Karaoke Việt-Anh (Có lời)

Karaoke Việt-Anh (Có lời)


Ứng dụng cho phép tìm nhanh bài hát karaoke 5 số đầu Arirang hoặc 6 số đầu Califonia đặc biệt có lời cho phần lớn các bài hát,đặc biệt là những bài hát tiếng việt.
Tra cứu danh sách bài hát Karaoke đầu đĩa Arirang
- Tìm kiếm theo mã số, tên bài hát, nhạc sỹ, lời bài hát ( câu đầu tiên )
- Lưu/xóa yêu thích

Recent changes:
- Sửa lỗi
- Cải thiện tốc độ
- Bổ sung lời bài hát
Add to list
Free
77
3.9
User ratings
30
Installs
5,000+
Concerns
0
File size
11818 kb
Screenshots
Screenshot of Karaoke Việt-Anh (Có lời) Screenshot of Karaoke Việt-Anh (Có lời) Screenshot of Karaoke Việt-Anh (Có lời) Screenshot of Karaoke Việt-Anh (Có lời) Screenshot of Karaoke Việt-Anh (Có lời) Screenshot of Karaoke Việt-Anh (Có lời) Screenshot of Karaoke Việt-Anh (Có lời) Screenshot of Karaoke Việt-Anh (Có lời)
About Karaoke Việt-Anh (Có lời)
Ứng dụng cho phép tìm nhanh bài hát karaoke 5 số đầu Arirang hoặc 6 số đầu Califonia đặc biệt có lời cho phần lớn các bài hát,đặc biệt là những bài hát tiếng việt.
Tra cứu danh sách bài hát Karaoke đầu đĩa Arirang
- Tìm kiếm theo mã số, tên bài hát, nhạc sỹ, lời bài hát ( câu đầu tiên )
- Lưu/xóa yêu thích

Recent changes:
- Sửa lỗi
- Cải thiện tốc độ
- Bổ sung lời bài hát

Android Market Comments
No comments in the Android market yet