IGemelNet אייגמלנט

IGemelNet אייגמלנט


(הנתונים נלקחים מפרסום החברות במערכות גמל נט/פנסיה נט וביטוח נט של משרד האוצר ובאחריותן המלאה).

האפליקציה מאפשרת לבחור שדות לתצוגה כגון: תשואה מצטברת לתקופת הטווח שנבחר על ידי המשתמש, תשואה מצטברת מתחילת השנה, תשואה ממוצעת לתקופות של 3 ו 5 שנים, מדדי שארפ, שיעורי דמי ניהול (נכסים ומהפקדות), יתרות נכסים ורמת חשיפה למניות.

האפליקציה שולחת הודעה על עדכון הנתונים (אחת לחודש)

האפליקציה מאפשרת סינון של קרנות/קופות על פי סוג קופה, תאגיד שולט, התמחות, יתרות נכסים, דמי ניהול ואף רמת חשיפה למניות.

האפליקציה מאפשרת לבצע השוואה בין הקופות והקרנות וכן אל מול מדדי שוק נבחרים לרבות מדיניות השקעות צפויהשהגדיר מנהל הגוף המוסדי (על פי חוזר אגף שוק ההון במשרד האוצר).

האפליקציה מאפשרת אזור אישי שבו ניתן לשמור קופות/קרנות למעקב (אין צורך בחיפוש הקופה/קרן בכל פעם מחדש), לערוך את דמי הניהול האישיים ולקבל מיידית היזון חוזר בנוגע לגובה דמי הניהול האישיים אל מול דמי הניהול הממוצעים שגבתה הקופה/קרן מכלל עמיתי הקופה. גם באזור זה ניתן לבצע השוואה בין הקופות/קרנות שנמצאות במעקב לכל טווח רצוי ובהצגת גרף אינטראקטיבי. ניתן להגדיר את שם היועץ/סוכן ולשתפו בקופה/קרן על ידי לחיצת כפתור.

בכל מקום ניתן ללחוץ על שם הקופה/קרן על מנת לקבל דף מוצר.

דף המוצר כולל:

1. נתונים כלליים (מספר קופה/קרן, סוג התמחות, יתרת נכסים, שיעורי דמי ניהול)

2. תשואות (תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים, תשואה ממוצעת 3 שנים אחרונות, תשואה ממוצעת 5 שנים אחרונות, תשואה מתחילת השנה, תשואה חודשית נמוכה וגבוהה במהלך 12 החודשים האחרונים)

3. מדד סיכון (מדד שארפ)

4. התפלגות נכסים על פי אפיקי השקעה (בצורת עוגה אינטראקטיבית)

5. התפלגות נכסים על פי סחירים/לא סחירים (בצורת עוגה אינטראקטיבית)

6. התפלגות נכסים על פי אזורי השקעה (בארץ/חוץ לארץ ובצורת עוגה אינטראקטיבית)

בכל דף מוצר ניתן לשמור את הקופה/קרן (מועבר ישירות לקופות במעקב) וכן לשתף את היועץ/סוכן שלי.

כמו כן, נמצאים 2 סוגי מחשבונים (אזור אישי) לצורך חישוב חיסכון עתידי וחישוב חסכון בדמי הניהול.
בהורדת האפליקציה ניתן לקרוא ולאשר את התקנון.
Add to list
Free
80
4.0
User ratings
80
Installs
1,000+
Concerns
1
File size
1538 kb
Screenshots
Video of IGemelNet אייגמלנט Screenshot of IGemelNet אייגמלנט Screenshot of IGemelNet אייגמלנט Screenshot of IGemelNet אייגמלנט Screenshot of IGemelNet אייגמלנט Screenshot of IGemelNet אייגמלנט Screenshot of IGemelNet אייגמלנט Screenshot of IGemelNet אייגמלנט Screenshot of IGemelNet אייגמלנט Screenshot of IGemelNet אייגמלנט Screenshot of IGemelNet אייגמלנט Screenshot of IGemelNet אייגמלנט Screenshot of IGemelNet אייגמלנט Screenshot of IGemelNet אייגמלנט Screenshot of IGemelNet אייגמלנט Screenshot of IGemelNet אייגמלנט
About IGemelNet אייגמלנט
(הנתונים נלקחים מפרסום החברות במערכות גמל נט/פנסיה נט וביטוח נט של משרד האוצר ובאחריותן המלאה).

