Kerry Express

Kerry Express


With version 2.1.0
- New tracking view
- Promotion menu
- Performance improve

With version 2.0.0
- Simply with "Ship with us"
- New service is BTS-BTS and BTS-HOME
- Track and Trace with history record

With version 1.0.0
- You can track & trace your shipment by key in shipment number or scan barcode by use your smart phone camera instead to read the barcode.

Recent changes:
With version 2.2.0
- New service with "Bangkok Same Day" for booking order to pickup at doorstep
- New service with "Ship at shop" for prepare shipment information before arrive the counter
- Facebook login
- Performance improve
Add to list
Free
81
4.1
User ratings
388
Installs
10,000+
Concerns
3
File size
6711 kb
Screenshots
Screenshot of Kerry Express Screenshot of Kerry Express Screenshot of Kerry Express Screenshot of Kerry Express
About Kerry Express
With version 2.1.0
- New tracking view
- Promotion menu
- Performance improve

With version 2.0.0
- Simply with "Ship with us"
- New service is BTS-BTS and BTS-HOME
- Track and Trace with history record

With version 1.0.0
- You can track & trace your shipment by key in shipment number or scan barcode by use your smart phone camera instead to read the barcode.

Recent changes:
With version 2.2.0
- New service with "Bangkok Same Day" for booking order to pickup at doorstep
- New service with "Ship at shop" for prepare shipment information before arrive the counter
- Facebook login
- Performance improve

Android Market Comments
สุริยา แต้มทอง
Oct 28, 2015
แอพนี้ไร้สาระมาก เพราะอะไร...ก็เพราะว่า เขาส่งของเร็วมาก ไม่จำเป็นต้องตามเช็คเลย อิอิ
A Google User
Oct 26, 2015
โดยรวมดี แต่ยังมีจุดใช้งานยากอยู่ การใช้งานบางจุด ยังสับสนอยู่ เช่น ไม่สามารถใส่ชื่อสถานที่เพิ่มได้ หรือจำจุดรับสินค้าเดิมของคนที่ส่งประจำได้ (ถ้าให้ดี คือให้จำได้เฉพาะ account ตัวเอง โดยเฉพาะที่เป็นสถานที่ส่วนบุคคล) และการตรวจสอบปลายทาง น่าจะให้เลือกแล้วกลับสู่หน้าจอได้เลย ไม่ต้องเลือกอีกว่าอยู่ในเขตหรือไม่ และน่าจะมีการให้ข้อมูลที่อยู่การส่งของนอกเหนือจากระบบ เช่น ของที่ใหญ่กว่า 75 ซม. ว่าจะส่งทางไหนได้บ้าง
A Google User
Nov 26, 2014
ควรจะเพิ่ม ควรจะเพิ่มระบบติดตามและ notify เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานะเหมือน track & trace ของ ems ครับ
A Google User
Oct 30, 2014
Trackยังไงก็ไม่มีข้อมูล ชักสงสัยของหายหรือระบบมีปัญหา
A Google User
Aug 10, 2014
Search not found ขนาดเทสของที่ส่งมาถึงยังบอกไม่เจอ นับประสาอะไรกับของที่กำลังส่ง ว่าจะเจอ ทั้งเวบ ทั้งแอพ ปิดไปเถอระบบ tracking