Gastro Croatia

Gastro Croatia


GASTRO CROATIA
Ne znate gdje bi ste na ručak, večeru ili samo se želite opustiti nakon napornoga dana?
Došli ste na pravo mjesto. GASTRO CROATIA radi sve za Vas.
GASTRO CROATIA je aplikacija koja će Vam omogućiti da sve te informacije konačno saznate na jednom mjestu.Ideja i cilj je svakome korisniku omogućiti u bilo koje vrijeme detaljan pregled ponude restorana i njihovih kuhinja, specijaliteta u Hrvatskoj.
Pomoću ove aplikacije korisnici mogu unaprijed znati gdje i kamo otići u restoran i koja jela su u ponudi. Koju vrstu kuhinje izabrati i koji specijaliteti su u ponudi, te koji su „menu“ u dnevnoj ponudi.
U suradnji sa restoranima omogućiti će se korisnicima dosta pogodnosti. Korisnici bi mogli vidjeti glavne detalje o restoranu tj. adresu, datum ponude, link za njihovu web adresu i sve ostale podatke.
Korisnici će kroz aplikaciju imati niz pogodnosti. O pogodnostima i ostalim sadržajima više na
: www.gastrocroatia.hr
Aplikacija putem „GOOGLE MAPS“ točno pokazuje kako doći do odabranog mjesta.
JEZICI: HRVATSKI, ENGLESKI, NJEMAČKI, TALIJANSKI, ČEŠKI, MAĐARSKI, SLOVENSKI,FRANCUSKI, ŠPANJOLSKI, RUSKI, JAPANSKI
Pratite nas za besplatno ažuriranje. Slobodno nam se obratite i javite sve prijedloge za aplikaciju.
Za sva pitanja, informacije,probleme i ostalo slobodno nas kontaktirajte na email.
Kontakt e-mail: [email protected]

Pratite nas na Facebook-u i Twitter-u.


GASTRO CROATIA

You do not know where to have lunch, dinner or you just want to relax after a hard day?
You've come to the right place. GASTRO CROATIA is doing everything for you.
GASTRO CROATIA is an application that will let you all this information to finally find out in one place.Idea and the goal is to allow anyone at any time, details of the restaurant and its cuisine and specialties of Croatia cuisine.
With this application users can know in advance where and where to go to a restaurant and what dishes are on offer. What type of cuisine to choose and which specialties they offer, and what is the "menu" in the daily offering.
In cooperation with the restaurants it will allow the users a lot of benefits. Users could see the main details about the restaurant , for example it address, date of offers, link to their web address and any other information.
Users will have the application through a number of benefits. The benefits and other facilities over the
: www.gastrocroatia.hr
Application by "Google Maps" shows exactly how to get to the place.
LANGUAGES: CROATIAN, English, German, Italian, Czech, Hungarian, Slovenian, FRENCH, SPANISH, RUSSIAN, JAPANESE
Follow us for a free update. Feel free to contact us and let all the proposals for the application.
For questions, information, and other problems, please contact us by email.
Contact e-mail: [email protected]

Follow us on Facebook and Twitter.
Add to list
Free
53
2.7
User ratings
24
Installs
1,000+
Concerns
3
File size
1805 kb
Screenshots
Screenshot of Gastro Croatia Screenshot of Gastro Croatia Screenshot of Gastro Croatia Screenshot of Gastro Croatia Screenshot of Gastro Croatia Screenshot of Gastro Croatia Screenshot of Gastro Croatia
About Gastro Croatia
GASTRO CROATIA
Ne znate gdje bi ste na ručak, večeru ili samo se želite opustiti nakon napornoga dana?
Došli ste na pravo mjesto. GASTRO CROATIA radi sve za Vas.
GASTRO CROATIA je aplikacija koja će Vam omogućiti da sve te informacije konačno saznate na jednom mjestu.Ideja i cilj je svakome korisniku omogućiti u bilo koje vrijeme detaljan pregled ponude restorana i njihovih kuhinja, specijaliteta u Hrvatskoj.
Pomoću ove aplikacije korisnici mogu unaprijed znati gdje i kamo otići u restoran i koja jela su u ponudi. Koju vrstu kuhinje izabrati i koji specijaliteti su u ponudi, te koji su „menu“ u dnevnoj ponudi.
U suradnji sa restoranima omogućiti će se korisnicima dosta pogodnosti. Korisnici bi mogli vidjeti glavne detalje o restoranu tj. adresu, datum ponude, link za njihovu web adresu i sve ostale podatke.
Korisnici će kroz aplikaciju imati niz pogodnosti. O pogodnostima i ostalim sadržajima više na
: www.gastrocroatia.hr
Aplikacija putem „GOOGLE MAPS“ točno pokazuje kako doći do odabranog mjesta.
JEZICI: HRVATSKI, ENGLESKI, NJEMAČKI, TALIJANSKI, ČEŠKI, MAĐARSKI, SLOVENSKI,FRANCUSKI, ŠPANJOLSKI, RUSKI, JAPANSKI
Pratite nas za besplatno ažuriranje. Slobodno nam se obratite i javite sve prijedloge za aplikaciju.
Za sva pitanja, informacije,probleme i ostalo slobodno nas kontaktirajte na email.
Kontakt e-mail: [email protected]

Pratite nas na Facebook-u i Twitter-u.


GASTRO CROATIA

You do not know where to have lunch, dinner or you just want to relax after a hard day?
You've come to the right place. GASTRO CROATIA is doing everything for you.
GASTRO CROATIA is an application that will let you all this information to finally find out in one place.Idea and the goal is to allow anyone at any time, details of the restaurant and its cuisine and specialties of Croatia cuisine.
With this application users can know in advance where and where to go to a restaurant and what dishes are on offer. What type of cuisine to choose and which specialties they offer, and what is the "menu" in the daily offering.
In cooperation with the restaurants it will allow the users a lot of benefits. Users could see the main details about the restaurant , for example it address, date of offers, link to their web address and any other information.
Users will have the application through a number of benefits. The benefits and other facilities over the
: www.gastrocroatia.hr
Application by "Google Maps" shows exactly how to get to the place.
LANGUAGES: CROATIAN, English, German, Italian, Czech, Hungarian, Slovenian, FRENCH, SPANISH, RUSSIAN, JAPANESE
Follow us for a free update. Feel free to contact us and let all the proposals for the application.
For questions, information, and other problems, please contact us by email.
Contact e-mail: [email protected]

Follow us on Facebook and Twitter.
User reviews of Gastro Croatia
Write the first review for this app!
Android Market Comments
A Google User
Sep 2, 2014
Mici to smece dok ga nisi osposobio da radi kako treba. Rusi mi se. Blokira mi mob. U spisku nema nista. Restartat sam morao mob
A Google User
Nov 3, 2013
Lose Konstantno se rusi. Prelose
A Google User
Oct 15, 2013
Ne valja Aplikacija se ruši čim se nesto stisne
A Google User
Jun 21, 2012
Great Super guide for tourists in Croatia, made our tour of Croatia eat only excellent food, David NY
A Google User
Jun 21, 2012
Great Super guide for tourists in Croatia, made our tour of Croatia eat only excellent food, David NY