HMRC

HMRC


Description
About this App (Welsh language version below):
The HMRC App allows you to:
• Calculate your income tax
• Go to tax credits and Child Benefit guidance
• Find a form

HMRC Tax Calculator
Estimate how much Income Tax and National Insurance contributions you can expect to pay if you are a UK taxpayer paying tax through PAYE and pay Class 1 NI contributions.
This simple calculator only works with National Insurance letter A. If your tax affairs are complex it won’t give an accurate estimate. It doesn’t calculate any other taxes.
You will not be asked to provide any personal information. The information you enter isn’t stored by HMRC or used for any other purposes. The calculation result is not legally binding nor is it a demand for payment

Go to tax credits and Child Benefit guidance
View guidance and use tools and calculators for tax credits and Child Benefit.

Forms
Search for HMRC forms, supplementary pages, worksheets and related help and guidance.

Disclaimer
This app reports anonymous usage statistics to help improve the service. You can view the Terms and Conditions at http://www.hmrc.gov.uk/terms/Ynglŷn â’r App hwn:
Mae App CThEM yn eich caniatáu i:
• Cyfrifo eich treth
• Ewch i arweiniad ar gredydau treth a Budd-dal Plant
• Dod o hyd i ffurflen

Cyfrifiannell Dreth CThEM
Amcangyfrifwch faint o Dreth Incwm a chyfraniadau Yswiriant Gwladol y gallwch ddisgwyl eu talu os ydych yn drethdalwr y DU sy'n talu treth drwy TWE a chyfraniadau YG Dosbarth 1.
Mae'r gyfrifiannell syml hon dim ond yn gweithio gyda llythyren A Yswiriant Gwladol. Os yw eich materion treth yn gymhleth, ni fydd yn rhoi amcangyfrif manwl gywir. Nid yw'n cyfrifo unrhyw drethi eraill.
Nid yw'n gofyn i chi am unrhyw wybodaeth bersonol. Ni chaiff yr wybodaeth a rowch ei storio gan CThEM na'i defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Nid yw canlyniad y cyfrifiad yn rhwymo mewn cyfraith ac nid yw'n gais am dâl.

Ewch i arweiniad ar gredydau treth a Budd-dal Plant
Bwrw golwg ar arweiniad a defnyddio offer a chyfrifianellau ar gyfer credydau treth a Budd-dal Plant.

Ffurflenni
Chwilio am ffurflenni CThEM, tudalennau atodol, taflenni gwaith a help ac arweiniad perthynol.
Ymwadiad
Mae'r app hwn yn rhoi manylion anhysbys o'r defnydd er mwyn ein helpu i wella’r gwasanaeth. Gallwch weld y Telerau ac Amodau yn http://www.hmrc.gov.uk/cymraeg/terms/

Recent changes:
Updated for HMRCs 'Find a Form'.
Add to list
Free
77
3.9
User ratings
543
Installs
50,000+
Concerns
0
File size
2231 kb
Screenshots
Screenshot of HMRC Screenshot of HMRC Screenshot of HMRC Screenshot of HMRC Screenshot of HMRC Screenshot of HMRC Screenshot of HMRC Screenshot of HMRC Screenshot of HMRC Screenshot of HMRC

About HMRC
Description
About this App (Welsh language version below):
The HMRC App allows you to:
• Calculate your income tax
• Go to tax credits and Child Benefit guidance
• Find a form

HMRC Tax Calculator
Estimate how much Income Tax and National Insurance contributions you can expect to pay if you are a UK taxpayer paying tax through PAYE and pay Class 1 NI contributions.
This simple calculator only works with National Insurance letter A. If your tax affairs are complex it won’t give an accurate estimate. It doesn’t calculate any other taxes.
You will not be asked to provide any personal information. The information you enter isn’t stored by HMRC or used for any other purposes. The calculation result is not legally binding nor is it a demand for payment

Go to tax credits and Child Benefit guidance
View guidance and use tools and calculators for tax credits and Child Benefit.

Forms
Search for HMRC forms, supplementary pages, worksheets and related help and guidance.

Disclaimer
This app reports anonymous usage statistics to help improve the service. You can view the Terms and Conditions at http://www.hmrc.gov.uk/terms/Ynglŷn â’r App hwn:
Mae App CThEM yn eich caniatáu i:
• Cyfrifo eich treth
• Ewch i arweiniad ar gredydau treth a Budd-dal Plant
• Dod o hyd i ffurflen

Cyfrifiannell Dreth CThEM
Amcangyfrifwch faint o Dreth Incwm a chyfraniadau Yswiriant Gwladol y gallwch ddisgwyl eu talu os ydych yn drethdalwr y DU sy'n talu treth drwy TWE a chyfraniadau YG Dosbarth 1.
Mae'r gyfrifiannell syml hon dim ond yn gweithio gyda llythyren A Yswiriant Gwladol. Os yw eich materion treth yn gymhleth, ni fydd yn rhoi amcangyfrif manwl gywir. Nid yw'n cyfrifo unrhyw drethi eraill.
Nid yw'n gofyn i chi am unrhyw wybodaeth bersonol. Ni chaiff yr wybodaeth a rowch ei storio gan CThEM na'i defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Nid yw canlyniad y cyfrifiad yn rhwymo mewn cyfraith ac nid yw'n gais am dâl.

Ewch i arweiniad ar gredydau treth a Budd-dal Plant
Bwrw golwg ar arweiniad a defnyddio offer a chyfrifianellau ar gyfer credydau treth a Budd-dal Plant.

Ffurflenni
Chwilio am ffurflenni CThEM, tudalennau atodol, taflenni gwaith a help ac arweiniad perthynol.
Ymwadiad
Mae'r app hwn yn rhoi manylion anhysbys o'r defnydd er mwyn ein helpu i wella’r gwasanaeth. Gallwch weld y Telerau ac Amodau yn http://www.hmrc.gov.uk/cymraeg/terms/

Recent changes:
Updated for HMRCs 'Find a Form'.

Visit Website
User reviews of HMRC
Write the first review for this app!
Android Market Comments
A Google User
Aug 23, 2014
Black screen. Galaxy S5.
A Google User
Aug 19, 2014
Works fine now 5 stars again
A Google User
Aug 12, 2014
Black screen. Galaxy S5.
A Google User
Aug 3, 2014
Not working App broken! Just like the government!
A Google User
Jul 22, 2014
Doesn't work