Han Viet Nom Dictionary

Han Viet Nom Dictionary


Han Viet Dictionary for Han-Nom learners or researchers.

Main functions:

- Search by word (Han charaters or Vietnamese, Nom words)
- Search by Pinyin
- Search by radical (with extra strokes option)
- Search by Unicode value
- Stroke order (Internet connection required)
- Pinyin pronounciation (Internet connection required)

When using in smartphone, please touch "Tra từ" label to select search type. Please refer to user guide at http://ndquangr.blogspot.kr/2014/06/tu-ien-han-viet-cho-smartphone.html

The data of this dictionary is referred from:
- Han Viet Thieu Chuu Dictionary (http://www.viethoc.org/hannom/tdtc_intro.php)
- Han Viet Dictionary (http://www.hanviet.org)
- Nom dictionary (nomfoundation.org)
- MDBG Chinese-English Dictionary (www.mdbg.net/chindict)
- Unicode Consortium (unicode.org)

IOS version: https://itunes.apple.com/us/app/tu-ien-han-viet/id884500169?ls=1&mt=8

Keywords: Han Viet, Viet Han, Hán Việt, Việt Hán, Chinese Vietnamese, Vietnamese Chinese

Recent changes:
New functions:
- Font-size setting available.
Add to list
Free
88
4.4
User ratings
1460
Installs
50,000+
Concerns
0
File size
23947 kb
Screenshots
Screenshot of Han Viet Nom Dictionary Screenshot of Han Viet Nom Dictionary Screenshot of Han Viet Nom Dictionary Screenshot of Han Viet Nom Dictionary Screenshot of Han Viet Nom Dictionary Screenshot of Han Viet Nom Dictionary Screenshot of Han Viet Nom Dictionary Screenshot of Han Viet Nom Dictionary Screenshot of Han Viet Nom Dictionary Screenshot of Han Viet Nom Dictionary Screenshot of Han Viet Nom Dictionary Screenshot of Han Viet Nom Dictionary Screenshot of Han Viet Nom Dictionary
About Han Viet Nom Dictionary
Han Viet Dictionary for Han-Nom learners or researchers.

Main functions:

- Search by word (Han charaters or Vietnamese, Nom words)
- Search by Pinyin
- Search by radical (with extra strokes option)
- Search by Unicode value
- Stroke order (Internet connection required)
- Pinyin pronounciation (Internet connection required)

When using in smartphone, please touch "Tra từ" label to select search type. Please refer to user guide at http://ndquangr.blogspot.kr/2014/06/tu-ien-han-viet-cho-smartphone.html

The data of this dictionary is referred from:
- Han Viet Thieu Chuu Dictionary (http://www.viethoc.org/hannom/tdtc_intro.php)
- Han Viet Dictionary (http://www.hanviet.org)
- Nom dictionary (nomfoundation.org)
- MDBG Chinese-English Dictionary (www.mdbg.net/chindict)
- Unicode Consortium (unicode.org)

IOS version: https://itunes.apple.com/us/app/tu-ien-han-viet/id884500169?ls=1&mt=8

Keywords: Han Viet, Viet Han, Hán Việt, Việt Hán, Chinese Vietnamese, Vietnamese Chinese

Recent changes:
New functions:
- Font-size setting available.

Android Market Comments
A Google User
5 days ago
Cảm ơn và góp ý Từ điển này rất hữu ích cho việc học chữ Nho của tôi nhưng có một số chữ tôi không thể xem được cách viết. Có lẽ cơ sở dữ liệu chưa đầy đủ hoặc chưa được cập nhật hết. Hi vọng sớm có bản cập nhật mới của ứng dụng này.
A Google User
Aug 16, 2015
Hay lắm . Chưa biết cách nào để copy &paste .
A Google User
Jul 20, 2015
hay ne
A Google User
Jul 10, 2015
Thank u very much
A Google User
Jul 2, 2015
Update rồi càng yêu nhiều hơn! Thực sự rất cám ơn đã tạo app ý nghĩa như vậy. Nếu có 1 ngày có thể floating nữa thì mình sẽ múa quạt ăn mừng, vì không thể cho 6 sao được. 多多谢!!!