KurdFM

KurdFM


KurdFM, radyoya Kurdi, naveki hesan u asayi. Ji guhan re gelik asayi te. Le bi taybet ji bo me Kurdan di ware çapemeni u ragihandine de hindek xalen geleki nazik hene. Gelik xalen ku heya gelek kesan je nine. Gelik xalen wisan nazik ku zede ji giringi pe nayete dayin. Xala zimane Kurdi. Ev xal ji rabihurine hetani iro, ji iro hetani dahatine xaleki geleki giringe. Radyo KurdFM him bi nave xwe radyoya Kurdi ye, him bi naveroka xwe radyoyeki Kurdi ye. Di destpeka sala 2010 e de li Elmanya neziki bajare Frankfurte dest bi weşana xwe kir u hetani neha bi tevayi zehmetiyen xwe ve ji bi bispori, peşketi u dewlemend karen xwe berdewam dike.

KurdFM denge xwe dighine hemi Kurden cihane u ji ber ku bo teknika peşketi ya deme hatiye amadekirin ji di demeki kinde bu xwedi bi hezaran guhdar u di nav gele Kurd ye Kurdistane u ye çardore cihane de ci girt.

KurdFM di hema hezirane ya 2010 e de weki bernama yekem ya Kurdi di nava cihana App le de ci girt u App a KurdFM kete nav App Store u Google Play de. Edi bi reka Iphone, ipod e, ipad e u Hemi Telefone Android li her devere cihane hate gudarkirin. KurdFM di meha Tebaxe de li Elmanya xwe weki Merqe tomar kir.

Di dawiya sala 2010 e de ji KurdFM dest bi amadekirina konserten Kurdi kir. Şeva xwe ya yekem ji di sersale de pek ani. Xebaten Konsertan bi reka KurdFM di nava Koma Baz de de bene meşandin. Bi dehan hunermend u dengbej li gel KurdFM di peywendiye dene u di nava hevkariye dene. KurdFM karek ji kare Hevi Group e.
Add to list
Free
91
4.6
User ratings
156
Installs
10,000+
Concerns
2
File size
939 kb
Screenshots
Screenshot of KurdFM Screenshot of KurdFM Screenshot of KurdFM
About KurdFM
KurdFM, radyoya Kurdi, naveki hesan u asayi. Ji guhan re gelik asayi te. Le bi taybet ji bo me Kurdan di ware çapemeni u ragihandine de hindek xalen geleki nazik hene. Gelik xalen ku heya gelek kesan je nine. Gelik xalen wisan nazik ku zede ji giringi pe nayete dayin. Xala zimane Kurdi. Ev xal ji rabihurine hetani iro, ji iro hetani dahatine xaleki geleki giringe. Radyo KurdFM him bi nave xwe radyoya Kurdi ye, him bi naveroka xwe radyoyeki Kurdi ye. Di destpeka sala 2010 e de li Elmanya neziki bajare Frankfurte dest bi weşana xwe kir u hetani neha bi tevayi zehmetiyen xwe ve ji bi bispori, peşketi u dewlemend karen xwe berdewam dike.

KurdFM denge xwe dighine hemi Kurden cihane u ji ber ku bo teknika peşketi ya deme hatiye amadekirin ji di demeki kinde bu xwedi bi hezaran guhdar u di nav gele Kurd ye Kurdistane u ye çardore cihane de ci girt.

KurdFM di hema hezirane ya 2010 e de weki bernama yekem ya Kurdi di nava cihana App le de ci girt u App a KurdFM kete nav App Store u Google Play de. Edi bi reka Iphone, ipod e, ipad e u Hemi Telefone Android li her devere cihane hate gudarkirin. KurdFM di meha Tebaxe de li Elmanya xwe weki Merqe tomar kir.

Di dawiya sala 2010 e de ji KurdFM dest bi amadekirina konserten Kurdi kir. Şeva xwe ya yekem ji di sersale de pek ani. Xebaten Konsertan bi reka KurdFM di nava Koma Baz de de bene meşandin. Bi dehan hunermend u dengbej li gel KurdFM di peywendiye dene u di nava hevkariye dene. KurdFM karek ji kare Hevi Group e.

User reviews of KurdFM
Write the first review for this app!
Android Market Comments
A Google User
Oct 17, 2014
Herbiji Herbiji