FMC: คำนวณผสมปุ๋ย

FMC: คำนวณผสมปุ๋ย


โปรแกรมช่วยคำนวณสัดส่วนผสมแม่ปุ๋ยเคมีให้ได้ปุ๋ยผสมตามสูตรที่มีค่าธาตุอาหารหลัก N, P และ K ที่ต้องการ การคำนวณจะแสดงผลลัพธ์เป็นน้ำหนักของแม่ปุ๋ยจำนวน 3 ตัวคือ ยูเรีย, DAP และ MOP รวมถึงดินผสม (Filler) (ในกรณีที่ต้องการใช้) สามารถคำนวณปริมาณการใช้ต่อพื้นที่เพาะปลูก และการคำนวณเป็นปริมาตรได้ สามารถป้อนค่าวิเคราะห์ดินที่เพาะปลูกเพื่อคำนวณปุ๋ยผสมของค่าธาตุอาหารเฉพาะที่ยังขาดอยู่ได้ สามารถคำนวณย้อนกลับด้วยการป้อนปริมาณน้ำหนักของแม่ปุ๋ยแต่ละตัวว่าเมื่อรวมกันแล้วประกอบเป็นปุ๋ยผสมสูตรอะไร รวมถึงตรวจสอบเทียบกับมาตรฐานอุตสาหกรรมปุ๋ยว่าผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดของปุ๋ยสูตรที่ระบุหรือไม่ นอกจากนี้สามารถดึงข้อมูลค่าธาตุอาหารที่เหมาะสมสำหรับพืชเศรษฐกิจสำคัญจากฐานข้อมูลซึ่งได้รวบรวมจากข้อแนะนำการให้ปุ๋ยพืชของกรมวิชาการเกษตร หรือหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ มาใส่ลงบนฐานข้อมูลที่อยู่บนเครื่องแม่ข่าย

Recent changes:
เวอร์ชัน 1.0.2 (23 ก.พ. 58)
- รองรับการใช้งานกับแอนดรอยด์เวอร์ชัน 4.4.2
- ตัดการป้อนค่าวิเคราะห์ดินที่ไม่ถูกต้องออกไป
- ใช้การปรับปรุงฐานข้อมูลผ่านไฟล์ติดตั้งโดยตรง ยกเลิกการดึงข้อมูลจากเครื่องแม่ข่าย

เวอร์ชัน 1.0.1 (11 เม.ย. 56)
- แก้ไขการแสดงผลให้ถูกต้องบนเครื่อง Tablet
- แก้ไขปรับปรุงวิธีการอ่านข้อมูลจากฐานข้อมูล ป้องกันการเกิด Memory Leak

เวอร์ชัน 1.0.0 (2 เม.ย. 56)
- Published บน Market
Add to list
Free
86
4.3
User ratings
181
Installs
5,000+
Concerns
0
File size
0 kb
Screenshots
Screenshot of FMC: คำนวณผสมปุ๋ย Screenshot of FMC: คำนวณผสมปุ๋ย Screenshot of FMC: คำนวณผสมปุ๋ย Screenshot of FMC: คำนวณผสมปุ๋ย
About FMC: คำนวณผสมปุ๋ย
โปรแกรมช่วยคำนวณสัดส่วนผสมแม่ปุ๋ยเคมีให้ได้ปุ๋ยผสมตามสูตรที่มีค่าธาตุอาหารหลัก N, P และ K ที่ต้องการ การคำนวณจะแสดงผลลัพธ์เป็นน้ำหนักของแม่ปุ๋ยจำนวน 3 ตัวคือ ยูเรีย, DAP และ MOP รวมถึงดินผสม (Filler) (ในกรณีที่ต้องการใช้) สามารถคำนวณปริมาณการใช้ต่อพื้นที่เพาะปลูก และการคำนวณเป็นปริมาตรได้ สามารถป้อนค่าวิเคราะห์ดินที่เพาะปลูกเพื่อคำนวณปุ๋ยผสมของค่าธาตุอาหารเฉพาะที่ยังขาดอยู่ได้ สามารถคำนวณย้อนกลับด้วยการป้อนปริมาณน้ำหนักของแม่ปุ๋ยแต่ละตัวว่าเมื่อรวมกันแล้วประกอบเป็นปุ๋ยผสมสูตรอะไร รวมถึงตรวจสอบเทียบกับมาตรฐานอุตสาหกรรมปุ๋ยว่าผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดของปุ๋ยสูตรที่ระบุหรือไม่ นอกจากนี้สามารถดึงข้อมูลค่าธาตุอาหารที่เหมาะสมสำหรับพืชเศรษฐกิจสำคัญจากฐานข้อมูลซึ่งได้รวบรวมจากข้อแนะนำการให้ปุ๋ยพืชของกรมวิชาการเกษตร หรือหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ มาใส่ลงบนฐานข้อมูลที่อยู่บนเครื่องแม่ข่าย

Recent changes:
เวอร์ชัน 1.0.2 (23 ก.พ. 58)
- รองรับการใช้งานกับแอนดรอยด์เวอร์ชัน 4.4.2
- ตัดการป้อนค่าวิเคราะห์ดินที่ไม่ถูกต้องออกไป
- ใช้การปรับปรุงฐานข้อมูลผ่านไฟล์ติดตั้งโดยตรง ยกเลิกการดึงข้อมูลจากเครื่องแม่ข่าย

เวอร์ชัน 1.0.1 (11 เม.ย. 56)
- แก้ไขการแสดงผลให้ถูกต้องบนเครื่อง Tablet
- แก้ไขปรับปรุงวิธีการอ่านข้อมูลจากฐานข้อมูล ป้องกันการเกิด Memory Leak

เวอร์ชัน 1.0.0 (2 เม.ย. 56)
- Published บน Market

Android Market Comments
A Google User
Sep 5, 2013
มีประโยชน์มากๆครับ