Search

Thai Dict CM Droidslator

Did you develop this app? Access more services »

Thai Dict CM Droidslator


CMThaiDict เป็นทั้งโปรแกรมพจนานุกรม, แปลภาษา และ เรียนภาษาอังกฤษ ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่เคยมีการพัฒนามา ด้วยความสามารถที่ใช้ได้จริง วัตถุประสงค์ของโปรแกรมนี้ คือ ทำให้ผู้ใช้งานพร้อมลุยกับภาษาอังกฤษในทุกรูปแบบ ในโลกแห่งความเป็นจริง โปรแกรม CMThaiDict มาพร้อมกับความสามารถต่างๆ มากมาย ดังต่อไปนี้

- มี User Interface ที่สวยงาม ใช้งานง่าย และรวดเร็ว
- สามารถแปลภาษาไปมาระหว่าง ไทย-อังกฤษ และ อังกฤษ-ไทย แม้ไม่เชื่อมต่อ Internet (Offline)
- รองรับการแปลภาษาได้หลายภาษา มากกว่า 20 ประเทศ เมื่อทำการเชื่อมต่อ Internet (Online)
- มีบริการเสริมที่เรียกว่า Human Translation หรือ บริการแปลโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชียวชาญ ทางด้านการแปลจริงๆ
- มีคำศัพท์มากกว่า 500,000 คำ, รวมไปถึง คำนิยามและสำนวน
- สามารถแสดงรูปแบบการผันคำ Verb Inflection ตัวอย่างเช่น -v3, -ed, -ied, -ies, -ing ได้อย่างสมบูรณ์
- สามารถออกเสียงคำศัพท์และประโยคได้เกือบทุกภาษา
- ระบบแบ่งปัน (Share) ที่มี Content สวยๆ มากมายได้แก่ Quote รูปภาพคำคมภาษาอังกฤษ ที่ใครเห็นก็ต้องชอบแน่นนอน
- 'iBookmark' เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเก็บคำศัพท์ไว้เรียกดูทีหลังได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้จะยังสามารถเลือกดู กลุ่มคำศัพท์ หรือ ประโยค ที่ต้องใช้บ่อยๆ ซึ่งได้จัดทำไว้อยู่แล้วใน Server มากกว่า 1 แสนคำ
- มีสำนวนภาษาอังกฤษพร้อมคำแปล แยกตามหมวดหมู่
- มีประโยคตัวอย่างที่แสดงถึงวิธีการใช้คำศัพท์ต่างๆ ให้ศึกษา
- สามารถแปลประโยคแบบออน์ไลน์ได้หลายภาษาไม่ว่าจะเป็นอังกฤษ ไทย ญี่ปุ่น เกาหลี และอื่นๆ
- สามารถแปลคำศัพท์หรือประโยคที่คุณพูดได้ (ประหยัดเวลาในการพิมพ์)

สำหรับท่านที่ต้องการติดตั้งระบบออกเสียงแบบ offline (Text-to-Speech) ให้ทำตามนี้ครับ
1. Menu > Settings > Voice input & output > Text-to-speech settings
2. Check the engines
3. Set your "Default Engine" to engine which you prefer.


Tag: thai dict, dictionary, English, พจนานุกรม, ภาษาอังกฤษ, แปลภาษา, ไทยดิก, Thai Dict, ดิกชันนารี, เรียนภาษาอังกฤษ
ของคนอังกฤษ, การออกเสียง, คนไทย, pronunciation, England, Thailand, dictionary, dict, English, Thai, ภาษาอังกฤษ, ของคนอังกฤษ, การออกเสียง, คนไทย, pronunciation, England, ภาษาไทย,dictionary, translate, translation, noun, verb, thesaurus, translator, word, language, Idiom, slang, pronunciation, conjugate, conjugation, thai dict

Recent changes:
ปรับปรุง copy-to-translate ให้
- บันทึกคำที่ค้นหาลง history ให้อัตโนมัติ
- รองรับการค้นหาคำศัพท์ภาษาไทยแบบ offline มากขึ้น
- รองรับมือถือได้หลายรุ่นมากขึ้น

ขอบคุณครับ
Add to list
Free
90
4.5
User ratings
8793
Installs
500,000+
Concerns
2
File size
24855 kb
Screenshots
Video of Thai Dict CM Droidslator Screenshot of Thai Dict CM Droidslator Screenshot of Thai Dict CM Droidslator Screenshot of Thai Dict CM Droidslator Screenshot of Thai Dict CM Droidslator Screenshot of Thai Dict CM Droidslator Screenshot of Thai Dict CM Droidslator Screenshot of Thai Dict CM Droidslator Screenshot of Thai Dict CM Droidslator Screenshot of Thai Dict CM Droidslator Screenshot of Thai Dict CM Droidslator Screenshot of Thai Dict CM Droidslator Screenshot of Thai Dict CM Droidslator Screenshot of Thai Dict CM Droidslator