האפליקציה מאפשרת לבחור שדות לתצוגה כגון: תשואה מצטברת לתקופת הטווח שנבחר על ידי המשתמש, תשואה מצטברת מתחילת השנה, תשואה ממוצעת לתקופות של 3 ו 5 שנים, מדדי שארפ, שיעורי דמי ניהול (נכסים ומהפקדות), יתרות נכסים ורמת חשיפה למניות.

האפליקציה שולחת הודעה על עדכון הנתונים (אחת לחודש)

האפליקציה מאפשרת סינון של קרנות/קופות על פי סוג קופה, תאגיד שולט, התמחות, יתרות נכסים, דמי ניהול ואף רמת חשיפה למניות.

האפליקציה מאפשרת לבצע השוואה בין הקופות והקרנות וכן אל מול מדדי שוק נבחרים לרבות מדיניות השקעות צפויהשהגדיר מנהל הגוף המוסדי (על פי חוזר אגף שוק ההון במשרד האוצר).

האפליקציה מאפשרת אזור אישי שבו ניתן לשמור קופות/קרנות למעקב (אין צורך בחיפוש הקופה/קרן בכל פעם מחדש), לערוך את דמי הניהול האישיים ולקבל מיידית היזון חוזר בנוגע לגובה דמי הניהול האישיים אל מול דמי הניהול הממוצעים שגבתה הקופה/קרן מכלל עמיתי הקופה. גם באזור זה ניתן לבצע השוואה בין הקופות/קרנות שנמצאות במעקב לכל טווח רצוי ובהצגת גרף אינטראקטיבי. ניתן להגדיר את שם היועץ/סוכן ולשתפו בקופה/קרן על ידי לחיצת כפתור.

בכל מקום ניתן ללחוץ על שם הקופה/קרן על מנת לקבל דף מוצר.

דף המוצר כולל:

1. נתונים כלליים (מספר קופה/קרן, סוג התמחות, יתרת נכסים, שיעורי דמי ניהול)

2. תשואות (תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים, תשואה ממוצעת 3 שנים אחרונות, תשואה ממוצעת 5 שנים אחרונות, תשואה מתחילת השנה, תשואה חודשית נמוכה וגבוהה במהלך 12 החודשים האחרונים)

3. מדד סיכון (מדד שארפ)

4. התפלגות נכסים על פי אפיקי השקעה (בצורת עוגה אינטראקטיבית)

5. התפלגות נכסים על פי סחירים/לא סחירים (בצורת עוגה אינטראקטיבית)

6. התפלגות נכסים על פי אזורי השקעה (בארץ/חוץ לארץ ובצורת עוגה אינטראקטיבית)

בכל דף מוצר ניתן לשמור את הקופה/קרן (מועבר ישירות לקופות במעקב) וכן לשתף את היועץ/סוכן שלי.

כמו כן, נמצאים 2 סוגי מחשבונים (אזור אישי) לצורך חישוב חיסכון עתידי וחישוב חסכון בדמי הניהול.
בהורדת האפליקציה ניתן לקרוא ולאשר את התקנון.

Android Market Comments
Gal Netanel
Jun 22, 2015
אפליקציה מעולה. מרכזת את הנתונים בצורה נוחה לאיתור. מומלצת במיוחד
A Google User
Mar 2, 2015
שגיאת התקנה באנדרואיד 5.
A Google User
Dec 13, 2014
שגיאת התקנה שגיאת התקנה
A Google User
Sep 22, 2014
אפליקציה נחמדה מאוד מזכיר את האתר של גמל.נט. היעדר פרסומות די מפתיע.
A Google User
Aug 30, 2014
אפליקציה שימושית מאוד לא ראיתי אפשרות לייצא את הדו"חות לקובץ אקסל, האם ניתן?