Bkav Mobile Security (https://play.google.com/store/apps/details?id=bms.main) để điện thoại được bảo vệ toàn diện!
Add to list
Free
94
4.7
User ratings
234
Installs
5,000+
Concerns
0
File size
249 kb
Screenshots
Screenshot of Bkav HeartBleed Detector Screenshot of Bkav HeartBleed Detector Screenshot of Bkav HeartBleed Detector Screenshot of Bkav HeartBleed Detector

About Bkav HeartBleed Detector
Bkav HeartBleed Detector là công cụ giúp người sử dụng kiểm tra điện thoại của mình có bị dính lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng gần đây - HeartBleed (“Trái tim rỉ máu”) hay không? Rà quét các ứng dụng đã cài đặt trên điện thoại, chỉ ra những ứng dụng có thể bị ảnh hưởng bởi lỗ hổng này, gây rò rỉ dữ liệu cá nhân quan trọng.

* Về lỗ hổng bảo mật HeartBleed

Đây là một lỗ hổng nghiêm trọng trong hệ thống giao dịch trực tuyến toàn cầu đã đặt hàng triệu người dùng vào nguy cơ mất thông tin, mất tiền khi tham gia thanh toán online. Lỗ hổng nằm trong phần mềm OpenSSL, là thư viện mà các website quan trọng thường dùng để mã hóa dữ liệu, như các website ebanking, thương mại điện tử hay những dịch vụ e-mail như Yahoo, Google… Khai thác lỗ hổng OpenSSL, tội phạm mạng có thể chiếm được phiên giao dịch của người dùng để thực hiện chuyển tiền vào tài khoản khác nếu website là dịch vụ ebanking, truy cập hộp thư của người dùng nếu là dịch vụ e-mail.

Tương tự như các trang web, điện thoại di động và các ứng dụng di động cũng dễ bị tổn thương bởi lỗ hổng Heartbleed, bởi vì các ứng dụng thường xuyên kết nối với máy chủ và dịch vụ web để hoàn thành các chức năng khác nhau. Các chuyên gia ước tính có khoảng hơn 3 triệu thiết bị chạy Android đang đối mặt với lỗ hổng Heartbleed.

* Cần làm gì để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn?

Sử dụng Bkav HeartBleed Detector để kiểm tra phiên bản hệ điều hành trên điện thoại của bạn và những ứng dụng đang cài đặt xem có bị ảnh hưởng bởi lỗ hổng này không? Cập nhật phiên bản mới cho hệ điều hành, ứng dụng bị ảnh hưởng.

Bạn có thể kiểm tra website mà bạn đang sử dụng thông qua công cụ chuyên biệt của công ty BKAV: http://sslscan.bkav.com.vn/

Cài đặt Bkav Mobile Security (https://play.google.com/store/apps/details?id=bms.main) để điện thoại được bảo vệ toàn diện!

Visit Website
User reviews of Bkav HeartBleed Detector
Write the first review for this app!
Android Market Comments
A Google User
Aug 23, 2014
Chairman and geriljaen (null) Beskriver vel meg og min mor...
A Google User
Aug 21, 2014
rat huu ich
A Google User
Aug 11, 2014
Absolute & Divine Perfection
A Google User
Apr 30, 2014
Tot Rat hay