Dasavore

Dasavore


Learn the order of Armenian letters. Sort words. Quickly lookup Armenian words in dictionaries.

* Start by sorting 3 randomly chosen letters.
* Continue to sort letters and words alternating randomly.
* Includes over 100 common words.
* Alternates between different fonts and styles.

Excellent for anyone learning the Armenian alphabet.
Excellent for anyone building prophiciency with St. Mesrob Mashodts' masterpiece.

Keywords: Tasavore, Dasavore, Armenian, Hayeren, Armenian alphabet, aypupen, aybuben, dasavorel, tasavorel, sort, alphabetic, shark, aypupeni garkov, medzdar, metsztar, pokradar, pokratar.

Recent changes:
Սկզբնական Skzbnakan Sgzpnagan
Add to list
Free
87
4.4
User ratings
31
Installs
1,000+
Concerns
0
File size
1652 kb
Screenshots
Screenshot of Dasavore Screenshot of Dasavore Screenshot of Dasavore Screenshot of Dasavore Screenshot of Dasavore Screenshot of Dasavore Screenshot of Dasavore Screenshot of Dasavore
About Dasavore
Learn the order of Armenian letters. Sort words. Quickly lookup Armenian words in dictionaries.

* Start by sorting 3 randomly chosen letters.
* Continue to sort letters and words alternating randomly.
* Includes over 100 common words.
* Alternates between different fonts and styles.

Excellent for anyone learning the Armenian alphabet.
Excellent for anyone building prophiciency with St. Mesrob Mashodts' masterpiece.

Keywords: Tasavore, Dasavore, Armenian, Hayeren, Armenian alphabet, aypupen, aybuben, dasavorel, tasavorel, sort, alphabetic, shark, aypupeni garkov, medzdar, metsztar, pokradar, pokratar.

Recent changes:
Սկզբնական Skzbnakan Sgzpnagan
User reviews of Dasavore
Write the first review for this app!
Android Market Comments
A Google User
May 15, 2014
andre great program
A Google User
Feb 6, 2012
Տեստ Բարև։ Նախ ուրախ եմ որ օրեցօր ավելանում են ապպերը։ 2րդն ել խորհուրդ կտամ վիզուալ ինչ որ էֆֆեկտներ ավելացնել, ինչպիսին է օրինակ iBuben ապպլիկացիան։ Երեխաների համար շատ հետաքրքիր կլինի։ Նաև ապդեյտներ լինեն հաճախակի։ Եթե հարցեր լինեն խնդրում եմ ուղարկել mail. Վարդան
A Google User
Feb 6, 2012
Տեստ Բարև։ Նախ ուրախ եմ որ օրեցօր ավելանում են ապպերը։ 2րդն ել խորհուրդ կտամ վիզուալ ինչ որ էֆֆեկտներ ավելացնել, ինչպիսին է օրինակ iBuben ապպլիկացիան։ Երեխաների համար շատ հետաքրքիր կլինի։ Նաև ապդեյտներ լինեն հաճախակի։ Եթե հարցեր լինեն խնդրում եմ ուղարկել mail. Վարդան
Vardan
Feb 6, 2012
Տեստ Բարև։ Նախ ուրախ եմ որ օրեցօր ավելանում են ապպերը։ 2րդն ել խորհուրդ կտամ վիզուալ ինչ որ էֆֆեկտներ ավելացնել, ինչպիսին է օրինակ iBuben ապպլիկացիան։ Երեխաների համար շատ հետաքրքիր կլինի։ Նաև ապդեյտներ լինեն հաճախակի։ Եթե հարցեր լինեն խնդրում եմ ուղարկել mail. Վարդան
A Google User
Jan 30, 2012
Self Children, Parents and Teachers at the ARS Erepouni chapter liked it very much.