About Thai Dict CM Droidslator
CMThaiDict เป็นทั้งโปรแกรมพจนานุกรม, แปลภาษา และ เรียนภาษาอังกฤษ ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่เคยมีการพัฒนามา ด้วยความสามารถที่ใช้ได้จริง วัตถุประสงค์ของโปรแกรมนี้ คือ ทำให้ผู้ใช้งานพร้อมลุยกับภาษาอังกฤษในทุกรูปแบบ ในโลกแห่งความเป็นจริง โปรแกรม CMThaiDict มาพร้อมกับความสามารถต่างๆ มากมาย ดังต่อไปนี้

- มี User Interface ที่สวยงาม ใช้งานง่าย และรวดเร็ว
- สามารถแปลภาษาไปมาระหว่าง ไทย-อังกฤษ และ อังกฤษ-ไทย แม้ไม่เชื่อมต่อ Internet (Offline)
- รองรับการแปลภาษาได้หลายภาษา มากกว่า 20 ประเทศ เมื่อทำการเชื่อมต่อ Internet (Online)
- มีบริการเสริมที่เรียกว่า Human Translation หรือ บริการแปลโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชียวชาญ ทางด้านการแปลจริงๆ
- มีคำศัพท์มากกว่า 500,000 คำ, รวมไปถึง คำนิยามและสำนวน
- สามารถแสดงรูปแบบการผันคำ Verb Inflection ตัวอย่างเช่น -v3, -ed, -ied, -ies, -ing ได้อย่างสมบูรณ์
- สามารถออกเสียงคำศัพท์และประโยคได้เกือบทุกภาษา
- ระบบแบ่งปัน (Share) ที่มี Content สวยๆ มากมายได้แก่ Quote รูปภาพคำคมภาษาอังกฤษ ที่ใครเห็นก็ต้องชอบแน่นนอน
- 'iBookmark' เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเก็บคำศัพท์ไว้เรียกดูทีหลังได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้จะยังสามารถเลือกดู กลุ่มคำศัพท์ หรือ ประโยค ที่ต้องใช้บ่อยๆ ซึ่งได้จัดทำไว้อยู่แล้วใน Server มากกว่า 1 แสนคำ
- มีสำนวนภาษาอังกฤษพร้อมคำแปล แยกตามหมวดหมู่
- มีประโยคตัวอย่างที่แสดงถึงวิธีการใช้คำศัพท์ต่างๆ ให้ศึกษา
- สามารถแปลประโยคแบบออน์ไลน์ได้หลายภาษาไม่ว่าจะเป็นอังกฤษ ไทย ญี่ปุ่น เกาหลี และอื่นๆ
- สามารถแปลคำศัพท์หรือประโยคที่คุณพูดได้ (ประหยัดเวลาในการพิมพ์)

สำหรับท่านที่ต้องการติดตั้งระบบออกเสียงแบบ offline (Text-to-Speech) ให้ทำตามนี้ครับ
1. Menu > Settings > Voice input & output > Text-to-speech settings
2. Check the engines
3. Set your "Default Engine" to engine which you prefer.


Tag: thai dict, dictionary, English, พจนานุกรม, ภาษาอังกฤษ, แปลภาษา, ไทยดิก, Thai Dict, ดิกชันนารี, เรียนภาษาอังกฤษ
ของคนอังกฤษ, การออกเสียง, คนไทย, pronunciation, England, Thailand, dictionary, dict, English, Thai, ภาษาอังกฤษ, ของคนอังกฤษ, การออกเสียง, คนไทย, pronunciation, England, ภาษาไทย,dictionary, translate, translation, noun, verb, thesaurus, translator, word, language, Idiom, slang, pronunciation, conjugate, conjugation, thai dict

Recent changes:
ปรับปรุง copy-to-translate ให้
- บันทึกคำที่ค้นหาลง history ให้อัตโนมัติ
- รองรับการค้นหาคำศัพท์ภาษาไทยแบบ offline มากขึ้น
- รองรับมือถือได้หลายรุ่นมากขึ้น

ขอบคุณครับ

User reviews of Thai Dict CM Droidslator
Write the first review for this app!
Android Market Comments
A Google User
5 days ago
Good
A Google User
Oct 11, 2014
It's not working as well . sometimes it error.
A Google User
Oct 10, 2014
Cool
A Google User
Oct 10, 2014
ทำได้น่าสนใจมากแต่จะดีกว่าถ้าไม่ต้องจ่ายเงินในการเข้าดูหรือใช้
A Google User
Oct 10, 2014
Aris'Zaaa bizz very very good