Các bạn ởđâu trc ngày chào đời

Các bạn ởđâu trc ngày chào đời


tag: nuôi con theo thực dưỡng, thai giáo, sinh con theo âm dương, thai giao, sinh con theo am duong, thuc duong
Noãn tử cứ mỗi tháng rụng ra khỏi noãn sào một hột. Khi rúc vào luân noãn quản, gặp được tinh trùng rồi kết hợp nhau, trong ba ngày sau lại rúc vào tử cung, thế là thụ thai.

Tuy thế sản sinh học không hiểu được điều này:


1) Noãn tử và tinh trùng kết hợp nhau bằng cách nào?

2) Tại sao tinh trùng đi tới mỗi giờ được mười phân, còn noãn tử phải mất đến ba ngày mới vượt qua được một khoảng đường như thế?
3) Tại sao trong số hàng triệu triệu tinh trùng, thế mà chỉ có một con kết hợp với noãn tử v.v…

Những vấn đề ấy chưa giải quyết được. Nhưng chính là những vấn đề rất thích thú trong khi nhìn qua ánh sáng của vô song nguyên lý.

Sau khi noãn tử và tinh trùng kết hợp với nhau rồi, cái trứng thành ra to lớn xấp năm chục lần và sau một tháng đã cân nặng xấp tám triệu lần.

Ngày noãn tử và tinh trùng đã kết hợp nhau rồi tức thành ra một tế bào. Nhưng độ trong một tháng lại thành ra một loại dòi dài 6 ly, có đầu, khúc mình, đuôi và có tất cả các cơ quan thiết yếu cho một con người.

Noãn tử đã thụ tinh rồi thành ra xấp bội, xấp tám, xấp mười sáu…xấp hàng mấy triệu triệu lần…
   

Tất cả các động vật đều nhờ phân liệt mà lớn lên, và hiện tượng sinh mệnh ấy vẫn vĩnh viễn tiếp tục.
Đốc-Tơ Alexis Carrel nghiên cứu về cái mầm tâm trạng của con gà, phát kiến được rằng nếu người ta bồi dưỡng cái mầm theo phương pháp riêng biệt thích đáng thì trạng thái của tâm trạng ấy vẫn luôn luôn lớn lên vô hạn. Nhờ thế mà ông được giải thưởng Nobel.

Sức phân liệt nầy rất là kinh khủng. Nếu sức phân liệt nầy đình chỉ hoặc phóng nhiệm vô chế hạn thế là chết, nghĩa là nếu sức phân liệt bị sức phản đối lại, cố định, bất động, áp bức, đánh bại, hoặc sức phản đối nầy bị đánh bại. Sự thật thì thế giới tế bào là biện chứng pháp, tức là một thế giới gồm có hai sức lực tương đối, đối lập, thượng hạ tiêu trưởng, hữu hạn vô thường. Đây chính là cơ sở cấu tạo của hiện tượng sinh mệnh.

Nào cảm giác, cảm tình, hành động, khái niệm, tư tưởng, phán đoán lực đều tùy thuộc vào cơ sở cấu tạo nầy. Vì thế tất cả mọi cấu tạo đều là biện chứng pháp, ví dụ: lạnh nóng, hỷ nộ, yêu ghét, khoái bất khoái, hòa chiến, vật tâm, thiện ác, tự do bất tự do, hạnh bất hạnh, chính tà v.v..cho nên tìm cái tuyệt đối( như hòa bình, chính nghĩa, thiện, hạnh phúc) trong thế giới tương đối nầy không thể nào có được, chỉ là việc vô ích. Là vì hòa bình tuyệt đối , chính nghĩa tuyệt đối, tự do và hạnh phúc vĩnh viễn chẳng bao giờ có được chỗ tương đối, hữu hạn vô thường…

Con người không thể nào tìm rõ thấu được chỗ bí mật nầy trong ba tỷ năm sinh lý học ở trong bào thai của bà mẹ được. Ngày xưa ở Cực Đông có đôi kẻ phát kiến được chỗ bí mật ấy, lại không đem ra bày dạy cho mọi người. Họ làm như thế rất là hợp lẽ. Là vì việc ấy tuyệt nhiên chẳng phải việc đem ra bày dạy cho ai được. Kẻ nào muốn thấu chỗ bí mật ấy chỉ có tự mình phát kiến lấy. Càng quái kỳ nữa là nếu đem ra dạy bày chẳng một ai hiểu thấu cả. Tùng lai mọi người đều biết có cái tuyệt đối, nhưng ra sức tìm mà chẳng hiểu thấu, là vì phán đoán lực của chúng ta bị che bịt quá sức…
Add to list
Free
96
4.8
User ratings
15
Installs
500+
Concerns
0
File size
2139 kb
Screenshots
Screenshot of Các bạn ởđâu trc ngày chào đời Screenshot of Các bạn ởđâu trc ngày chào đời Screenshot of Các bạn ởđâu trc ngày chào đời Screenshot of Các bạn ởđâu trc ngày chào đời Screenshot of Các bạn ởđâu trc ngày chào đời Screenshot of Các bạn ởđâu trc ngày chào đời
About Các bạn ởđâu trc ngày chào đời
tag: nuôi con theo thực dưỡng, thai giáo, sinh con theo âm dương, thai giao, sinh con theo am duong, thuc duong
Noãn tử cứ mỗi tháng rụng ra khỏi noãn sào một hột. Khi rúc vào luân noãn quản, gặp được tinh trùng rồi kết hợp nhau, trong ba ngày sau lại rúc vào tử cung, thế là thụ thai.

