Dendrobium Doctor(TH)

Dendrobium Doctor(TH)


โรคกล้วยไม้ในสกุลหวาย ที่พบมากที่สุดมี 3 โรคคือ โรคปื้นเหลือง (Yellow leaf spot), โรคใบจุด (Leaf spot), และโรคแอนแทรคโนส (Anthracnose) ซึ่งทั้ง 3 โรคนี้จะพบร่องรอยการเป็นโรคได้จากใบ เนื่องจากใบเป็นส่วนที่มีหนาแน่นที่สุดและสามารถเก็บความชื้นไว้ได้มาก ดังนั้นจึงมักเป็นส่วนที่แสดงอาการของโรคได้มากกว่าส่วนอื่นๆของกล้วยไม้ เกษตรกรจึงสามารถดูการระบาดของโรคกล้วยไม้ในโรงเรือนได้จากการพิจารณาจากสีและลักษณะของใบที่ผิดปกติ
Add to list
Free
80
4.0
User ratings
3
Installs
100+
Concerns
0
File size
106 kb
Screenshots
Screenshot of Dendrobium Doctor(TH) Screenshot of Dendrobium Doctor(TH) Screenshot of Dendrobium Doctor(TH)
About Dendrobium Doctor(TH)
โรคกล้วยไม้ในสกุลหวาย ที่พบมากที่สุดมี 3 โรคคือ โรคปื้นเหลือง (Yellow leaf spot), โรคใบจุด (Leaf spot), และโรคแอนแทรคโนส (Anthracnose) ซึ่งทั้ง 3 โรคนี้จะพบร่องรอยการเป็นโรคได้จากใบ เนื่องจากใบเป็นส่วนที่มีหนาแน่นที่สุดและสามารถเก็บความชื้นไว้ได้มาก ดังนั้นจึงมักเป็นส่วนที่แสดงอาการของโรคได้มากกว่าส่วนอื่นๆของกล้วยไม้ เกษตรกรจึงสามารถดูการระบาดของโรคกล้วยไม้ในโรงเรือนได้จากการพิจารณาจากสีและลักษณะของใบที่ผิดปกติ

Android Market Comments
A Google User
Jul 12, 2011
classification need more diseases
A Google User
Jul 12, 2011
classification need more diseases
sarin
Jul 12, 2011
classification need more diseases
sarin
Jul 12, 2011
classification need more diseases