GiaoThong247

GiaoThong247


GiaoThong247 là một trong những phần mềm định vị đầu tiên của Việt Nam viết cho Android hỗ trợ nhiều màn hình, yêu cầu phiên bản 2.3.3 hoặc cao hơn. Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là giúp sức cùng cộng đồng giảm thiểu tình trang kẹt xe tại các đô thị ở Việt Nam, đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh.
--------------------------------
KHẢ NĂNG TƯƠNG TÁC NGƯỜI DÙNG:
** Một trong những tính năng có giá trị nhất của ứng dụng này là khả năng tương tác người dùng. Người dùng có thể thông báo cho cộng đồng các sự kiện giao thông trên cả nước thông qua kết nối internet của điện thoại di động.
** Ứng dụng cũng hiển thị trực tiếp các thông tin về giao thông chẳng hạn như các sự cố giao thông, ùn tắc giao thông đang xảy ra trên màn hình bản đồ số.
-----------------------------------------------------------
NGOÀI RA, GIAOTHONG247 CÒN CÓ CÁC TÍNH NĂNG KHÁC NHƯ:
** Định vị và hướng dẫn lộ trình bằng cách sử dụng hệ thống định vị toàn cầu GPS.
** Dữ liệu bản đồ chi tiết 63 tỉnh của Việt Nam (phiên bản hiện đang sử dụng Gmap).
** Giao diện người dùng rõ ràng và thân thiện.
** Khi kích hoạt chức năng Chia sẻ thông tin vị trí chạy chế độ nền, người dùng sẽ cho phép DriveIn thu thập thông tin vô danh về vị trí, thời gian, tốc độ chạy xe để đóng góp xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ thông tin giao thông đầu tiên cho Việt Nam trong những phiên bản tới.
Tuy nhiên, sử dụng tính năng chạy nền GPS sẽ làm giảm đáng kể tuổi thọ pin của máy.
** Và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, DriveIn là miễn phí và sẽ được TMA Solutions liên tục cập nhật.

------------------------------------------------------------

GiaoThong247 is one of the first Vietnamese navigations that were built for Android support multiple screens, requires version 2.3.3 or later. Our ultimate goal is to contribute to the community to help reducing (if not solving) the current traffic condition in Vietnam, especially in Ho Chi Minh city.
-----------------------------
USERS INTERACTION:
** One of our most valuable functions is active user interaction. Users can “shout” and inform the whole community of the traffic condition across the country via internet connection.
** LIVE information such as traffic incidents, traffic jams, risks occurred on the streets will be visualized on digital map.
------------------------------------------------------------
GIAOTHONG247 ALSO PROVIDES OTHER FEATURES SUCH AS:
** Positioning and navigation using the global positioning system GPS.
** Map data details 63 provinces in Vietnam (current version is using Gmap).
** Upon activating GPS tracking in background mode, users allow DriveIn to collect their anonymous positions, times, speeds in order to contribute GPS traces to DriveIn map database to make the first ever transportation traffic map for Vietnam in following releases. However, continued use of GPS running in the background can dramatically decrease battery life.
** And last but not least, DriveIn is free and will be constantly updated by TMA Solutions.

Recent changes:
- Change app name,
Chỉnh sửa tên ứng dụng,
- Fix some bugs.
Chỉnh sửa một số lỗi.
Add to list
Free
78
3.9
User ratings
121
Installs
10,000+
Concerns
2
File size
3133 kb
Screenshots
Video of GiaoThong247 Screenshot of GiaoThong247 Screenshot of GiaoThong247 Screenshot of GiaoThong247 Screenshot of GiaoThong247 Screenshot of GiaoThong247 Screenshot of GiaoThong247

