Call Approval

Call Approval


Call Approval là ứng dụng chặn các cuộc gọi đến không mong muốn bằng phương pháp
xác nhận số thuê bao gọi đến.
Ứng dụng có giao diện thân thiện và dễ sử dụng với các tính năng :
- Danh Sách Đen (Black List)
- Danh Sách Trắng (White List)
- Danh Sách VIP (VIP List) : đây là tính năng rất hiếm thấy ở các ứng dụng
tương tự. Khi số điện thoại gọi đến có trong danh sách VIP thì điện thoại sẽ
reo lên dùng máy đang trong chế độ im lặng (Silent Mode) hay rung (Vibrate).
- Tự động gửi tin nhắn đến số điện thoại bị chặn (với tin nhắn chung mặc định
hoặc tin nhắn riêng cho từng số thuê bao).
- Giao diện đa ngôn ngữ (Anh – Việt).

Một số lưu ý :
- Trang thiết lập để kích hoạt các chế độ Danh Sách Đen, Danh Sách Trắng, …
- Các số thuê bao trong Danh Sách Đen sẽ luôn bị chặn dù trong danh sách VIP.
- Nội dung tin nhắn tự động : sẽ là nội dung trong trang Thiết Lập nếu không có
tin nhắn riêng cho số thuê bao đó.

Được phát triển bởi Phạm Huệ Hùng Tâm từ HLV Solution Inc.

Call Approval is an application that help users to prevent from unwanted calls by
verifying the incoming call number.
This Application with friendly UI and easy usage has below features:
- Black List Mode
- White List Mode
- VIP List Mode : this is special function compare to related applications that if
a caller is in VIP List, Call Approval will ring your phone even it is in Vibrate
or Silent Mode .
- Auto SMS for incoming calls from blocked phone numbers.
- Multi-Language (English-Vietnamese)

Notes :

- Options for Modes (Black List, White List) are in Setting page.
- Phone number in Black List will be blocked even it is also in VIP List.
- Content of Auto SMS : default content is in Setting page if that phone number
doesn’t have private auto sms.

This application was developed by Pham Hue Hung Tam from HLV Solution Inc.
Add to list
Free
84
4.2
User ratings
19
Installs
1,000+
Concerns
3
File size
843 kb
Screenshots
Screenshot of Call Approval Screenshot of Call Approval Screenshot of Call Approval Screenshot of Call Approval Screenshot of Call Approval Screenshot of Call Approval Screenshot of Call Approval Screenshot of Call Approval
About Call Approval
Call Approval là ứng dụng chặn các cuộc gọi đến không mong muốn bằng phương pháp
xác nhận số thuê bao gọi đến.
Ứng dụng có giao diện thân thiện và dễ sử dụng với các tính năng :
- Danh Sách Đen (Black List)
- Danh Sách Trắng (White List)
- Danh Sách VIP (VIP List) : đây là tính năng rất hiếm thấy ở các ứng dụng
tương tự. Khi số điện thoại gọi đến có trong danh sách VIP thì điện thoại sẽ
reo lên dùng máy đang trong chế độ im lặng (Silent Mode) hay rung (Vibrate).
- Tự động gửi tin nhắn đến số điện thoại bị chặn (với tin nhắn chung mặc định
hoặc tin nhắn riêng cho từng số thuê bao).
- Giao diện đa ngôn ngữ (Anh – Việt).

Một số lưu ý :
- Trang thiết lập để kích hoạt các chế độ Danh Sách Đen, Danh Sách Trắng, …
- Các số thuê bao trong Danh Sách Đen sẽ luôn bị chặn dù trong danh sách VIP.
- Nội dung tin nhắn tự động : sẽ là nội dung trong trang Thiết Lập nếu không có
tin nhắn riêng cho số thuê bao đó.

Được phát triển bởi Phạm Huệ Hùng Tâm từ HLV Solution Inc.

Call Approval is an application that help users to prevent from unwanted calls by
verifying the incoming call number.
This Application with friendly UI and easy usage has below features:
- Black List Mode
- White List Mode
- VIP List Mode : this is special function compare to related applications that if
a caller is in VIP List, Call Approval will ring your phone even it is in Vibrate
or Silent Mode .
- Auto SMS for incoming calls from blocked phone numbers.
- Multi-Language (English-Vietnamese)

Notes :

- Options for Modes (Black List, White List) are in Setting page.
- Phone number in Black List will be blocked even it is also in VIP List.
- Content of Auto SMS : default content is in Setting page if that phone number
doesn’t have private auto sms.

This application was developed by Pham Hue Hung Tam from HLV Solution Inc.

Android Market Comments
A Google User
Jan 28, 2013
Ung dung than thien giao dien de su dung, mong cho them nhieu chuc nang o ban tiep theo
A Google User
Jan 28, 2013
Ung dung than thien giao dien de su dung, mong cho them nhieu chuc nang o ban tiep theo
A Google User
Sep 16, 2012
It chuc nang qua Ung dung "chan cuoc goi" tot hon nhieu
A Google User
May 24, 2012
Good and friendly usage Don gian, de xai, tot lam
Minh
May 24, 2012
Good and friendly usage Don gian, de xai, tot lam