Libra TSquare

Libra TSquare


Libra TSquare แอพพลิเคชันสำหรับลูกค้าของโตโยต้า ลิบรา เท่านั้น
( ท่านผู้สนใจใช้งานสามารถสอบถามรายละเอียดเงื่อนไข ได้ที่ Toyota Libra Call Center 02-553-2233 )
Libra TSquare is an application only for Toyota Libra clients.
( Anyone who interested in this application please contact Toyota Libra Call Center 662-553-2233 )

ช่วยคุณรู้ทันทุกเส้นทาง คุณสามารถเห็นสภาพจราจรเส้นทางที่คุณจะไปผ่านสมาร์ทโฟน ช่วยคุณวางแผนหลีกเลี่ยงเส้นทางรถติด ช่วยคุณเลือกเส้นทางที่ถูกต้องทั้งก่อนออกเดินทาง ระหว่างการเดินทาง และปรับเปลี่ยนได้ทันเมื่อสภาพจาราจรเปลี่ยน พร้อมทั้งฟังก์ชันเสริมที่สามารถติดตามรถแท็กซี่ที่โดยสาร รวมถึงส่งตำแหน่งรถแท็กซี่ให้เพื่อนหรือคนในครอบครัวคอยช่วยเฝ้าติดตามตำแหน่งในระหว่างการเดินทาง นอกจากนั้นยังสามารถแสดงข้อมูลข่าวสารจากโตโยต้า ลิบรา

คุณสมบัติโดดเด่น
• บอกสภาพจราจรได้ครอบคลุมทั่วทุกถนนใหญ่ และทางลัดสำคัญของกรุงเทพและปริมณฑล มากกว่า 25,000 Link
• ณ ปัจจุบัน บอกสภาพการจราจร ได้ถูกต้องกว่า 70% และความถูกต้องจะสูงขึ้น จากการเก็บสถิติ และประมวลผลอย่างต่อเนื่อง
• Traffic information ได้มาจากการประมวลผลข้อมูลจากภาครัฐ และ iTIC และ ที่สำคัญคือ ข้อมูล GPS จากแท็กซี่และรถขนส่งที่ร่วมโครงการกับเรา ในโครงการ หมื่นแทกซี่GPS และ GPS for Logistic Trucks (9000 คัน ณ ปัจจุบันและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง)
• ใช้ Technology มาตรฐาน VICS ของญี่ปุ่น และได้พิสูจน์การใช้งานแล้วในเมืองใหญ่กว่า 30 เมืองของจีนภายใต้ระบบ RTIC และ TTET จะขยายบริการนี้ทั่วเอเชีย โดยเริ่มต้นจากประเทศไทย
• แสดงข้อมูลข่าวสารของโตโยต้า ลิบรา
• ข้อมูลจราจร Real time อัพเดตทุกๆ 5 นาที
• SLA ในการให้บริการ 99.5%

ติดต่อ
• บริการช่วยเหลือทางโทรศัพท์ 02-639-3500 ต่อ 801 ตั้งแต่ 8:00-17:00 น.
• ติดต่อทาง email ที่ [email protected]

Recent changes:
1. (ฟังค์ชั่นใช้งานฟรี) เพิ่มตำแหน่งกล้อง CCTV
2. ปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวม
Add to list
Free
86
4.3
User ratings
49
Installs
5,000+
Concerns
5
File size
9394 kb
Screenshots
Screenshot of Libra TSquare Screenshot of Libra TSquare Screenshot of Libra TSquare Screenshot of Libra TSquare Screenshot of Libra TSquare Screenshot of Libra TSquare Screenshot of Libra TSquare Screenshot of Libra TSquare Screenshot of Libra TSquare Screenshot of Libra TSquare Screenshot of Libra TSquare Screenshot of Libra TSquare Screenshot of Libra TSquare Screenshot of Libra TSquare Screenshot of Libra TSquare Screenshot of Libra TSquare Screenshot of Libra TSquare Screenshot of Libra TSquare
About Libra TSquare
Libra TSquare แอพพลิเคชันสำหรับลูกค้าของโตโยต้า ลิบรา เท่านั้น
( ท่านผู้สนใจใช้งานสามารถสอบถามรายละเอียดเงื่อนไข ได้ที่ Toyota Libra Call Center 02-553-2233 )
Libra TSquare is an application only for Toyota Libra clients.
( Anyone who interested in this application please contact Toyota Libra Call Center 662-553-2233 )

ช่วยคุณรู้ทันทุกเส้นทาง คุณสามารถเห็นสภาพจราจรเส้นทางที่คุณจะไปผ่านสมาร์ทโฟน ช่วยคุณวางแผนหลีกเลี่ยงเส้นทางรถติด ช่วยคุณเลือกเส้นทางที่ถูกต้องทั้งก่อนออกเดินทาง ระหว่างการเดินทาง และปรับเปลี่ยนได้ทันเมื่อสภาพจาราจรเปลี่ยน พร้อมทั้งฟังก์ชันเสริมที่สามารถติดตามรถแท็กซี่ที่โดยสาร รวมถึงส่งตำแหน่งรถแท็กซี่ให้เพื่อนหรือคนในครอบครัวคอยช่วยเฝ้าติดตามตำแหน่งในระหว่างการเดินทาง นอกจากนั้นยังสามารถแสดงข้อมูลข่าวสารจากโตโยต้า ลิบรา

คุณสมบัติโดดเด่น
• บอกสภาพจราจรได้ครอบคลุมทั่วทุกถนนใหญ่ และทางลัดสำคัญของกรุงเทพและปริมณฑล มากกว่า 25,000 Link
• ณ ปัจจุบัน บอกสภาพการจราจร ได้ถูกต้องกว่า 70% และความถูกต้องจะสูงขึ้น จากการเก็บสถิติ และประมวลผลอย่างต่อเนื่อง
• Traffic information ได้มาจากการประมวลผลข้อมูลจากภาครัฐ และ iTIC และ ที่สำคัญคือ ข้อมูล GPS จากแท็กซี่และรถขนส่งที่ร่วมโครงการกับเรา ในโครงการ หมื่นแทกซี่GPS และ GPS for Logistic Trucks (9000 คัน ณ ปัจจุบันและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง)
• ใช้ Technology มาตรฐาน VICS ของญี่ปุ่น และได้พิสูจน์การใช้งานแล้วในเมืองใหญ่กว่า 30 เมืองของจีนภายใต้ระบบ RTIC และ TTET จะขยายบริการนี้ทั่วเอเชีย โดยเริ่มต้นจากประเทศไทย
• แสดงข้อมูลข่าวสารของโตโยต้า ลิบรา
• ข้อมูลจราจร Real time อัพเดตทุกๆ 5 นาที
• SLA ในการให้บริการ 99.5%

ติดต่อ
• บริการช่วยเหลือทางโทรศัพท์ 02-639-3500 ต่อ 801 ตั้งแต่ 8:00-17:00 น.
• ติดต่อทาง email ที่ [email protected]

Recent changes:
1. (ฟังค์ชั่นใช้งานฟรี) เพิ่มตำแหน่งกล้อง CCTV
2. ปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวม

Android Market Comments
R Tan
Jun 30, 2013
ใช้ประโยชน์ได้จริงครับ หลบรถติด ยิ่งแถวๆบ้านได้ดีมากครับ
A Google User
May 7, 2013
Good App Help me a lot during driving. Thx Libra for good service.
A Google User
May 7, 2013
Good App Help me a lot during driving. Thx Libra for good service.