About GiaoThong247
GiaoThong247 là một trong những phần mềm định vị đầu tiên của Việt Nam viết cho Android hỗ trợ nhiều màn hình, yêu cầu phiên bản 2.3.3 hoặc cao hơn. Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là giúp sức cùng cộng đồng giảm thiểu tình trang kẹt xe tại các đô thị ở Việt Nam, đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh.
--------------------------------
KHẢ NĂNG TƯƠNG TÁC NGƯỜI DÙNG:
** Một trong những tính năng có giá trị nhất của ứng dụng này là khả năng tương tác người dùng. Người dùng có thể thông báo cho cộng đồng các sự kiện giao thông trên cả nước thông qua kết nối internet của điện thoại di động.
** Ứng dụng cũng hiển thị trực tiếp các thông tin về giao thông chẳng hạn như các sự cố giao thông, ùn tắc giao thông đang xảy ra trên màn hình bản đồ số.
-----------------------------------------------------------
NGOÀI RA, GIAOTHONG247 CÒN CÓ CÁC TÍNH NĂNG KHÁC NHƯ:
** Định vị và hướng dẫn lộ trình bằng cách sử dụng hệ thống định vị toàn cầu GPS.
** Dữ liệu bản đồ chi tiết 63 tỉnh của Việt Nam (phiên bản hiện đang sử dụng Gmap).
** Giao diện người dùng rõ ràng và thân thiện.
** Khi kích hoạt chức năng Chia sẻ thông tin vị trí chạy chế độ nền, người dùng sẽ cho phép DriveIn thu thập thông tin vô danh về vị trí, thời gian, tốc độ chạy xe để đóng góp xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ thông tin giao thông đầu tiên cho Việt Nam trong những phiên bản tới.
Tuy nhiên, sử dụng tính năng chạy nền GPS sẽ làm giảm đáng kể tuổi thọ pin của máy.
** Và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, DriveIn là miễn phí và sẽ được TMA Solutions liên tục cập nhật.

------------------------------------------------------------

GiaoThong247 is one of the first Vietnamese navigations that were built for Android support multiple screens, requires version 2.3.3 or later. Our ultimate goal is to contribute to the community to help reducing (if not solving) the current traffic condition in Vietnam, especially in Ho Chi Minh city.
-----------------------------
USERS INTERACTION:
** One of our most valuable functions is active user interaction. Users can “shout” and inform the whole community of the traffic condition across the country via internet connection.
** LIVE information such as traffic incidents, traffic jams, risks occurred on the streets will be visualized on digital map.
------------------------------------------------------------
GIAOTHONG247 ALSO PROVIDES OTHER FEATURES SUCH AS:
** Positioning and navigation using the global positioning system GPS.
** Map data details 63 provinces in Vietnam (current version is using Gmap).
** Upon activating GPS tracking in background mode, users allow DriveIn to collect their anonymous positions, times, speeds in order to contribute GPS traces to DriveIn map database to make the first ever transportation traffic map for Vietnam in following releases. However, continued use of GPS running in the background can dramatically decrease battery life.
** And last but not least, DriveIn is free and will be constantly updated by TMA Solutions.

Recent changes:
- Change app name,
Chỉnh sửa tên ứng dụng,
- Fix some bugs.
Chỉnh sửa một số lỗi.

Visit Website
User reviews of GiaoThong247
Write the first review for this app!
Android Market Comments
A Google User
Feb 19, 2014
AwApps!!!!!!!! Khong Thay Ban Do TPHCM Gi Het!!!!!!!!
A Google User
Jan 3, 2014
Good Good
A Google User
Dec 24, 2013
Khi nao thi điểm thông bảo sẽ được xoá đi & trong trường hợp thông báo nhầm. Làm sao để xoá. Tìm mãi mà ko thay co chúc nàng nay
A Google User
May 1, 2013
Tốt Ứng dụng tốt, tuy nhiên vẫn dùng bản đồ online đây là thủ phạm chính làm pin thiết bị sụt nhanh, ảnh hưởng đến tuổi thọ của pin.Hy vọng các phiên bản sau có nhiều cải tiến hơn. Thanks vì sự nỗ lực cho fần mềm Việt
A Google User
May 1, 2013
Tốt Ứng dụng tốt, tuy nhiên vẫn dùng bản đồ online đây là thủ phạm chính làm pin thiết bị sụt nhanh, ảnh hưởng đến tuổi thọ của pin.Hy vọng các phiên bản sau có nhiều cải tiến hơn. Thanks vì sự nỗ lực cho fần mềm Việt