Grind Kvinnherad

Grind Kvinnherad


Ein grindagut var frå gamalt han som opnar grinda eller porten for reisande. Applikasjonen Din mobile grindagut - Kvinnherad er ein pilotversjon som opnar opp for kunnskapen i landskapet på strekninga mellom Rosendal – Ænes – Sundal.

Appen er kopla til GPS baserte kart. Gjennom lyd, film, bilete og tekst får du forteljingar om kultur- og naturhistoria på den staden du er. Innhaldet er retta mot reisande og tilreisande - tilpassa den einskilde.

Din mobile grindagut gjev deg kunnskapen og syner vegen vidare inn mot fleire kunnskapskjelder. Naturhistorisk og Kulturhistorisk vegbok for Hordaland, Folgefonnboka og kunnskapsportalen www.grind.no.

Applikasjonen er utvikla av Universitetsmuseet/Universitetet i Bergen og Mediesenteret/ Høgskolen i Bergen, i samarbeid med Folgefonna nasjonalparksenter og Kvinnherad turistkontor.

Applikasjonen krever nedlasting av ekstra mediefiler fyrste gong den vert køyrt. Det er ca 170MB som vert lagra på SD-kortet. Desse vert sletta når ein avinstallerar applikasjonen.
Add to list
Free
100
5.0
User ratings
2
Installs
100+
Concerns
0
File size
13510 kb
Screenshots
Screenshot of Grind Kvinnherad Screenshot of Grind Kvinnherad Screenshot of Grind Kvinnherad Screenshot of Grind Kvinnherad Screenshot of Grind Kvinnherad Screenshot of Grind Kvinnherad Screenshot of Grind Kvinnherad Screenshot of Grind Kvinnherad Screenshot of Grind Kvinnherad Screenshot of Grind Kvinnherad Screenshot of Grind Kvinnherad Screenshot of Grind Kvinnherad Screenshot of Grind Kvinnherad Screenshot of Grind Kvinnherad Screenshot of Grind Kvinnherad Screenshot of Grind Kvinnherad Screenshot of Grind Kvinnherad Screenshot of Grind Kvinnherad Screenshot of Grind Kvinnherad Screenshot of Grind Kvinnherad Screenshot of Grind Kvinnherad
About Grind Kvinnherad
Ein grindagut var frå gamalt han som opnar grinda eller porten for reisande. Applikasjonen Din mobile grindagut - Kvinnherad er ein pilotversjon som opnar opp for kunnskapen i landskapet på strekninga mellom Rosendal – Ænes – Sundal.

Appen er kopla til GPS baserte kart. Gjennom lyd, film, bilete og tekst får du forteljingar om kultur- og naturhistoria på den staden du er. Innhaldet er retta mot reisande og tilreisande - tilpassa den einskilde.

Din mobile grindagut gjev deg kunnskapen og syner vegen vidare inn mot fleire kunnskapskjelder. Naturhistorisk og Kulturhistorisk vegbok for Hordaland, Folgefonnboka og kunnskapsportalen www.grind.no.

Applikasjonen er utvikla av Universitetsmuseet/Universitetet i Bergen og Mediesenteret/ Høgskolen i Bergen, i samarbeid med Folgefonna nasjonalparksenter og Kvinnherad turistkontor.

Applikasjonen krever nedlasting av ekstra mediefiler fyrste gong den vert køyrt. Det er ca 170MB som vert lagra på SD-kortet. Desse vert sletta når ein avinstallerar applikasjonen.

Android Market Comments
No comments in the Android market yet