Lanpo

Lanpo


ลานโพธิ์ นิตยสารพระเครื่องที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย “ครบเครื่อง เรื่องดี สีสด อรรถรสสมบูรณ์แบบ” ลานโพธิ์เป็นนิตยสารราย 15 วัน นำเสนอเรื่องราวและข่าวสารเกี่ยวกับพระเครื่อง พระบูชา เครื่องรางของขลัง และธรรมบทของพระพุทธองค์ นอกจากนี้ยังเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพระเครื่องที่มีมวลสมาชิกมากกว่าหนึ่งพันคน เข้ามาแลกเปลี่ยนพระเครื่องที่สะสมไว้ซึ่งกันและกัน เป็นศูนย์กลางของการเสนอข่าวสารในแวดวงวัดต่างๆ ในประเทศไทย นอกจากนี้ยังให้ความรู้ วิเคราะห์ เจาะลึกพระเครื่องทั้งเก่าและใหม่ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการแสวงหาที่ถูกต้องและแม่นยำ ผลงานที่ผ่านมากว่า ๓๗ ปี เป็นสิ่งพิสูจน์คุณภาพและคุณค่า สมกับการกล่าวขานว่า “ลานโพธิ์” เป็นนิตยสารที่มี “คุณค่าควรอ่าน”
Add to list
Free
83
4.2
User ratings
15
Installs
500+
Concerns
3
File size
8700 kb
Screenshots
Screenshot of Lanpo Screenshot of Lanpo Screenshot of Lanpo Screenshot of Lanpo Screenshot of Lanpo Screenshot of Lanpo Screenshot of Lanpo Screenshot of Lanpo Screenshot of Lanpo Screenshot of Lanpo Screenshot of Lanpo Screenshot of Lanpo Screenshot of Lanpo Screenshot of Lanpo Screenshot of Lanpo Screenshot of Lanpo Screenshot of Lanpo Screenshot of Lanpo Screenshot of Lanpo Screenshot of Lanpo Screenshot of Lanpo Screenshot of Lanpo Screenshot of Lanpo Screenshot of Lanpo
About Lanpo
ลานโพธิ์ นิตยสารพระเครื่องที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย “ครบเครื่อง เรื่องดี สีสด อรรถรสสมบูรณ์แบบ” ลานโพธิ์เป็นนิตยสารราย 15 วัน นำเสนอเรื่องราวและข่าวสารเกี่ยวกับพระเครื่อง พระบูชา เครื่องรางของขลัง และธรรมบทของพระพุทธองค์ นอกจากนี้ยังเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพระเครื่องที่มีมวลสมาชิกมากกว่าหนึ่งพันคน เข้ามาแลกเปลี่ยนพระเครื่องที่สะสมไว้ซึ่งกันและกัน เป็นศูนย์กลางของการเสนอข่าวสารในแวดวงวัดต่างๆ ในประเทศไทย นอกจากนี้ยังให้ความรู้ วิเคราะห์ เจาะลึกพระเครื่องทั้งเก่าและใหม่ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการแสวงหาที่ถูกต้องและแม่นยำ ผลงานที่ผ่านมากว่า ๓๗ ปี เป็นสิ่งพิสูจน์คุณภาพและคุณค่า สมกับการกล่าวขานว่า “ลานโพธิ์” เป็นนิตยสารที่มี “คุณค่าควรอ่าน”

User reviews of Lanpo
Write the first review for this app!
Android Market Comments
No comments in the Android market yet