Liêu Trai Chí Dị

Liêu Trai Chí Dị


Liêu Trai Chí Dị
Tác giả: Bồ Tùng Linh
Thể loại: Tình cảm
Tình trạng: FULL
Thời Tuyên Đức (1) trong cung rất chuộng chơi chọi dế, hàng năm bắt dân gian cung tiến. Trò đó không phải nảy sinh từ đất Thiểm Tây mà do viên quan huyện lệnh huyện Hoa Âm muốn lấy lòng quan trên đem tiến một con. Quan tỉnh thâý nó chọi hay quá đòi phải cung tiến thường xuyên. Quan huyện lại đòi lý trưởng phải cung cấp. Ngoài chợ bọn tay chơi tìm mua được con nào tốt, đem nhốt vào lồng nuôi, nâng giá lên thành hàng quý lạ. Còn bọn lý dịch giảo hoạt lấy lệ cung tiến dế, sách nhiễu dân chúng. Mỗi đầu dế phải nộp, đủ làm khuynh gia bại sản mấy nhà.

lieu trai chi di, tinh cam
Add to list
Free
84
4.2
User ratings
29
Installs
1,000+
Concerns
0
File size
1438 kb
Screenshots
Screenshot of Liêu Trai Chí Dị Screenshot of Liêu Trai Chí Dị Screenshot of Liêu Trai Chí Dị Screenshot of Liêu Trai Chí Dị
About Liêu Trai Chí Dị
Liêu Trai Chí Dị
Tác giả: Bồ Tùng Linh
Thể loại: Tình cảm
Tình trạng: FULL
Thời Tuyên Đức (1) trong cung rất chuộng chơi chọi dế, hàng năm bắt dân gian cung tiến. Trò đó không phải nảy sinh từ đất Thiểm Tây mà do viên quan huyện lệnh huyện Hoa Âm muốn lấy lòng quan trên đem tiến một con. Quan tỉnh thâý nó chọi hay quá đòi phải cung tiến thường xuyên. Quan huyện lại đòi lý trưởng phải cung cấp. Ngoài chợ bọn tay chơi tìm mua được con nào tốt, đem nhốt vào lồng nuôi, nâng giá lên thành hàng quý lạ. Còn bọn lý dịch giảo hoạt lấy lệ cung tiến dế, sách nhiễu dân chúng. Mỗi đầu dế phải nộp, đủ làm khuynh gia bại sản mấy nhà.

lieu trai chi di, tinh cam
User reviews of Liêu Trai Chí Dị
Write the first review for this app!
Android Market Comments
No comments in the Android market yet