Search

Lu Son Ky Nu - Kiem Hiep

Did you develop this app? Access more services »

Lu Son Ky Nu - Kiem Hiep


Lư Sơn Kỳ Nữ
Tác giả: Trần Thanh Vân

Một cây thông cổ thụ sống đã ngót nghìn năm, bốn mùa cây lá đều xanh rì,
nhưng không hiểu một vật gì rất sắc bén đã chém gãy làm đôi.
Một con bọ ngựa cắm hai cái càng vào vách núi cứng rắn.
Một cây măng mọc ngược trên vách núi thẳng tuột.
Cạnh cây măng ấy còn có một con chim ưng đã chết. Nó chết bởi một tàu lá khô
cắm sâu vào giữa yết hầu.
Trên gốc cây thông bị chặt gãy kia, lại có hai dấu vết chân, và gốc cây ấy đáng
lẽ còn dài chừng hai ba thước, nhưng lại bị giẫm lún hẳn xuống mặt đất.
Ngoài ra, còn sáu cây thông cổ thụ nữa gần đó, những lá thông như những mũi
kim đều rớt cả xuống mặt đất, nhất định không phải đã bị gió thổi rụng, vì những lá
thông của cây nào lại rớt ngay xuống quanh gốc cây của cây đó và phủ một cách
rất đều đặn. Mới thoáng trông tựa như trên mặt đất xung quanh đó rộng chừng năm
ba trượng đã được trải một tấm thảm xanh rì vậy.
Add to list
Free
0
--
User ratings
0
Installs
10+
Concerns
0
File size
1299 kb
Screenshots
Screenshot of Lu Son Ky Nu - Kiem Hiep Screenshot of Lu Son Ky Nu - Kiem Hiep Screenshot of Lu Son Ky Nu - Kiem Hiep

About Lu Son Ky Nu - Kiem Hiep
Lư Sơn Kỳ Nữ
Tác giả: Trần Thanh Vân

Một cây thông cổ thụ sống đã ngót nghìn năm, bốn mùa cây lá đều xanh rì,
nhưng không hiểu một vật gì rất sắc bén đã chém gãy làm đôi.
Một con bọ ngựa cắm hai cái càng vào vách núi cứng rắn.
Một cây măng mọc ngược trên vách núi thẳng tuột.
Cạnh cây măng ấy còn có một con chim ưng đã chết. Nó chết bởi một tàu lá khô
cắm sâu vào giữa yết hầu.
Trên gốc cây thông bị chặt gãy kia, lại có hai dấu vết chân, và gốc cây ấy đáng
lẽ còn dài chừng hai ba thước, nhưng lại bị giẫm lún hẳn xuống mặt đất.
Ngoài ra, còn sáu cây thông cổ thụ nữa gần đó, những lá thông như những mũi
kim đều rớt cả xuống mặt đất, nhất định không phải đã bị gió thổi rụng, vì những lá
thông của cây nào lại rớt ngay xuống quanh gốc cây của cây đó và phủ một cách
rất đều đặn. Mới thoáng trông tựa như trên mặt đất xung quanh đó rộng chừng năm
ba trượng đã được trải một tấm thảm xanh rì vậy.
User reviews of Lu Son Ky Nu - Kiem Hiep
Write the first review for this app!
Android Market Comments
No comments in the Android market yet