GoTiengViet 3 Vietnamese input

GoTiengViet 3 Vietnamese input


Chương trình gõ tiếng Việt nhiều tính năng, hỗ trợ nhiều kiểu gõ tắt để gõ nhanh nhất trên điện thoại.

Rich-featured Vietnamese input method service, brings to you the best experience in typing Vietnamese.

Phần mềm này yêu cầu thông tin của người dùng để sử dụng cho tính năng gợi ý khi gõ tên người nhận khi nhắn tin.
Phần mềm này không lấy tiền của người dùng dưới bất kỳ hình thức nào.
Chỉ tải phần mềm của Trần Kỳ Nam từ Google Play hoặc từ trang web chính thức http://www.trankynam.com

Tính năng:
* Multi touch, nhiều ngôn ngữ, giống bàn phím Gingerbread
* Kiểu gõ: Telex, VNI. Bảng mã: Unicode, VIQR.
* Gõ tắt, Gợi ý từ, Gõ tắt phụ âm đầu/cuối, Tự thêm dấu sắc. Kiểm tra chính tả.
* Rung, Phát tiếng, Phím số, Phím mũi tên, Theme/skin, ...
* Các phím tắt.

Cánh dùng:
* Để đóng bàn phím mềm, bạn bấm nút BACK trên điện thoại, hoặc vuốt xuống.

Chú ý:
* Dấu mũ "â" có thể không hiện được trên một số loại ROM.

Recent changes:
Mặc định vô hiệu các phím tắt.
Thêm nút để xóa phím tắt.
Add to list
Free
86
4.3
User ratings
48919
Installs
1,000,000+
Concerns
1
File size
1840 kb
Screenshots
Screenshot of GoTiengViet 3 Vietnamese input Screenshot of GoTiengViet 3 Vietnamese input Screenshot of GoTiengViet 3 Vietnamese input
About GoTiengViet 3 Vietnamese input
Chương trình gõ tiếng Việt nhiều tính năng, hỗ trợ nhiều kiểu gõ tắt để gõ nhanh nhất trên điện thoại.

Rich-featured Vietnamese input method service, brings to you the best experience in typing Vietnamese.

Phần mềm này yêu cầu thông tin của người dùng để sử dụng cho tính năng gợi ý khi gõ tên người nhận khi nhắn tin.
Phần mềm này không lấy tiền của người dùng dưới bất kỳ hình thức nào.
Chỉ tải phần mềm của Trần Kỳ Nam từ Google Play hoặc từ trang web chính thức http://www.trankynam.com

Tính năng:
* Multi touch, nhiều ngôn ngữ, giống bàn phím Gingerbread
* Kiểu gõ: Telex, VNI. Bảng mã: Unicode, VIQR.
* Gõ tắt, Gợi ý từ, Gõ tắt phụ âm đầu/cuối, Tự thêm dấu sắc. Kiểm tra chính tả.
* Rung, Phát tiếng, Phím số, Phím mũi tên, Theme/skin, ...
* Các phím tắt.

Cánh dùng:
* Để đóng bàn phím mềm, bạn bấm nút BACK trên điện thoại, hoặc vuốt xuống.

Chú ý:
* Dấu mũ "â" có thể không hiện được trên một số loại ROM.

Recent changes:
Mặc định vô hiệu các phím tắt.
Thêm nút để xóa phím tắt.

User reviews of GoTiengViet 3 Vietnamese input
bộ gõ tiếng Việt rất hữu ích, đáng tiếc là chức năng gõ tắt chỉ được một từ, ví dụ: ko=không hoặc là kt=không thể được chỉ đặt được một từ, do đó bị hạn chế. Hy vọng tác giả chỉnh sửa để có thể đặt được nhiều từ gõ tắt cùng lúc.
Sep 8, 2012
Android Market Comments
A Google User
Friday 8:25 AM
Cần thêm một số ngôn ngữ khác như Nhật, Hàn
A Google User
5 days ago
Hữu ích nhưng nếu nền bàn phím được lựa chọn từ hình ảnh của cá nhân thì sẽ đẹp mắt, hoàn hảo hơn. Phím (x) cũng cần nhạy hơn, hay nhảy lên phím (l) ở trên.bấm nhanh cũng hay bị lỗi.
A Google User
6 days ago
Like Good
A Google User
6 days ago
Dc Ok
A Google User
Apr 26, 2015
This Vietnamese keyboard is very easy to use. Generally, it's. A very good one. However, be carefully that you should either uninstall or turn it off when it is not in use. Be aware that your personal info, password, credit cards, photos, files are collected or being watched. You must uninstall or turn it of when you don't use it
Version 1000000
Version 1000000