GoTiengViet 3 Vietnamese input

GoTiengViet 3 Vietnamese input


Chương trình gõ tiếng Việt nhiều tính năng, hỗ trợ nhiều kiểu gõ tắt để gõ nhanh nhất trên điện thoại.

Rich-featured Vietnamese input method service, brings to you the best experience in typing Vietnamese.

Phần mềm này yêu cầu thông tin của người dùng để sử dụng cho tính năng gợi ý khi gõ tên người nhận khi nhắn tin.
Phần mềm này không lấy tiền của người dùng dưới bất kỳ hình thức nào.
Chỉ tải phần mềm của Trần Kỳ Nam từ Google Play hoặc từ trang web chính thức http://www.trankynam.com

Tính năng:
* Multi touch, nhiều ngôn ngữ, giống bàn phím Gingerbread
* Kiểu gõ: Telex, VNI. Bảng mã: Unicode, VIQR.
* Gõ tắt, Gợi ý từ, Gõ tắt phụ âm đầu/cuối, Tự thêm dấu sắc. Kiểm tra chính tả.
* Rung, Phát tiếng, Phím số, Phím mũi tên, Theme/skin, ...
* Các phím tắt.

Cánh dùng:
* Để đóng bàn phím mềm, bạn bấm nút BACK trên điện thoại, hoặc vuốt xuống.

Chú ý:
* Dấu mũ "â" có thể không hiện được trên một số loại ROM.

Recent changes:
Mặc định vô hiệu các phím tắt.
Thêm nút để xóa phím tắt.
Add to list
Free
86
4.3
User ratings
28500
Installs
1,000,000+
Concerns
1
File size
1840 kb
Screenshots
Screenshot of GoTiengViet 3 Vietnamese input Screenshot of GoTiengViet 3 Vietnamese input Screenshot of GoTiengViet 3 Vietnamese input

About GoTiengViet 3 Vietnamese input
Chương trình gõ tiếng Việt nhiều tính năng, hỗ trợ nhiều kiểu gõ tắt để gõ nhanh nhất trên điện thoại.

Rich-featured Vietnamese input method service, brings to you the best experience in typing Vietnamese.

Phần mềm này yêu cầu thông tin của người dùng để sử dụng cho tính năng gợi ý khi gõ tên người nhận khi nhắn tin.
Phần mềm này không lấy tiền của người dùng dưới bất kỳ hình thức nào.
Chỉ tải phần mềm của Trần Kỳ Nam từ Google Play hoặc từ trang web chính thức http://www.trankynam.com

Tính năng:
* Multi touch, nhiều ngôn ngữ, giống bàn phím Gingerbread
* Kiểu gõ: Telex, VNI. Bảng mã: Unicode, VIQR.
* Gõ tắt, Gợi ý từ, Gõ tắt phụ âm đầu/cuối, Tự thêm dấu sắc. Kiểm tra chính tả.
* Rung, Phát tiếng, Phím số, Phím mũi tên, Theme/skin, ...
* Các phím tắt.

Cánh dùng:
* Để đóng bàn phím mềm, bạn bấm nút BACK trên điện thoại, hoặc vuốt xuống.

Chú ý:
* Dấu mũ "â" có thể không hiện được trên một số loại ROM.

Recent changes:
Mặc định vô hiệu các phím tắt.
Thêm nút để xóa phím tắt.

Visit Website
User reviews of GoTiengViet 3 Vietnamese input
bộ gõ tiếng Việt rất hữu ích, đáng tiếc là chức năng gõ tắt chỉ được một từ, ví dụ: ko=không hoặc là kt=không thể được chỉ đặt được một từ, do đó bị hạn chế. Hy vọng tác giả chỉnh sửa để có thể đặt được nhiều từ gõ tắt cùng lúc.
Sep 8, 2012
Android Market Comments
A Google User
Monday 3:03 PM
Theme ít App ok chỉ hơi ít theme. Hy vọng dever sẽ bổ sung
A Google User
Monday 2:40 PM
Nothing is impossible Perfect
A Google User
Monday 9:40 AM
Ad có lỗi rồi Chữ ĐỠ mà nó thành đỡ thế này
A Google User
4 days ago
Cám ơn M.Nam.
A Google User
5 days ago
Tốt! Hay mát các ký tự sử dụng nhanh!