Tuy thế sản sinh học không hiểu được điều này:


1) Noãn tử và tinh trùng kết hợp nhau bằng cách nào?

2) Tại sao tinh trùng đi tới mỗi giờ được mười phân, còn noãn tử phải mất đến ba ngày mới vượt qua được một khoảng đường như thế?
3) Tại sao trong số hàng triệu triệu tinh trùng, thế mà chỉ có một con kết hợp với noãn tử v.v…

Những vấn đề ấy chưa giải quyết được. Nhưng chính là những vấn đề rất thích thú trong khi nhìn qua ánh sáng của vô song nguyên lý.

Sau khi noãn tử và tinh trùng kết hợp với nhau rồi, cái trứng thành ra to lớn xấp năm chục lần và sau một tháng đã cân nặng xấp tám triệu lần.

Ngày noãn tử và tinh trùng đã kết hợp nhau rồi tức thành ra một tế bào. Nhưng độ trong một tháng lại thành ra một loại dòi dài 6 ly, có đầu, khúc mình, đuôi và có tất cả các cơ quan thiết yếu cho một con người.

Noãn tử đã thụ tinh rồi thành ra xấp bội, xấp tám, xấp mười sáu…xấp hàng mấy triệu triệu lần…
   

Tất cả các động vật đều nhờ phân liệt mà lớn lên, và hiện tượng sinh mệnh ấy vẫn vĩnh viễn tiếp tục.
Đốc-Tơ Alexis Carrel nghiên cứu về cái mầm tâm trạng của con gà, phát kiến được rằng nếu người ta bồi dưỡng cái mầm theo phương pháp riêng biệt thích đáng thì trạng thái của tâm trạng ấy vẫn luôn luôn lớn lên vô hạn. Nhờ thế mà ông được giải thưởng Nobel.

Sức phân liệt nầy rất là kinh khủng. Nếu sức phân liệt nầy đình chỉ hoặc phóng nhiệm vô chế hạn thế là chết, nghĩa là nếu sức phân liệt bị sức phản đối lại, cố định, bất động, áp bức, đánh bại, hoặc sức phản đối nầy bị đánh bại. Sự thật thì thế giới tế bào là biện chứng pháp, tức là một thế giới gồm có hai sức lực tương đối, đối lập, thượng hạ tiêu trưởng, hữu hạn vô thường. Đây chính là cơ sở cấu tạo của hiện tượng sinh mệnh.

Nào cảm giác, cảm tình, hành động, khái niệm, tư tưởng, phán đoán lực đều tùy thuộc vào cơ sở cấu tạo nầy. Vì thế tất cả mọi cấu tạo đều là biện chứng pháp, ví dụ: lạnh nóng, hỷ nộ, yêu ghét, khoái bất khoái, hòa chiến, vật tâm, thiện ác, tự do bất tự do, hạnh bất hạnh, chính tà v.v..cho nên tìm cái tuyệt đối( như hòa bình, chính nghĩa, thiện, hạnh phúc) trong thế giới tương đối nầy không thể nào có được, chỉ là việc vô ích. Là vì hòa bình tuyệt đối , chính nghĩa tuyệt đối, tự do và hạnh phúc vĩnh viễn chẳng bao giờ có được chỗ tương đối, hữu hạn vô thường…

Con người không thể nào tìm rõ thấu được chỗ bí mật nầy trong ba tỷ năm sinh lý học ở trong bào thai của bà mẹ được. Ngày xưa ở Cực Đông có đôi kẻ phát kiến được chỗ bí mật ấy, lại không đem ra bày dạy cho mọi người. Họ làm như thế rất là hợp lẽ. Là vì việc ấy tuyệt nhiên chẳng phải việc đem ra bày dạy cho ai được. Kẻ nào muốn thấu chỗ bí mật ấy chỉ có tự mình phát kiến lấy. Càng quái kỳ nữa là nếu đem ra dạy bày chẳng một ai hiểu thấu cả. Tùng lai mọi người đều biết có cái tuyệt đối, nhưng ra sức tìm mà chẳng hiểu thấu, là vì phán đoán lực của chúng ta bị che bịt quá sức…

Android Market Comments
A Google User
Jun 10, 2014
Good