Dagens Aasen Ord

Dagens Aasen Ord


Dagens Aasen-ord er ein almanakk med eit ordtak for kvar dag henta frå Norske Ordsprog av Ivar Aasen. Ordtaka har den originale forma slik språkbyggjaren Ivar Aasen (1813-1896) la dei fram i 1881-utgåva. På den måten er den også den poetiske og estetiske krafta i utforminga teken vare på, samstundes som dei kvardagsnære og jamt tankemetta seiemåtane er lett tilgjengelege.

Almanakken inneheld:
- 365 ordtak fordelte på kvar dag i 2013
- eit utval av dei vanlegaste merkedagane med omtale
- høve til å leggja Dagens Aasen-ord til kalenderen din
- søkjefunksjon i ordtaka

Dagens Aasen-ord er ei elektronisk vidareføring av Ivar Aasen-almanakken, som kom ut på papir i 16 utgåver. Fyrste utgåva kom i minneåret 1996 for Ivar Aasen med Dag og Tid som utgjevar og Dagfinn Worren som redaktør. Det er han også for Dagens Aasen-ord.

Med 200-årsfeiringa av Ivar Aasens fødsel som ein viktig del av Språkåret 2013 er overgangen til ein elektronisk versjon ei naturleg fornying av almanakken. Med denne utgjevinga ligg almanakken føre som ei gratis teneste (applikasjon) på nettet for Android, iPhone og iPad med eit Aasen-ordtak for kvar einaste dag i året.

Recent changes:
Nytt innhald for 2015.
Add to list
Free
86
4.3
User ratings
20
Installs
1,000+
Concerns
0
File size
1687 kb
Screenshots
Screenshot of Dagens Aasen Ord Screenshot of Dagens Aasen Ord Screenshot of Dagens Aasen Ord
About Dagens Aasen Ord
Dagens Aasen-ord er ein almanakk med eit ordtak for kvar dag henta frå Norske Ordsprog av Ivar Aasen. Ordtaka har den originale forma slik språkbyggjaren Ivar Aasen (1813-1896) la dei fram i 1881-utgåva. På den måten er den også den poetiske og estetiske krafta i utforminga teken vare på, samstundes som dei kvardagsnære og jamt tankemetta seiemåtane er lett tilgjengelege.

Almanakken inneheld:
- 365 ordtak fordelte på kvar dag i 2013
- eit utval av dei vanlegaste merkedagane med omtale
- høve til å leggja Dagens Aasen-ord til kalenderen din
- søkjefunksjon i ordtaka

Dagens Aasen-ord er ei elektronisk vidareføring av Ivar Aasen-almanakken, som kom ut på papir i 16 utgåver. Fyrste utgåva kom i minneåret 1996 for Ivar Aasen med Dag og Tid som utgjevar og Dagfinn Worren som redaktør. Det er han også for Dagens Aasen-ord.

Med 200-årsfeiringa av Ivar Aasens fødsel som ein viktig del av Språkåret 2013 er overgangen til ein elektronisk versjon ei naturleg fornying av almanakken. Med denne utgjevinga ligg almanakken føre som ei gratis teneste (applikasjon) på nettet for Android, iPhone og iPad med eit Aasen-ordtak for kvar einaste dag i året.

Recent changes:
Nytt innhald for 2015.

Android Market Comments
No comments in the Android market yet