KKU Song

KKU Song


KKU Song เป็นแอปพลิเคชันฟังเพลงประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น
จากโครงการ "เพลง มข. for All Generations" ที่มีการนำเพลงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มาปรับปรุงทำนอง และดนตรีใหม่ แตกต่างจากเดิมที่เป็นผลงานของวงดนตรีสุนทราภรณ์
ซึ่งการจัดทำในครั้งนี้เพื่อใช้ในโครงการเผยแพร่อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย
และเพื่อเผยแพร่บทเพลงอันเป็นความภาคภูมิใจของชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ให้ครอบคลุมถึงกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักกลุ่มหนึ่ง ของมหาวิทยาลัย

Recent changes:
เวอร์ชัน 1
๏ ฟังเพลงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
Add to list
Free
96
4.8
User ratings
12
Installs
100+
Concerns
0
File size
11799 kb
Screenshots
Screenshot of KKU Song Screenshot of KKU Song Screenshot of KKU Song
About KKU Song
KKU Song เป็นแอปพลิเคชันฟังเพลงประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น
จากโครงการ "เพลง มข. for All Generations" ที่มีการนำเพลงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มาปรับปรุงทำนอง และดนตรีใหม่ แตกต่างจากเดิมที่เป็นผลงานของวงดนตรีสุนทราภรณ์
ซึ่งการจัดทำในครั้งนี้เพื่อใช้ในโครงการเผยแพร่อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย
และเพื่อเผยแพร่บทเพลงอันเป็นความภาคภูมิใจของชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ให้ครอบคลุมถึงกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักกลุ่มหนึ่ง ของมหาวิทยาลัย

Recent changes:
เวอร์ชัน 1
๏ ฟังเพลงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Android Market Comments
A Google User
May 17, 2013
Love KKU
A Google User
May 17, 2013
Love KKU