Hero Of Guitar

Hero Of Guitar


- Hero Of Guitar là trò chới hứng nhạc quen thuộc, mô phỏng đàn guitar dành cho những người muốn có cảm giác được tự chơi các bản nhạc ưa thích. Bạn có thể chơi các bản nhạc ưa thích bằng cách hứng các nốt nhạc rơi trên màn hình.
- Các bài hát được cập nhật thường xuyên, đặc biệt sẽ cập nhật theo yêu cầu. Bất kì bài hát nào các bạn thích và muốn đưa nó vào game, hãy comment hoặc gửi email, tôi sẽ cập nhật nó.
Guitar, Hero, Heroes, music, casual, guitar music, guitar android, guitar game, guitar casual, music game
Add to list
Free
70
3.5
User ratings
643
Installs
50,000+
Concerns
0
File size
24501 kb
Screenshots
Screenshot of Hero Of Guitar Screenshot of Hero Of Guitar Screenshot of Hero Of Guitar Screenshot of Hero Of Guitar Screenshot of Hero Of Guitar Screenshot of Hero Of Guitar Screenshot of Hero Of Guitar

About Hero Of Guitar
- Hero Of Guitar là trò chới hứng nhạc quen thuộc, mô phỏng đàn guitar dành cho những người muốn có cảm giác được tự chơi các bản nhạc ưa thích. Bạn có thể chơi các bản nhạc ưa thích bằng cách hứng các nốt nhạc rơi trên màn hình.
- Các bài hát được cập nhật thường xuyên, đặc biệt sẽ cập nhật theo yêu cầu. Bất kì bài hát nào các bạn thích và muốn đưa nó vào game, hãy comment hoặc gửi email, tôi sẽ cập nhật nó.
Guitar, Hero, Heroes, music, casual, guitar music, guitar android, guitar game, guitar casual, music game
User reviews of Hero Of Guitar
Write the first review for this app!
Android Market Comments
A Google User
Jul 28, 2014
Cool
A Google User
Jul 27, 2014
Ivygirls I just got a new game lt is the best game.♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♡♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♥♡♥♡♥♡♥♡♡♡♥♡♥♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♡♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡¡♥♥♥♥♡♥♡♥♡♡♡♡♡♥★♥♡♥♡♥♡★☆★☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★♡★★♡★♡♡♡♡♡♥♡♥♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡☆☆☆★☆★★☆★★★★★★★★★★★★♡★★♡★♡♡★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★☆☆!!!!!!!!!!!
A Google User
Jul 26, 2014
nice but little upgrade
A Google User
Jul 17, 2014
Love it Best music games raw so amazing it's like am in the games
A Google User
Jun 25, 2014
Good game Awesome