Khon Kaen Marathon

Khon Kaen Marathon


เป็นโปรแกรมที่ใช้งานบนแอนดรอยด์เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ในการ ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ โดยโปรแกรมมีการทำงาน 3 อย่างดังนี้
1. แสดงแผนที่การวิ่งของงานขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ
2. แสดงรูปภาพจากการแข่งขันของปีก่อนๆ
3. แสดงผลการแข่งขัน เช่น ลำดับการเข้าเส้นชัย เวลาที่ใช้เข้าเส้นชัย เป็นต้น
ประโยชน์ของโปรแกรมนี้ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าแข่งขันมาราธอนนานาชาติในการหาข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น และช่วยประชาสัมพันธ์งานขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ
Add to list
Free
0
--
User ratings
0
Installs
50+
Concerns
0
File size
1696 kb
Screenshots
Screenshot of Khon Kaen Marathon Screenshot of Khon Kaen Marathon Screenshot of Khon Kaen Marathon Screenshot of Khon Kaen Marathon
About Khon Kaen Marathon
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานบนแอนดรอยด์เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ในการ ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ โดยโปรแกรมมีการทำงาน 3 อย่างดังนี้
1. แสดงแผนที่การวิ่งของงานขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ
2. แสดงรูปภาพจากการแข่งขันของปีก่อนๆ
3. แสดงผลการแข่งขัน เช่น ลำดับการเข้าเส้นชัย เวลาที่ใช้เข้าเส้นชัย เป็นต้น
ประโยชน์ของโปรแกรมนี้ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าแข่งขันมาราธอนนานาชาติในการหาข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น และช่วยประชาสัมพันธ์งานขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ

Android Market Comments
No comments in the Android market yet