MISA HRM

MISA HRM


MISA HRM là phiên bản mobile của Phần mềm quản trị nguồn nhân lực MISA HRM.NET 2012 phát triển bởi công ty cổ phần MISA. MISA HRM cho phép kết nối, truy xuất thông tin một cách an toàn tới ứng dụng nền MISA HRM.NET 2012. Các chức năng chính mà MISA HRM Mobile cung cấp:
Đối với nhân viên:
- Tra cứu thông tin liên lạc của nhân viên trong tổ chức, thực hiện gọi điện, gửi tin nhắn, gửi email.
- Lọc nhân viên sắp tới ngày sinh nhật để gửi tin nhắn, email chúc mừng.
- Tự cập nhật thông tin cá nhân.
- Xem phiếu lương.
- Nộp đơn xin nghỉ phép.
- Đăng ký các chương trình đào tạo, phúc lợi, ...

Đối với nhà quản lý:
- Xem hồ sơ của nhân viên dưới quyền.
- Phê duyệt đơn xin nghỉ phép.
- Xem nhanh các báo cáo, thống kê liên quan tới kế hoạch nguồn lực, tình hình nhân sự, cơ cấu nhân sự, ...

Để sử dụng được phần mềm này, anh/chị phải đang có tài khoản sử dụng phần mềm MISA HRM.NET 2012. Đăng ký sử dụng tại địa chỉ http://www.misahrm.vn/home.

-----------------------------------------

MISA HRM Mobile is the mobile version of MISA HRM.NET 2012 – Human Resource Management solution developed by MISA Jsc. MISA HRM Mobile allows users to connect and access data safely to MISA HRM.NET 2012. MISA HRM Mobile supplies the following main functions:
For Employees:
- Search employee’s contact information, Mass Email, Mass SMS, quickly contact employees via phone.
- Quickly filter employees whose birthdays are coming to send birthday email or SMS
- Update personal information
- View payroll advice
- Apply request for leave
-Register training courses, benefit plans, ...
For Managers:
- View employees’ profiles.
- Approve requests for leave
- Quickly view reports related to human resource plans, personel situations, personel structure,…

To use this software, you must have MISA HRM.NET 2012 account. Register at: http://www.misahrm.vn/home.
Add to list
Free
87
4.4
User ratings
24
Installs
1,000+
Concerns
1
File size
1617 kb
Screenshots
Screenshot of MISA HRM Screenshot of MISA HRM Screenshot of MISA HRM Screenshot of MISA HRM Screenshot of MISA HRM

About MISA HRM
MISA HRM là phiên bản mobile của Phần mềm quản trị nguồn nhân lực MISA HRM.NET 2012 phát triển bởi công ty cổ phần MISA. MISA HRM cho phép kết nối, truy xuất thông tin một cách an toàn tới ứng dụng nền MISA HRM.NET 2012. Các chức năng chính mà MISA HRM Mobile cung cấp:
Đối với nhân viên:
- Tra cứu thông tin liên lạc của nhân viên trong tổ chức, thực hiện gọi điện, gửi tin nhắn, gửi email.
- Lọc nhân viên sắp tới ngày sinh nhật để gửi tin nhắn, email chúc mừng.
- Tự cập nhật thông tin cá nhân.
- Xem phiếu lương.
- Nộp đơn xin nghỉ phép.
- Đăng ký các chương trình đào tạo, phúc lợi, ...

Đối với nhà quản lý:
- Xem hồ sơ của nhân viên dưới quyền.
- Phê duyệt đơn xin nghỉ phép.
- Xem nhanh các báo cáo, thống kê liên quan tới kế hoạch nguồn lực, tình hình nhân sự, cơ cấu nhân sự, ...

Để sử dụng được phần mềm này, anh/chị phải đang có tài khoản sử dụng phần mềm MISA HRM.NET 2012. Đăng ký sử dụng tại địa chỉ http://www.misahrm.vn/home.

-----------------------------------------

MISA HRM Mobile is the mobile version of MISA HRM.NET 2012 – Human Resource Management solution developed by MISA Jsc. MISA HRM Mobile allows users to connect and access data safely to MISA HRM.NET 2012. MISA HRM Mobile supplies the following main functions:
For Employees:
- Search employee’s contact information, Mass Email, Mass SMS, quickly contact employees via phone.
- Quickly filter employees whose birthdays are coming to send birthday email or SMS
- Update personal information
- View payroll advice
- Apply request for leave
-Register training courses, benefit plans, ...
For Managers:
- View employees’ profiles.
- Approve requests for leave
- Quickly view reports related to human resource plans, personel situations, personel structure,…

To use this software, you must have MISA HRM.NET 2012 account. Register at: http://www.misahrm.vn/home.

Visit Website
User reviews of MISA HRM
Write the first review for this app!
Android Market Comments
A Google User
Apr 29, 2013
Hrm Pm tuyet voi va tien dug
A Google User
Apr 29, 2013
Hrm Pm tuyet voi va tien dug
A Google User
Oct 26, 2012
Ứng dụng rất hay và tiện ích. Tks Misa.
A Google User
Oct 12, 2012
Good app! Da co the cap nhat thong tin cua tat ca ae roi, tiec la moi dc it tinh nang qua, chua nop don nghi phep dc :)
A Google User
Oct 11, 2012
adroid cuoi cung cung co ok