Catalog điện tử

Catalog điện tử


ECatalog là ứng dụng miễn phí chạy trên nền Android,hỗ trợ cho công việc giới thiệu sản phẩm trực tiếp với khách hàng và chia sẽ thông tin sản phẩm tự động lên Facebook.

Các tính năng chính :
- Như một cuốn catalog, để bạn giới thiệu thông tin và hình ảnh của sản phẩm tới khách hàng khi gặp mặt. Nhưng hỗ trợ bạn điều chỉnh, thêm hay xóa bớt các sản phẩm cũ một cách trực tiếp, nhanh chóng.

- Giúp quản lý các thông tin của sản phẩm, như một cuốn sổ ghi chú.

- Hỗ trợ bạn chia sẻ hình ảnh, thông tin của sản phẩm lên Facebook trực tiếp từ phần mềm. Điều này đặc biệt có lợi khi bạn là một chủ shop online. Ngoài ra chức năng Chia sẻ lên Facebook làm cho việc phổ biến sản phẩm của bạn không còn phải qua nhiều bước (lưu ảnh, chụp ảnh, ghi chú, rồi đăng nhập Facebook, upload, điều chỉnh, …). Chỉ cẩn một nút nhấn, thông tin và hình ảnh của sản phẩm sẽ được đăng tải tự động lên Facebook của bạn.

* Lưu ý: nếu không đăng nhập được Facebook từ phần mềm, vui lòng gỡ phần mềm Facebook rùi đăng nhập lại. Sau đó bạn có thể cài lại Facebook và sử dụng lại bình thường. Đây là lỗi do bên phía Facebook App.
Add to list
Free
60
3.0
User ratings
1
Installs
50+
Concerns
0
File size
780 kb
Screenshots
Screenshot of Catalog điện tử Screenshot of Catalog điện tử Screenshot of Catalog điện tử Screenshot of Catalog điện tử Screenshot of Catalog điện tử Screenshot of Catalog điện tử Screenshot of Catalog điện tử Screenshot of Catalog điện tử Screenshot of Catalog điện tử Screenshot of Catalog điện tử Screenshot of Catalog điện tử Screenshot of Catalog điện tử
About Catalog điện tử
ECatalog là ứng dụng miễn phí chạy trên nền Android,hỗ trợ cho công việc giới thiệu sản phẩm trực tiếp với khách hàng và chia sẽ thông tin sản phẩm tự động lên Facebook.

Các tính năng chính :
- Như một cuốn catalog, để bạn giới thiệu thông tin và hình ảnh của sản phẩm tới khách hàng khi gặp mặt. Nhưng hỗ trợ bạn điều chỉnh, thêm hay xóa bớt các sản phẩm cũ một cách trực tiếp, nhanh chóng.

- Giúp quản lý các thông tin của sản phẩm, như một cuốn sổ ghi chú.

- Hỗ trợ bạn chia sẻ hình ảnh, thông tin của sản phẩm lên Facebook trực tiếp từ phần mềm. Điều này đặc biệt có lợi khi bạn là một chủ shop online. Ngoài ra chức năng Chia sẻ lên Facebook làm cho việc phổ biến sản phẩm của bạn không còn phải qua nhiều bước (lưu ảnh, chụp ảnh, ghi chú, rồi đăng nhập Facebook, upload, điều chỉnh, …). Chỉ cẩn một nút nhấn, thông tin và hình ảnh của sản phẩm sẽ được đăng tải tự động lên Facebook của bạn.

* Lưu ý: nếu không đăng nhập được Facebook từ phần mềm, vui lòng gỡ phần mềm Facebook rùi đăng nhập lại. Sau đó bạn có thể cài lại Facebook và sử dụng lại bình thường. Đây là lỗi do bên phía Facebook App.

Android Market Comments
No comments in the Android market yet