Kannada News Daily Live

Kannada News Daily Live


ಈ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಡೈಲಿ ಲೈವ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಇ ಕಾಗದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಳಸಿ, ಬಳಕೆದಾರ Udayavani, Sanjevani, Prajavani, Kannadaprabha, ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ, Varthabharathi, ವೆಬ್ದುನಿಯಾ ಕನ್ನಡ ಇತ್ಯಾದಿ ಸೇರಿದಂತೆ, ಲೈವ್ ಅಗ್ರ 35 ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಓದಬಹುದು
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kannada News Daily is an online e-paper application without ads. Users can read TOP 35 Kannada newspapers live with a single touch – NO TYPING REQUIRED! Some of the Kannada newspapers made available to you are
Udayavani
Eesanje
Janathavani
Janathamadhyama
Kannadaratna
Hosadigantha
Sanjevani
Prajavani
Kannadaprabha
Vijaykarnataka
Varthabharathi
Kannada Webdunia
One India
Kranti
Prajapragathi
Suddimoola
Vani
Shahilonline
Chitraloka
Sumanasa
Just Kannada
Sampada
Many more...

News paper titles are in Kannada for a complete Kannada newspaper reading experience.

If you like to read your Kannada newspapers on your Smart TV, then this app is perfect for you as it lets you choose newspapers with a single touch i.e. no cumbersome typing necessary!

Important Note: This application is compatible only with devices that support Kannada font.
This application has Google Analytics, which helps us to improve the application. By downloading this app, you are agreeing to allow the app to collect usage information.

Track the Bird Facebook Page - https://www.facebook.com/trackthebird

Your comments, suggestions and concerns are welcome.

Recent changes:
Added new 35 papers
Add to list
$0.93
80
4.0
User ratings
2
Installs
10+
Concerns
0
File size
1385 kb
Screenshots
Video of Kannada News Daily Live Screenshot of Kannada News Daily Live Screenshot of Kannada News Daily Live Screenshot of Kannada News Daily Live Screenshot of Kannada News Daily Live Screenshot of Kannada News Daily Live Screenshot of Kannada News Daily Live Screenshot of Kannada News Daily Live Screenshot of Kannada News Daily Live Screenshot of Kannada News Daily Live Screenshot of Kannada News Daily Live Screenshot of Kannada News Daily Live Screenshot of Kannada News Daily Live

About Kannada News Daily Live
ಈ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಡೈಲಿ ಲೈವ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಇ ಕಾಗದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಳಸಿ, ಬಳಕೆದಾರ Udayavani, Sanjevani, Prajavani, Kannadaprabha, ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ, Varthabharathi, ವೆಬ್ದುನಿಯಾ ಕನ್ನಡ ಇತ್ಯಾದಿ ಸೇರಿದಂತೆ, ಲೈವ್ ಅಗ್ರ 35 ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಓದಬಹುದು
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kannada News Daily is an online e-paper application without ads. Users can read TOP 35 Kannada newspapers live with a single touch – NO TYPING REQUIRED! Some of the Kannada newspapers made available to you are
Udayavani
Eesanje
Janathavani
Janathamadhyama
Kannadaratna
Hosadigantha
Sanjevani
Prajavani
Kannadaprabha
Vijaykarnataka
Varthabharathi
Kannada Webdunia
One India
Kranti
Prajapragathi
Suddimoola
Vani
Shahilonline
Chitraloka
Sumanasa
Just Kannada
Sampada
Many more...

News paper titles are in Kannada for a complete Kannada newspaper reading experience.

If you like to read your Kannada newspapers on your Smart TV, then this app is perfect for you as it lets you choose newspapers with a single touch i.e. no cumbersome typing necessary!

Important Note: This application is compatible only with devices that support Kannada font.
This application has Google Analytics, which helps us to improve the application. By downloading this app, you are agreeing to allow the app to collect usage information.

Track the Bird Facebook Page - https://www.facebook.com/trackthebird

Your comments, suggestions and concerns are welcome.

Recent changes:
Added new 35 papers

Visit Website
User reviews of Kannada News Daily Live
Write the first review for this app!
Android Market Comments
A Google User
Oct 28, 2013
Good application Better if all the news are covered.